UVJETI UPORABE

Zadnje ažurirano: 19. prosinca 2018.

Dobro došli na HomeExchange.com! Ovim se uvjetima uporabe („uvjeti”) reguliraju prava i obveze HomeExchange.com Inc., korporacije iz Kalifornije („HomeExchange”), i Vas, i ona čine pravno obvezujući sporazum („sporazum”) koji smo međusobno sklopili. Ovim se ugovorom regulira Vaša uporaba HomeExchange.com, GuestToGuest.com i bilo kojeg njima pridruženog mrežnog mjesta (zajednički „mrežno mjesto”), Vaša uporaba bilo koje HomeExchange aplikacije za mobitel, tablet i druge pametne uređaje (zajednički „aplikacija”) te Vaša uporaba bilo koje usluge (kako je utvrđeno u nastavku). Svi, mrežno mjesto, aplikacija i usluge, zajednički su definirani kao „platforma”. 

Vodite računa o tome da je Vaša uporaba platforme HomeExchange regulirana i ostalim sporazumima koji bez ograničenja uključuju i politiku privatnosti koja je ugrađena u ove uvjete uporabe te sve ostale politike na koje s ovdje upućuje ili za koje se daje poveznica. U slučaju bilo kakvih nepoklapanja ovih uvjeta s politikom privatnosti ili ostalim uvjetima ili politikama, prevladavaju ovi uvjeti, osim ako u njima nije izričito navedeno drugačije. Uporabom platforme kao posjetitelj ili član (kako je ovdje definirano) prihvaćate obvezu koja proizlazi iz ovih uvjeta.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE PRIJE POČETKA UPORABE PLATFORME. NASTAVKOM PRISTUPANJA ILI UPORABOM PLATFORME POTVRĐUJETE SVOJE ORIHVAĆANJE OVIH UVJETA.

Ako se s uvjetima ne slažete nemate pravo pristupa platformi.

Važne točke:

 1. DEFINICIJE POJMOVA

 1. OPĆA UPORABA PLATFORME

Platforma može sadržavati područja na kojima Vi ili ostali članovi možete objaviti ili dostaviti informacije, i to tekst, fotografije, slike ili neke druge („korisnički sadržaj”). Molimo Vas da pažljivo proučite ove uvjete. Zadržavamo pravo uklanjanja ili odbijanja bilo kojeg korisničkog sadržaja koji nije u skladu s ovdje navedenim pravilima.

Korištenjem platforme prihvaćate:

Nadalje prihvaćate:

Sve internetske adrese ili URL poveznice moraju biti odobrene od strane korporacije HomeExchange. Adrese e-pošte i ostali podaci za kontakt moraju se nalaziti samo na dopuštenim lokacijama u okviru objave. Sva ostala upućivanja na posebne internetske adrese, mrežna mjesta, adrese e-pošte ili telefonske brojeve mogu biti uklonjena bez upozorenja.

Vodite računa o tome da se za prijevode koje osigurava HomeExchange ne može jamčiti točnost i odgovornost je članova da pregledaju prijevode koji se odnose na njihove objave. 

III. PRIHVATLJIVOST

Vaš korisnički račun namijenjen je za uporabu isključivo Vama. Trgovačka društva i poslovni subjekti ne mogu biti članovi.

 1. ODREDBE I UVJETI ČLANSTVA

Za korištenje Vašeg korisničkog računa ne smijete ovlastiti druge osobe i, osim ako ovim uvjetima nije izričito navedeno drugačije, svoj korisnički račun ne smijete dodijeliti niti na neki drugi način prenijeti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Stvaranje korisničkog računa

Kako biste se registrirali na platformi, najprije morate stvoriti korisnički račun, dostavom traženih osobnih podataka (uključujući bez ograničenja ime i prezime, datum rođenja, telefonski broj i adresu e-pošte). Članovi na svom korisničkom računu moraju u svakom trenutku imati navedene najnovije podatke. HomeExchange se ni pod kakvim okolnostima ne može smatrati odgovornim za podatke koje članovi dostavljaju, a koji mogu biti netočni ili lažni. Prilikom registracije morate: (i) u trenutku stvaranja korisničkog računa biti punoljetni; (ii) imati zakonsko ili ugovorno pravo za nuđenje doma putem platforme i to pravo zadržati tijekom korištenja platforme;  i (iii) imati ovlasti za realizaciju zamjene doma. Osim navedenoga, korisnički račun člana namijenjen je isključivo za osobnu uporabu tom članu i korisnički se računi ne mogu stvarati za poslovne subjekte ili u ostale komercijalne svrhe.

HomeExchange zadržava pravo odbijanja (bez obrazloženja i bez regresa ili naknade) registracije bilo kojeg korisničkog računa člana izbilo kojeg razloga, u bilo kojem trenutku, apsolutno prema vlastitom nahođenju.

Prilikom registracije članovi odabiru korisničko ime i lozinku i oni se mogu mijenjati samo na zahtjev člana. Svaki član samostalno je odgovoran za svoje korisničko ime i lozinku i obvezuje se čuvati ih u tajnosti i ne otkrivati ih nikome, ni u kojem obliku i ni iz kojeg razloga. Svaki se član smatra samostalno odgovornim za bilo kakvo korištenje korisničkog imena i lozinke člana od strane treće osobe te za sve radnje ili izjave koje putem njegovog korisničkog računa obavi treća osoba, bilo lažno ili ne, te se obvezuje kompaniji HomeExchange nadoknaditi svu štetu koja proizlazi iz bilo kakve žalbe vezano na takvo korištenje. Nadalje, HomeExchange se ne može smatrati odgovornim ni za kakvu krađu identiteta bio kojeg člana. Ako član ima razloga vjerovati da treća osoba lažno koristi njegov identitet ili koristi njegov korisnički račun na neki drugi nedopušten način, član o tome mora odmah obavijestiti HomeExchange. U slučaju gubitka ili krađe korisničkog imena ili lozinke člana, član mora odmah promijeniti svoje korisničko ime i/ili lozinku, a za sve gubitke koji su posljedica takvog gubitka ili krađe odgovoran je isključivo član.

Pristajete na stvaranje i/ili korištenje samo jednog korisničkog računa. Bilo kakvu iznimku od ovog pravila mora prethodno odobriti HomeExchange pisanim odobrenjem. Svi računi stvoreni na način kojim se krši gore navedeno podliježu izravnoj suspenziji i/ili ukidanju.

Vodite računa o tome da se korištenje usluga ponuđenih na platformi ne može ni iz kojeg razloga tumačiti kao zaposlenje, zastupanje, zajedničko ulaganje ili partnerstvo s kompanijom HomeExchange, te da svi članovi djeluju isključivo u svoje vlastito ime i u svoju vlastitu korist, a ne u ime kompanije HomeExchange. HomeExchange ni na koji način ne provodi kontrolu ili upravljanje, a svaki član potvrđuje i suglasan je da odluku o svojoj objavi i zamjeni donosi u potpunosti prema vlastitom nahođenju.

Ako svoj korisnički račun registrirate korištenjem usluge društvenih mreža treće osobe, vezu između svog računa na društvenim mrežama i HomeExchange računa možete onemogućiti u postavkama korisničkog računa. 

Objave

Domaćini moraju svoje objave redovito ažurirati točnim podacima koji sadrže sljedeće informacije:

Dom se može pojavljivati samo na korisničkom računu jednog člana, čak i kad ima više vlasnika.

Nijedna posebna odredba ili uvjet navedeni u objavi člana ne smiju biti u sukobu s ovim uvjetima. 

HomeExchange zadržava pravo tražiti da se u objavi navede određena minimalna količina informacija te da informacije u objavi budu prikazane u određenom formatu.

Položaj objave u rezultatima pretraživanja HomeExchange-a može varirati i ovisi o brojnim čimbenicima koji se odnose na pojedinosti objave i posebnosti pretraživanja gosta. HomeExchange ne može jamčiti određen položaj objave člana u rezultatima pretraživanja. 

Svi članovi izjavljuju i jamče da se prikazivanjem objave člana i prihvaćanjem zamjene doma domaćina ne krše nikakvi sporazumi koje je član sklopio s udrugom stanara ili udrugom vlasnika stanova, sporazumi sa zadrugama ili drugi takvi sporazumi te da je takvo prikazivanje i prihvaćanje (i) u skladu sa svim zakonima, uključujući i zakone o prostornom uređenju, oporezivanju ili zahtjevima za dobivanje licencija ili dozvola ili bilo kojim drugim zakonima, propisima ili pravilima koji se primjenjuju na dom ili objavu. Svi članovi odgovorni su za svoja postupanja ili propuste ili postupanja i propuste osoba koje su prisutne u domu, osim gosta i osoba koje gost pozove. 

Zatvaranje korisničkog računa

Računi koje zatvara HomeExchange

Ako član postupa na način kojim se krše odredbe ovih uvjeta ili ostala pravila ili propisi koje utvrđuje HomeExchange, ili ako je njegovo ponašanje u suprotnosti s našim pravilima lijepog ponašanja, vrijednostima i etikom ili ako prekrši bilo koji zakon, propis ili pravilo ili mu pravosudna institucija izreče bilo kakav nalog, HomeExchange zadržava pravo, bez obrazloženja i bez naknade:

Sljedeći oblici ponašanja strogo su zabranjeni i mogu biti razlog za zatvaranje korisničkog računa:

Ovaj popis nije konačan i HomeExchange zadržava pravo uklanjanja, bez upozorenja ili bilo kakve druge obavijesti, bilo kakvog korisničkog sadržaja koji nije u skladu s važećim propisima koji se primjenjuju za platformu i/ili koji bi mogli umanjiti sigurnost platforme ili članova.

HomeExchange može zatvoriti korisnički račun člana bez upozorenja ili službene obavijesti. Zatvaranjem korisničkog računa zbog kršenja ovih uvjeta, HomeExchange se ne odriče prava na naknadu štete koju bi i inače tražio u svezi takvog kršenja.  

Zatvaranje korisničkog računa člana nakon kršenja ovih uvjeta za posljedicu ima i ukidanje pretplate člana, ako ona postoji, bez prava na povrat novca, čak ni djelomično.

HomeExchange zadržava pravo na odjavu, prekid, brisanje ili pražnjenje Vašeg korisničkog računa i svih s njim povezanih objava i informacija s platforme i naših poslužitelja, ako se na platformu niste prijavljivali određeno vrijeme, koje mi utvrđujemo prema vlastitom nahođenju.

O zatvaranju korisničkog računa član će biti obaviješten e-poštom.

Zatvaranje korisničkog računa na zahtjev člana

Članovi na platformi mogu, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, obustaviti registraciju na platformi zahtjevom za zatvaranje korisničkog računa na HomeExchange, bez troškova osim troškova povezanih s obradom zahtjeva, primjenom postupaka navedenih na platformi. Zahtjev stupa na snagu jedan radni dan nakon što HomeExchange zaprimi zahtjev za zatvaranje korisničkog računa, a sve buduće zamjene bit će poništene; međutim, ako je zamjena na dan poništenja računa u tijeku, korisnički račun zatvorit će se tek nakon završetka zamjene i svih s njom povezanih transakcija.

Zahtjevi za zatvaranje korisničkog računa osnovnog i optimum člana ne omogućuju povrat, čak ni djelomičan, bilo kojeg uplaćenog iznosa za takav korisnički račun.

Nakon zatvaranja korisničkog računa člana iz bilo kojeg razloga, svi sakupljeni GuestPoints tog člana bit će poništeni. 

Nakon zatvaranja korisničkog računa člana i/ili bilo kojeg drugog raskida ovih uvjeta, odredbe ovih uvjeta koje bi se razumno trebale nastaviti nakon raskida ostaju i dalje na snazi. 

Usluge

Upravljanje zamjenom

HomeExchange svojim članovima nudi uslugu upravljanja zamjenom putem platforme, na kojoj domaćinu omogućuje prikazivanje objave kojom predlaže zamjenu svog doma, a gostu pregled objave i rezerviranje doma koji je za zamjenu predložio domaćin. HomeExchange samo osigurava platformu. Kad članovi dogovore zamjenu, oni ugovor sklapaju međusobno jedan s drugim. HomeExchange nije ugovorna strana ni u jednoj zamjeni, niti djeluje kao posrednik ili osiguravatelj. HomeExchange tijekom zamjene nema nikakvu funkciju posrednika za bilo kojeg člana, osim ako u ovim uvjetima nije izričito navedeno drugačije. Usluge upravljanja zamjenom koje nudi HomeExchange su automatizirane. Stoga su svi kontakti među članovima inicirani isključivo od strane članova, i HomeExchange u njima ni na koji način ne intervenira, osim ako u ovim uvjetima nije izričito navedeno drugačije. 

Svaka zamjena predstavlja ograničenu dozvolu koju domaćin daje gostu za ulazak, boravak i uporabu doma u određenom razdoblju. U mjeri u kojoj do dopušta važeći zakon, domaćini zadržavaju pravo na ponovni ulazak u dom u skladu s odredbama svake zamjene. Ako na završetku utvrđenog razdoblja gost ne napusti dom, domaćini mogu poduzeti sve dopuštene pravne radnje kako bi gosta prisilili da napusti dom. Gost prihvaća platiti svako dodatno razdoblje od 24 sata tijekom kojeg nije napustio dom kao i svu štetu koju domaćim prijavi vezano na gostovo nenapuštanje doma. Gost ovlašćuje HomeExchange da se takve štete isplate iz zaštitnog pologa koji je gost uplatio. 

Članovi koji žele obaviti zamjenu putem platforme rade to na vlastitu inicijativu i odgovornost.

Članovi prihvaćaju da neće zamjenu doma objavljenog na platformi obavljati izvan platforme. Kršenje ove odredbe za posljedicu ima zatvaranje korisničkog računa bez odlaganja. Podaci o članu (ime i prezime, telefonski broj, adresa) smiju se poslati drugom članu samo tijekom obavljanja zamjene putem platforme.

HomeExchange ni na koji način ne jamči zakonitost bilo koje zamjene koju dogovore članovi, kao ni njenu pravilnu realizaciju od strane bilo kojeg člana. Nadalje, HomeExchange ne daje nikakva jamstva u pogledu dostupnosti doma, stanju doma ili bilo kojih drugih uvjeta doma ili bilo kojih drugih uvjeta koje jedan član nameće drugom vezano na zamjenu. 

Članovi sami preuzimaju rizike povezane sa zamjenom doma ili boravkom u domu u okviru zamjene, naročito rizike od oštećenja imovine ili krađe određenih predmeta. Domaćini slobodno odabiru gosta koji će koristiti njihov dom. Prethodna razmjena komunikacije između domaćina i gosta trebala bi služiti dogovoru i izbjegavanju bilo kakvih problema koji bi se mogli pojaviti tijekom zamjene.

Ne zaboravite da je gost jedini odgovoran za postupanje ili propuste svih osoba koje pozove u dom (bez obzira je li o tome obavijestio domaćina ili ne). Te se pozvane osobe moraju ponašati u skladu sa zahtjevima i pravilima koje utvrdi domaćin i moraju biti upoznate s te se pridržavati ovih uvjeta. Gosti izjavljuju i jamče da imaju zakonsko pravo postupati u ime maloljetne osobe koja sudjeluje u zamjeni. Maloljetne osobe ne smiju sudjelovati u zamjeni ako nisu u pratnji odrasle osobe koja je za njih pravno odgovorna. 

Usluga dopisivanja

HomeExchange članovima nudi besplatnu uslugu dopisivanje u svrhu organiziranja zamjene ili razmjene iskustava o prethodnim zamjenama; međutim, samo korištenje usluge dopisivanja članovima ne dopušta realizaciju zamjene. Usluga dopisivanja je automatizirana i u njoj HomeExchange ne sudjeluje ni na koji način.

Za sve informacije dostavljene putem HomeExchange usluge dopisivanja isključivu odgovornost snose članovi. Nijedna informacija koju članovi razmijene putem usluge dopisivanja ne može se ni na koji način smatrati obvezujućom za HomeExchange, niti HomeExchange na bilo koji način jamči da je takva informacija točna ili potpuna.

Verifikacija

Kad član stvara svoj korisnički račun HomeExchange će od njega zatražiti verifikaciju imena, prezimena i adrese. Svi članovi koji stvaraju korisnički račun moraju dostaviti dokaz o adresi i identifikacijsku ispravu. HomeExchange zadržava pravo na prihvaćanje ili odbijanje prateće dokumentacije za potrebe verifikacije, prema vlastitom nahođenju. Nakon verifikacije adrese, imena i prezimena člana, takav se član na profilu označava kao „Verificirani član”.

Članovi imaju mogućnosti odabrati i verifikaciju telefonskog broja i adrese e-pošte. Ta se verifikacija obavlja automatiziranom uslugom. Svaka verificirana adresa e-pošte ili verificirani telefonski broj moraju biti tako označeni na profilu člana kojem pripadaju.

To što su član, adresa e-pošte člana ili njegov telefonski broj verificirani ne jamči točnosti bilo kojeg sadržaja koje član dostavi kao ni bilo koje njegove objave. HomeExchange ne osigurava nikakve posebne potvrde ili osiguranja vezano na verificirane članove ili njihove objave.

Ocjene i recenzije

Nakon zamjene, domaćin i član mogu dati svoju recenziju doma, a gost može dati i svoju ocjenu određenim brojem zvjezdica, koja će zatim biti vidljiva na profilu korisničkog računa člana i/ili biti povezana s objavom. Ove recenzije ili ocjene odražavaju samo stav pojedinih članova i HomeExchange ne pregledava recenzije ili ocjene te ne jamči za njihovu točnost. Svaki član koji daje svoju recenziju ili ocjenu pristaje na davanje isključivo točnih informacija i ne korištenje pogrdnog i uvredljivog govora. Recenzije i/ili ocjene ne smiju se davati samo zbog ucjene. Članovi ne smiju druge članove poticati na davanje lažnih recenzija ili ocjena.  

Usluga HomeExchange

Prije realizacije prve zamjene, članovi moraju odabrati vrstu pretplate koju žele za upravljanje njihovom zamjenom. Osim mogućnosti za realizaciju zamjene doma, poznate kao „usluga HomeExchange” svaki tip pretplate nudi i dodatne usluge.  

Pojedinosti o cijenama usluge HomeExchange potražite ovdje.

Članovi mogu odabrati jedan od dva različita tipa korisničkih računa:

Optimum članovi plaćaju godišnju članarinu za neograničen broj zamjena u razdoblju od dvanaest (12) mjeseci. Optimum pretplate obnavljaju se automatski za narednih 12 mjeseci, osim ako ih se ne ukine do i uključujući zadnji dan prethodnog 12-mjesečnog razdoblja. Ako Optimum član svoju pretplatu ukine u tijeku važećeg razdoblja, ne ostvaruje pravo na povrat članarine, čak ni djelomične.

Osnovni članovi članarinu plaćaju na bazi svake razmjene. Osnovni članovi mogu u bilo kojem trenutku svoj korisnički račun unaprijediti u Optimum račun, nakon što uplate iznos članarine.

Sve pretplate za uslugu HomeExchange čine višestranu ponudu koja obuhvaća primarno pružanje usluga u smislu članka 45. Direktive 2006/112/EZ. Usluga obuhvaća (i) verifikaciju koja je potrebna prije realizacije zamjene i (ii) sljedeće sekundarne usluge:

Osim toga, Optimum članovi imaju i dodatne prednosti pretplate čije pojedinosti potražite ovdje.

Sve usluge uključene u uslugu HomeExchange dio su cjelokupne ponude i na njih se nije moguće pretplatiti pojedinačno. 

Sve usluge ponuđene u okviru usluge HomeExchange dio su cjelokupne ponude i na njih se nije moguće pretplatiti pojedinačno. 

Usluga HomeExchange obuhvaća usluge koje zahtijevaju intervenciju ljudi prije ukidanja usluga koje nisu obuhvaćene digitalnim uslugama koje se pružaju putem interneta i većim su dijelom automatizirane u smislu članka 259B, stavak 12 francuskog Zakona o oporezivanju, ali obuhvaća uslugu reguliranu člankom 45. Direktive 2006/112/EZ.  

Verifikacija

Kad član stvara svoj korisnički račun HomeExchange će od njega zatražiti verifikaciju imena, prezimena i adrese. Kako bi verificirali svoju adresu i identitet svi članovi moraju dostaviti dokaz o adresi i identifikacijsku ispravu. HomeExchange zadržava pravo na prihvaćanje ili odbijanje prateće dokumentacije za potrebe verifikacije, prema vlastitom nahođenju. Nakon verifikacije adrese, imena i prezimena člana, takav se član na profilu označava kao „Verificirani član”. Verifikacija je potrebna prije nego bilo koji član može realizirati zamjenu. 

Članovi imaju mogućnosti odabrati i verifikaciju telefonskog broja i adrese e-pošte. Ta se verifikacija obavlja automatiziranom uslugom. Svaka verificirana adresa e-pošte ili verificirani telefonski broj moraju biti tako označeni na profilu člana kojem pripadaju.

To što su član, adresa e-pošte člana ili njegov telefonski broj verificirani ne jamči točnosti bilo kojeg sadržaja koje član dostavi kao ni bilo koje njegove objave. HomeExchange ne osigurava nikakve posebne potvrde ili osiguranja vezano na verificirane članove ili njihove objave.

Nakon obavljene verifikacije član može realizirati zamjenu. 

Dodatne usluge u okviru usluge HomeExchange

Sve dodatne usluge ponuđene u okviru usluge HomeExchange dio su cjelokupne ponude i na njih se nije moguće pretplatiti pojedinačno. 

Upravljanje polozima

HomeExchange za domaćine i goste nudi uslugu upravljanja polozima, što domaćinu omogućuje zaštitu, potpunu i djelomičnu, od rizika u slučaju krađe, gubitka ili štete u domu, temeljem odredbi navedenih u nastavku.

Polog čiji je iznos naveden na ovoj stranici, podliježe prethodnoj autorizaciji kreditne kartice gosta u trenutku kad gost želi realizirati zamjenu. 

U slučaju štete, gubitka ili krađe, domaćin mora podnijeti zahtjev za naknadu u roku od deset (10) dana nakon posljednjeg dana gostovog boravka u domu domaćina, e-poštom na adresu contact@homeexchange.com, zajedno s opisom prirode štete i procjenom štete, gubitka ili krađe i priloženim dokazima. HomeExchange će o zahtjevu domaćina za naknadu štete gosta obavijestiti e-poštom.

Ako domaćin dokaze ne nabavi u roku od deset dana (primjerice, ako čeka na predračun troškova popravka), domaćin može od HomeExchangea zatražiti produžetak roka, koji ni u kojem slučaju ne može biti dulji od trideset (30) dana od posljednjeg dana gostovog boravka. Svi zahtjevi za naknadu zbog štete, krađe ili gubitka ili dokazni materijal podneseni nakon isteka roka od trideset dana bit će odbijeni.

Gosti moraju odgovoriti na obavijest o zahtjevu za naknadu štete ili dokaz o nastaloj šteti u roku od deset (10) dana nakon primitka takve obavijesti.

U slučaju opravdanog zahtjeva domaćina, ako gost u navedenom roku od deset dana ne odgovori na zahtjev, smatrat će se da gost nema pritužbi na isplatu traženog iznosa iz pologa, i on će se domaćinu isplatiti iz prethodno odobrenog pologa gosta.

Ako se traži zadržavanje pologa ili, ako je to primjenjivo, dokaz o nastaloj šteti u primjerenom vremenskom razdoblju, i gost prihvati procjenu štete i naplatu iz pologa, iznos pologa dogovoren između dvije ugovorne strane koje sudjeluju u zamjeni plaća se domaćinu najkasnije u roku od dvadeset (20) radnih dana od potvrde dogovora obiju strana.

Ako debitna ili kreditna kartica gosta na datum plaćanja bude odbijena, gost duguje iznos pologa i od njega će se tražiti da ga domaćinu plati u roku od pet (5) kalendarskih dana na jedan od sljedećih načina: bankovnim nalogom, putem PayPal korisničkog računa ili bilo kojom valjanom kreditnom ili debitnom karticom.

Ako se domaćin i gost ne mogu dogovoriti o iznosu pologa koji je potrebno platiti domaćinu, HomeExchange će za taj iznos teretiti kreditnu karticu gosta i zadržati ga na escrow računu sve dok ne dobije upute obiju strana kojima se potvrđuje njihov međusobni dogovor o raspodjeli oduzetog iznosa.

Ako se u roku od godine dana od datuma obustave pologa ne postigne dogovor, i ako domaćin ne predoči dokaz o pokrenutim pravnim radnjama kako bi realizirao naplatu iznosa pologa, HomeExchange će obustavljeni iznos vratiti gostu.

HomeExchange će polog isplatiti u skladu s odredbama konačnog i obvezujućeg sudskog rješenja.

HomeExchange može intervenirati u rješavanju spora između članova, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu objava, ili ponašanja članova ili ostalih trećih osoba. 

Svi članovi prihvaćaju međusobno surađivati i u dobroj vjeri učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi HomeExchangeu i ostalim članovima pomogli riješiti sporove nastale temeljem zamjene te poduzeti daljnje radnje koje se od njih traže kako bi se takav spor riješio. 

Zaštita domaćina u slučaju otkazivanja gosta

Ako gost otkaže zamjenu, domaćin može odlučiti hoće li vratiti pripadajuće mu GuestPoints. Ako gost zamjenu otkaže zbog hitnog slučaja i dostavi odgovarajuću dokumentaciju, HomeExchange može, prema vlastitom nahođenju, GuestPoints vratiti gostu (i dopustiti domaćinu da zadrži svoje). 

Zaštita gosta u slučaju otkazivanja domaćina

Ako domaćin otkaže zamjenu, HomeExchange gostu nudi mogućnost boravka u zamjenskom domu jednakovrijedne osnovne opreme, kako je opisano ovdje. Ako nijedan zamjenski dom nije dostupan, dodijeljene GuestPoints domaćin vraća gostu, a HomeExchange gostu, po predočenju odgovarajuće dokumentacije, nadoknađuje trošak, bilo (a) trošak preseljenja za razdoblje koje odgovara razdoblju planirane zamjene ili (b) troškove putovanja za otkazano putovanje, svaki uz daljnja ograničenja opisana ovdje. 

Zaštita člana u slučaju otkazivanja HomeExchange

HomeExchange može povremeno primiti zahtjev za otkazivanje zamjene u hitnim ili sličnim okolnostima, potrebnima, prema isključivom nahođenju HomeExchangea, radi sprječavanja štete koja bi mogla nastati za HomeExchange, članove ili treće osobe, ili ibz bilo kojeg drugog razloga navedenog u ovim uvjetima. U takvom slučaju, HomeExchange prema vlastitom nahođenju i ovisno o pojedinim okolnostima razloga za otkazivanje. može: (i) gostu vratiti GuestPoints;  (ii) domaćinu dopustiti zadržavanje GuestPoints koji pripadaju toj zamjeni; (iii) gostu ponuditi zamjenski dom i/ili (iv) izvršiti bilo kakve druge povrate ili isplate koje prema vlastitom nahođenju smatra potrebnima. 

Zaštita gosta u slučaju doma koji ne zadovoljava standarde ili je bio netočno objavljen

Smatra se da dom ne zadovoljava standarde ili da nije bio točno objavljen ako udovoljava bio kojem od kriterija navedenih ovdje. Ako se gostu nudi dom koji ne zadovoljava standarde ili koji je bio netočno objavljen, HomeExchange gostu nudi mogućnost boravka u zamjenskom domu jednakovrijedne osnovne opreme, kako je opisano ovdje. Ako nijedan zamjenski dom nije dostupan, HomeExchange će gostu vratiti GuestPoints, a HomeExchange gostu, po predočenju odgovarajuće dokumentacije, nadoknađuje trošak, bilo (a) trošak preseljenja za razdoblje koje odgovara razdoblju planirane zamjene ili (b) troškove putovanja za otkazano putovanje, svaki uz daljnja ograničenja opisana ovdje.

Pokriće u slučaju štete, krađe ili drugog gubitka

HomeExchange domaćinu nadoknađuje štetu u slučaju da domaćin pretrpi štetu, krađu ili neki drugi koji mu gost prouzroči tijekom svog poravka u domu, pod uvjetima i u okviru ograničenja navedenih ovdje.

U slučaju namjernog oštećivanja ili krađe koju počini gost, gost HomeExchangeu nadoknađuje svaki iznos koji HomeExchange plaća domaćinu.

Osobna pomoć, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

HomeExchange svojim članovima nudi pomoć, telefonom, e-poštom ili čavrljanjem uživo tijekom uobičajenog radnog vremena.. U hitnim slučajevima HomeExchange nudi pomoć putem e-pošte, 24 sata dnevno, 7b dana u tjednu. Dodatne pojedinosti o dostupnosti službe za korisnike navedene su ovdje.

GuestPoints

Sve aktivnosti na platformi (registracija korisničkog računa, popunjavanje profila, verifikacija korisničkog računa i adrese stanovanja, sponzoriranje novih članova, realizacija zamjene itd.) članovima donose GuestPoints.

Broj GuestPoints osvojenih za svaku zamjenu razlikuje se ovisno o ocjenjivanju doma koje HomeExchange provodi na temelju broja i vrste kreveta, udobnosti i lokacije. Član može izvršiti ograničene izmjene ocjene za GuestPoints koju predloži HomeExchange kako je dalje opisano ovdje.

Član može osvojiti GuestPoints ako realizira recipročnu zamjenu (i) sa članom čiji je dom ocijenjen s manje GuestPoints od njegovoga ili sa članom koji boravi u njegovom domu duže od njega samoga. Članovi koji odluče realizirati recipročnu zamjenu, ako postoji dogovor, mogu promijeniti broj GuestPoints osvojenih/iskorištenih za ovu zamjenu. 

Kod jednostrane zamjene, GuestPoints osvaja samo domaćin.

Ako gost nema dovoljno GuestPoints za realizaciju zamjene određenog doma, gost može broj GuestPoints koji mu nedostaje kupiti na platformi. Cijena kupnje dodatnih GuestPoints za potrebe realizacije zamjene iznosi 0,20 USD za prvih dvadeset posto (20 %) ukupnog broja GuestPoints potrebnih za zamjenu i 2,00 USD za preostalih osamdeset posto (80 %). Ne postoji nikakav drugi razlog zbog kojeg bi se GuestPoints mogli kupovati.

Ovi GuestPoints gostu omogućuju boravak u domu domaćina tijekom odabranog razdoblja (ovisno o raspoloživosti doma i prihvaćanju domaćina).

GuestPoints nisu prenosivi, ne mogu se zamijeniti za gotov novac i nemaju nikakvu novčanu vrijednost.  Nisu prenosivi niti se mogu dijeliti, osim ako to u ovom ugovoru nije izričito navedeno te se ne mogu kombinirati s ostalim korisničkim računima sudionika. Nadalje, ne mogu se prenositi temeljem zakona, primjerice kao naslijeđe, u slučaju stečaja ili u postupku razvoda braka. Zabranjen je bilo kakav pokušaj izbjegavanja ovih pravila na bilo koji način. Dodatne pojedinosti o GuestPoints navedene su ovdje.

Odobrenje, terećenje i ostali oblici upravljanja GuestPoints su automatizirani i ne uključuju nikakvu intervenciju kompanije HomeExchange. 

Cijene i uvjeti plaćanja

Članovi se mogu registrirati, kontaktirati druge članove, pristupati mrežnom mjestu, pristupati objavama i slati e-poruke ostalim članovima te od kompanije HomeExchange zatražiti verifikaciju e-pošte i telefonskog broja bez ikakvih troškova. 

Sve zamjene domova od članova zahtijevaju pretplatu na „Osnovni” ili „Optimum” korisnički račun usluge HomeExchange Service.

Pretplata na uslugu HomeExchange Service dostupna je kao (i) godišnja pretplata koja članovima omogućuje neograničeni broj zamjena (ovisno o raspoloživom broju GuestPoints) ili kao (ii) plaćanje ovisno o broju realiziranih razmjena.

Prije potvrđivanja bilo koje usluge koja podliježe uplati pretplate, članovi će primiti obavijest o pripadajućoj cijeni i zamoljeni da navedenu cijenu prihvate prije obavljanja plaćanja. 

Cijene će biti navedene u valuti države prebivališta člana ili, ako taj podatak ne postoji, u američkim dolarima. Članovi snose isključivu odgovornost za plaćanje svih pripadajućih poreza koji se obračunavaju kad član koristi platformu. HomeExchange se ni na koji način ne može smatrati odgovornim za naknade banke ili kreditnih kartica ili naknada koje se članu obračunavaju za plaćanje usluga koje član vrši putem platforme. 

Usluge HomeExchange i bilo koje druge plaćene usluge koje HomeExchange obračuna članu ne smatraju se digitalnim uslugama. Te usluge nisu obuhvaćene člankom 54. Direktive 2006/112/EZ te stoga ne podliježu plaćanju PDV-a na mjestu potrošnje. 

Svi primjenjivi porezi obračunavaju se na temelju mjesta poslovanja kompanije HomeExchange.

Međutim, ako se u državi članici Europske unije mjesno nadležnoj za lokaciju u kojoj se usluge pružaju primjenjuje kolizijsko pravilo, HomeExchange može za pruženu uslugu obračunati PDV koji se primjenjuje u zakonodavstvu člana koji plaća uslugu. PDV naplaćuje HomeExchange i šalje ga nadležnoj poreznoj upravi. 

Cijene u ponudi HomeExchange podliježu promjeni. Svaka promjena cijene stupa na snagu odmah nakon slanja obavijesti i primjenjuje se na sve buduće kupnje koje član obavi nakon što je promjena stupila na snagu. Nadalje, HomeExchange može odlučiti privremeno prilagoditi cijene usluga za promotivne događaje ili za novo uvedene usluge. Takve promjene stupaju na snagu na dan naveden u pripadajućoj obavijesti za članove. HomeExchange može u bilo kojem trenutku, najavljeno ili nenajavljeno, ponuditi novu uslugu. 

Plaćanje pretplata

Plaćanje pretplate može se izvršiti putem kreditne ili debitne kartice ili PayPal korisničkog računa (što podliježe dodatnim odredbama i uvjetima PayPal-a). HomeExchange može, prema vlastitom nahođenju, prihvatiti ili odbiti uplatu putem čeka ili bankovnog naloga. Uplate se ne mogu vraćati, osim u slučaju da član zatraži otkazivanje svog korisničkog računa. 

Otkazivanje korisničkog računa

Članovi mogu otkazati svoje korisničke račune iz bilo kojeg razloga u roku od četrnaest (14) dana nakon prijave, pod uvjetom da nemaju nikakve dogovorene zamjene domova. 

Kako bi otkazao svoj korisnički račun, član mora poslati poruku e-pošte na: contact@homeexchange.com ili popuniti obrazac koji se može pronaći ovdje.  

HomeExchange će potvrditi otkazivanje korisničkog računa slanjem poruke e-pošte bivšem članu na njegovu adresu e-pošte.

Povrati će se realizirati načinom plaćanja koji je član koristio najkasnije dvadeset (20) radnih dana nakon datuma otkazivanja korisničkog računa.

U slučaju godišnje pretplate, pravo na otkazivanje pretplate primjenjuje se na svaku godišnju obnovu i mora se izvršiti u roku od četrnaest (14) dana od prvog dana automatske obnove pretplate.

Osiguranje

Domaćini snose isključivu odgovornosti za pribavljanje i održavanje osiguranja za vlasnike domova, iznajmljivače, vozila ili ostala osiguranja obvezna temeljem zakona, a koja se odnose na zamjenu i bilo kakvu s njom povezanu opremu. Takva osiguranja moraju biti na snazi i važiti tijekom razdoblja zamjene. Bilo kakvo ništavno osiguranje može za posljedicu imati otkazivanje korisničkog računa člana bez odlaganja. Osim toga, HomeExchange može od domaćina tražiti da odmah dostavi dokaz o takvom osiguranju i sve ostale informacije koje se odnose na takav zahtjev. Ne reagiranje ili ne dostavljanje točnih podataka može za posljedicu imati otkazivanje korisničkog računa člana.

Članovi sami snose odgovornost za provjeru i upoznavanje sa svojim pokrićima osiguranja te pokrićima koje osigurava drugi član s kojim član realizira zamjenu, uključujući osiguranje vozila, imovine i osiguranje od odgovornosti. U slučaju da svojim sudjelovanjem u zamjeni kršite bilo kakav sporazum ili politiku svoje osiguravajuće kuće, odgovornost snosite isključivo sami.

HomeExchange nudi pokriće troškova štete ili krađe nastale u razdoblju zamjene kao dio usluge HomeExchange Service, a pojedinosti o ovoj usluzi možete pronaći ovdje.

Ne zaboravite da plaćanje koje HomeExchange izvrši temeljem usluge HomeExchange, bilo domaćinu ili gostu, člana ne oslobađa, ne umanjuje niti se on time odriče odgovornosti koju snosi za štetu, ozljedu ili bilo kakav drugi gubitak koje je uzrokovao član ili bilo koja osoba koju je on pozvao ili za koju je odgovoran na bilo koji drugi način.

 1. PLATFORMA I SADRŽAJ SAMO ZA OGRANIČENE SVRHE; ZABRANA SPAMOVA

Platforma predstavlja uslugu koju nudi HomeExchange, privatna organizacija, pa su tako sve informacije koje su ekskluzivno raspoložive njenim članovima povjerljive i ne pripadaju javnoj domeni. Svi sadržaji koji stoje na raspolaganju samo članovima služe u svrhu dogovaranja zamjena među članovima.

Platforma se ne smije koristiti ni za kakvo oglašavanje niti u bilo kakve komercijalne svrhe. Rudarenje podataka s platforme i/ili sakupljanje ili pohranjivanje osobnih podataka o članovima strogo je zabranjeno. Bilo kakav pokušaj sakupljanja ili korištenja osobnih podataka od članova ili kontaktiranje pojedinih članova ili skupina članova,osim u svrhu dogovaranja zamjene domova među članovima, smatra se kršenjem ovih uvjeta uporabe.

Prije slanja članovima HomeExchange može pratiti i filtrirati upite i razmjenu korespondencije. HomeExchange ne snosi odgovornost za neisporučene upite ili izgubljeni prihod koji je posljedica neisporučenih upita.

Mi možemo pregledavati razmjenu korespondencije između Vas i ostalih članova koja nije odmah dostupna javnosti, kako bi ona bila u skladu s ovim uvjetima, ali mi je smatramo poslovnom tajnom u mjeri u kojoj je to propisano važećim zakonom. Mi imamo pravo ukloniti bilo kakav sadržaj kojim se, prema našem mišljenju, krši ili se navodno krši zakon ili ovi uvjeti. Ne dovodeći u pitanje ovo pravo, vi ste sami isključivo odgovorni za sadržaj materijala koji objavljujete i korespondencije koju razmjenjujete.

HomeExchange ne sudjeluje i ne dozvoljava slanje samoinicijativnih komercijalnih elektroničkih poruka („SPAMOVA”). HomeExchange zadržava pravo na ukidanje (bez naknade) svakog člana koji HomeExchange ili bilo koje njegovo mrežno mjesto, URL ili pridruženu adresu e-pošte spomene u bilo kakvoj spam poruci. HomeExchange zadržava pravo na ukidanje (bez naknade) svakog člana koji HomeExchange iskoristi za slanje bilo kakvih oglašavanja, osim osobnih zahtjeva ili odgovora vezanih na zamjenu. Bilo kakvo kršenje ove odredbe prekršitelja izlaže ozbiljnim sankcijama i bit ćete obvezni kompaniji HomeExchange nadoknaditi i kompaniju osloboditi svake odgovornosti za troškove i štete koje bi HomeExchange mogao izazvati, a koji su posljedica takvog kršenja.

 1. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I AUTORSKO PRAVO

Vlasništvo sadržaja

Sadržaj se smatra vašim vlasništvom ili vlasništvom osobe koja ga je izradila. Slanjem ili objavom bilo kakvog korisničkog sadržaja na platformi dodjeljujete nam ne-ekskluzivno, prenosivo pravo koje se može pod-licencirati, na koje se ne ostvaruju tantijemi, koje je neopozivo i može se u cijelom svijetu primjenjivati za korištenje, umnožavanje, izvršavanje, reprodukciju, promidžbu, objavljivanje, prikazivanje i distribuciju bilo kakavog korisničkog sadržaja i sva autorska prava na i za svaku i sve fotografije, video snimke, slike i sve informacije koje se odnose na Vašu objavu i preostali korisnički sadržaj. Ova nam prava dodjeljujete bez naknade i bez ikakvih obveza u pogledu autorstva, vlasništva ili sličnih upućivanja. Vi izjavljujete i jamčite da imate pravo dodjeljivati prava i licencije navedene u ovom stavku. Molimo Vas da ne objavljujete korisnički sadržaj ako za to nemate odobrenje osobe koja je snimila fotografiju i svih osoba koje su na njoj prikazane. Mi imamo pravo Vaš korisnički sadržaj koristiti i njegovim korištenjem za nas ne nastaje obveza čuvanja povjerljivih podataka, pripisivanja ili naknade prema Vama.

Odgovornost

Obveza određivanja jesu li korisnički sadržaj ili informacije zaštićeni autorskim pravom, trgovačkim žigom, poslovnom tajnom, pravom na objavljivanje ili nekim drugim pravom vlasništva isključivo je vaša Osim za informacije koje pripadaju javnoj domeni ili za koje ste dali svoju izričitu pisanu privolu za učitavanje, objavljivanje ili neki drugi oblik prijenosa korisničkog sadržaja ili informacije zaštićene autorskim pravom, zaštitnim znakom, poslovnom tajnom, pravom na objavljivanje ili nekim drugim vlasničkim pravom, bez izričite pisane dozvole vlasnika autorskog prava, zaštitnog znaka, poslovne tajne, prava na objavu ili nekog drugog vlasničkog prava. Odgovornost za sve štete koje su posljedica kršenja autorskih prava, zaštitnih znakova, poslovnih tajni, prava na objavljivanje ili nekih drugih prava vlasništva ili neku drugu štetu nastalu ovim podnošenjem snosite sami i prihvaćate kompaniji HomeExchange nadoknaditi trošak i kompaniju (ako ona to zatraži) braniti i smatrati oslobođenom odgovornosti za bilo kakva potraživanja ili gubitke nastala kao posljedica kršenja odredbe navedene u ovom odjeljku. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost niti izričito ili prešutno podržavamo te se izričito odričemo bilo kakve odgovornosti za ponašanje naših gostiju ili članova ili za stavove, mišljenja i izjave sadržane u bilo kojem korisničkom sadržaju objavljenom na platformi. Vi koristite platformu i korisnički sadržaj pregledavate isključivo na vlastiti rizik.

Mi zadržavamo pravo na opoziv Vaše uporabe i pristupa platformi u svakom trenutku, prema vlastitom nahođenju, bez ograničenja, ako smatramo da Vi svojim ponašanjem kršite važeće zakone ili postupate na štetu interesa kompanije HomeExchange ili njenih podružnica ili pridruženih poduzeća.

 1. SADRŽAJ PLATFORME

Osim korisničkog sadržaja, cijeli sadržaj platforme - uključujući materijale, tekst, slike, softver, zapise, kôd, dizajn, grafiku, fotografije, zvuk, glazbu, video snimke, aplikacije, interaktivne značajke i sav ostali sadržaj („Sadržaj platforme”) – vlasništvo je kompanije HomeExchange ili drugih kojima smo odobrili licenciju za sadržaj platforme, i zaštićen je autorskim pravima Sjedinjenih Američkih Država i ostalih zemalja.

Sve trgovačke marke, logotipovi, servisne marke i trgovačka imena u vlasništvu su, registrirala ih je i/ili za njih ima licenciju kompanija HomeExchange ili njene matične ili pridružena poduzeća.

Vi prihvaćate da nećete mijenjati ili brisati nikakve obavijesti o vlasništvu navedene na materijalima preuzetim ili ispisanim s platforme.

Prihvaćate da nećete umnožavati, uređivati, prevoditi, prikazivati, distribuirati, preuzimati, prenositi, prodavati, ponovno distribuirati, objavljivati ili stvarati derivacijske proizvode iz bilo kojeg sadržaja koji se pojavljuje na platformi, uključujući sadržaj platforme i korisnički sadržaj, bez prethodno pribavljene pisane suglasnosti, osim ako se radi o Vašem vlastitom korisničkom sadržaju koji ste zakonski objavili na platformi.

Aplikacija

Ovisno o vašem poštovanju ovih uvjeta, kompanija HomeExchange daje Vam ograničenu, ne-ekskluzivnu licenciju koja se ne može pod-licencirati, za (i) preuzimanje i uporabu aplikacije na Vašem mobitelu, tabletu ili drugim osobnim uređajima; i (ii) pristupanje i prikaz sadržaja platforme dostupnog na ili putem platforme i kojem samo Vi imate pristup i to samo za Vašu osobnu, ne-komercijalnu uporabu..

 1. POLITIKA ZAŠTITE AUTORSKIH PRAVA

Mi poštujemo prava intelektualnog vlasništva drugih te i od Vas zahtijevamo isto. Ako smatrate da je rad koji je vaše vlasništvo kopiran na način koji se smatra kršenjem autorskih prava, proslijedite sljedeću informaciju zastupniku kompanije HomeExchange zaduženom za autorska prava, kako je utvrđeno Zakonom o autorskim pravima u digitalnom mileniju, 17 U.S.C. čl. 512(c)(2), navedenom u nastavku:

Zastupnik za autorska prava:

HomeExchange.com Copyright Agent

c/o Deborah A. Nilson & Associates, PLLC

10 E. 40th Street, Suite 3310

Telefon: 212-687-1155

E-pošta: copyright@nilsonlaw.com

VII. PRIVATNOST

Dodatne informacije o našim praksama zaštite privatnosti pročitajte u našoj Politici privatnosti ovdje.

VIII. POVEZNICE NA DRUGA MREŽNA MJESTA

Platforma može sadržavati poveznice na ostala mrežna mjesta koja održavaju treće osobe ili integrirane usluge koje pružaju treće osobe („Usluge trećih osoba”). Ove se usluge trećih osoba pružaju samo kao dodatne pogodnosti za vas. Kompanija HomeExchange, njene podružnice i pridružena poduzeća ne kontroliraju niti su odgovorne za bilo kakav sadržaj, proizvode ili usluge koje se nude putem usluga trećih osoba na povezanim mrežnim mjestima ili za njihove uvjete uporabe ili politike privatnosti. Članovi su isključivo odgovorni za poštovanje uvjeta uporabe i politika privatnosti trećih strana. Poveznice na mrežne stranice trećih osoba ne smatraju se preuzimanjem odgovornosti ili sponzorstvom, potporom ili odobravanjem tih stranica niti sadržaja koji se na njima nalazi.

 1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Za uporabu platforme i svih informacija pribavljenih s platforme odgovornost snosite sami. Kompanija HomeExchange ne daje nikakve garancije ili jamstva, bilo izričita ili prešutna, u pogledu bilo koje zamjene i/ili imovine, osobne i/ili nekretnina, uključujući i bilo koju objavu ili zamjenu dostupnu putem platforme. HomeExchange ne daje nikakvo jamstvo bilo koje vrste, izričito ili prešutno, u pogledu objava, ostalih članova ili bilo kojih drugih informacija sadržanih na platformi, uključujući ali ne i ograničeno na točnosti i ne kršenje odredbi. HomeExchange ima pravo ali ne i obvezu unaprijed provjeriti, pratiti ili ukloniti bilo koji korisnički sadržaj. HomeExchange koristi različite alate i postupke dizajnirane za provjeru članova; međutim, HomeExchange ne obavlja pozadinske provjere, ne traži preporuke niti ne predviđa ili prihvaća obvezu samostalne provjere informacija koje njegovi članovi navode u svojim objavama. HomeExchange ne daje nikakve izjave ili jamstva u pogledu ponašanja članova ili gostiju ili u pogledu primjerenosti nekretnine člana oglašene u objavi, uključujući i podatak o tome je li odnos među članovima u skladu s federalnim, nacionalnim ili lokalnim zakonima, sporazumima trećih strana ili nekim drugim pravilima i propisima.

Svu odgovornost i rizik za uporabu i oslanjanje na platformu i za sve informacije koje ste dobili putem ili na platformi snosite sami. Vaša je uporaba platforme dobrovoljna i radite to na vlastiti rizik. Neke usluge mogu nositi rizike od pojave pogrešaka (inherentni rizik), tako da ih vi svojim sudjelovanjem u takvim uslugama dobrovoljno preuzimate. Platforma i značajke platforme pružaju se na osnovi „stanja u kojem jesu”, „ovisno o dostupnosti”. Kompanija HomeExchange i njene podružnice i pridružena poduzeća te njihovi rukovatelji, direktori, zaposlenici, zastupnici i korisnici licencija („HomeExchange nositelji”) ne daju nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste, izričita ili prešutna, u pogledu točnosti bilo koje informacije uvrštene na platformu, rad platforme ili o informacijama, sadržaju, značajkama, materijalu ili proizvodima koji ih čine.

U mjeri u kojoj to dopušta primjenjivo pravo, HomeExchange nositelji odriču se svih jamstava, izričitih ili prešutnih, uključujući bez ograničenja prešutna jamstva o mogućnosti plasiranja na tržište i primjerenosti proizvoda za određenu svrhu, ne-kršenje prava intelektualnog vlasništva i ostalih vlasničkih prava te oslobađanje od grešaka, virusa, bugova i drugih štetnih komponenti.

HomeExchange ne može jamčiti kontinuiranu i neprekidnu dostupnost ili raspoloživost platforme. HomeExchange ima pravo uvesti restrikcije ili ograničenja za platformu ako to bude potrebno, kako bi zaštitio svoje poslužitelje ili na neki drugi način proveo mjere održavanja. 

Mišljenja, savjeti, izjave, ponude i ostale informacije i sadržaj raspoloživi putem platforme, ali ne izravno preko nas, pripadaju svojim pojedinačnim vlasnicima i na njih se ne bi trebalo nužno oslanjati.

Mi ne jamčimo za točnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije na platformi te ne usvajamo niti ne podupiremo, niti smo za to odgovorni, točnost i oslanjanje na bilo kakvo mišljenje, savjet ili izjavu koje daje bilo koja strana, osim nas. Mi ni pod kojim uvjetima nismo odgovorni za bilo kakav gubitak ili štete koji su posljedica oslanjanja osobe na informacije ili sadržaj objavljen na platformi ili prenesen članovima.

XII. ODGOVORNOST

HomeExchange nositelji ne mogu se smatrati odgovornima ni za kakve štete nastale zbog korištenja platforme ili točnosti informacija koje se na njoj nalaze, uključujući bez ograničenja izravne, neizravne, opće, posebne, slučajne, kaznene ili posljedične štete i odštete ili štete koje su posljedica gubitka uporabe, podataka, dobiti, goodwilla ili prekida poslovanja ili štete zbog osobne ili tjelesne ozljede ili narušavanja mentalnog zdravlja, koje su posljedica ili su na bilo koji povezane s ovim uvjetima, korištenjem (ili nemogućnošću korištenja) platforme, vaše komunikacije ili susreta s drugim članovima ili prikazivanja objave ili realizacije zamjene, bilo temeljem jamstva, ugovora, protupravnog postupanja, nemara, stroge obveze ili na neki drugi način, čak i ako je HomeExchange bio upućen u mogućnost ovakvih šteta i čak ako se utvrdi da ograničeni postupak za uklanjanje uzroka štete nije uspio u svojoj osnovnoj namjeni.

Osim ako u ovim uvjetima nije izričito navedeno drugačije, sveukupna odgovornost kompanije HomeExchange ne može kao rezultat ovih uvjeta i korištenja platforme od strane članova premašivati iznose koje je član platio kompaniji HomeExchange, odnosno 100 USD, ako nije bilo izvršeno nikakvo plaćanje. 

Navedena ograničenja za podmirivanje štete čine osnovne elemente za pregovore između kompanije HomeExchange i svakog člana.

Neka zakonodavstva ne dopuštaju odricanje od odgovornosti, isključivanje ili ograničavanje određenih jamstava, odgovornosti i šteta, stoga se neka od navedenih odricanja od odgovornosti na vas možda neće odnositi. U takvim zakonodavstvima odgovornosti HomeExchange nositelja bit će ograničena koliko god to dozvoljavaju važeći zakoni.

 1. NAKNADA ŠTETE

Prihvaćate HomeExchange nositeljima nadoknaditi štetu i osloboditi ih svake odgovornosti za izazvane ozljede ili štete koje su nastala izravno ili neizravno kao posljedica korištenja vaše imovine ili koju je uzrokovao gost korištenjem vaše imovine i/ili koju ste uzrokovali vi korištenjem imovine domaćina uključujući ali ne i ograničeno na: (i) sve reklamacije zbog ozljede ili štete izazvane na osobi ili imovini koje proizlaze temeljem vašeg vlasništva; (ii) sve reklamacije zbog ozljede ili štete izazvane na osobi ili imovini koje su posljedica transakcije u kojoj ste sudjelovali kao jedna od strana (uključujući reklamacije osoba koje je gost pozvao i maloljetnih osoba koje je gost pozvao); (iii) vaše kršenje ovih uvjeta o uporabi ili politike privatnosti ili kršenje koje je počinila osoba koristeći vaše računalo (ili korisnički račun, ovisno što je primjenjivo); (iv) reklamacije kojima se tvrdi da svako vaše korištenje platforme ili korištenje platforme od strane osobe koja koristi vaše računalo (ili korisnički račun, ovisno što je primjenjivo) predstavlja kršenje prava treće osobe; (v) bilo kakvo vaše lažno predstavljanje ili zlouporabu platforme; (vii) reklamacije koje proizlaze iz vaše interakcije drugim članom ili osobom koju je taj član pozvao, bilo u okviru ili izvan okvira platforme, uključujući bez ograničenja svaki raskid ugovora o zamjeni ili nekog drugog ugovora s vaše strane ili (viii) vaše kršenje bilo kojeg zakona, pravila ili propisa važećeg zakonodavstva. Prihvaćate nadoknaditi svaki i sve troškove, uključujući ali ne i ograničeno na razumne troškove i naknade odvjetnika strane koja je dobila spor ili koji su nastali na neki drugi način u sklopu ili u svezi ili kao posljedica reklamacije, tužbe, sudskog postupka ili spora potaknutog takvom reklamacijom.

 1. SPOROVI TREĆE OSOBE I OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI.

Isključivu odgovornost za sve reklamacije, zahtjeve ili naknade štete proizašle iz kršenja ili raskida obveza ili ugovora s trećom stranom ili obveza kojima podliježete vi samo ili vaša imovina, uključujući ali ne i ograničeno na licencije, ugovore o najmu, police osiguranja, propise udruga vlasnika domova, statuta suvlasnika ili zadruga te nacionalnih i lokalnih zakona snosite sami. HomeExchange nositelje oslobađate od svake odgovornosti u pogledu reklamacija, zahtjeva, šteta (stvarnih i posljedičnih) bilo koje vrste i prirode, poznate i nepoznate, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana sa sporazumom sklopljenim s trećom osobom ili obvezama kojima podliježete Vi ili Vaša imovina.

XII. SPORAZUM O ARBITRAŽI

U slučaju problema ili spora s kompanijom HomeExchange, prihvaćate da ćete kompaniji HomeExchange najprije ponuditi mogućnost rješavanja problema ili spora mirnim putem. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, ovaj se članak odnosi na probleme ili sporove između Vas i kompanije HomeExchange nastale temeljem ovih uvjeta ili naše politike privatnosti, a ne na sporove između Vas i drugih članova ili gostiju. Pisani opis problema ili spora možete poslati na: support@homeexchange.com. Ako iz bilo kojeg razloga Vaš problem ili spor ne bude riješen na zadovoljavajući način u roku od šezdeset (60) dana nakon što HomeExchange zaprimi Vaš pisani opis, prihvaćate odredbe o arbitraži navedene u nastavku. Mi ćemo uložiti sve svoje razumne napore u neslužbeno rješavanje svih reklamacija, žalbi, sporova ili nesuglasica koje biste Vi mogli imati prema nama.

U mjeri u kojoj to dopušta primjenjivo pravo, prihvaćanjem ovih uvjeta i korištenjem platforme, Vi prihvaćate da se svi sporovi između Vas i kompanije HomeExchange, koji su rezultat ili su povezani s ovim uvjetima ili našom politikom privatnosti i koji nisu na zadovoljavajući način riješeni ui roku od šezdeset (60) dana, rješavaju arbitražom („arbitraža”) umirovljenog suca višeg suda ili nepristrane osobe odabrane s popisa Američke arbitražne udruge, u okrugu New York, New York primjenom Američkih arbitražnih pravila o trgovačkoj arbitraži („Primjenjiva arbitražna pravila”). Primjenjiva arbitražna pravila možete pronaći na www.adr.org/commercial.

I VI I KOMPANIJA HOMEEXCHANGE PRIHVAĆATE DA ĆE SE O SVAKOJ REKLAMACIJI ODLUČIVATI POJEDINAČNO I DA SE ONE NEĆE SPAJATI U ARBITRAŽNI POSTUPAK S BILO KOJOM REKLAMACIJOM ILI KONTROVERZNIM POSTUPKOM DRUGOG NOSITELJA.

Bilo Vi ili HomeExchange možete od nadležnog suda u okrugu New York, New York zatražiti privremenu ili prethodnu zaštitu vlasništva koja je potrebna kako bi se zaštitila vaša ili prava kompanije HomeExchange, do završetka arbitražnog postupka.

Arbitražni postupak vodit će se na engleskom jeziku. Arbitražni sudac bit će ovlašten izreći bilo kakvu sudsku mjeru u skladu sa zakonom ili imovinom, a odluka arbitražnog suda je konačna i obvezujuća za obje strane u postupku. Međutim, arbitražni sudac ne može izricati kaznene ili primjerene odštete i ovime se strane u postupku odriču tog prava. Arbitražni sudac obvezan je primjenjivati primjenjivo pravo i odredbe ovih uvjeta (ili naše politike privatnosti, ako bude potrebno), svako ne postupanje na taj način smatra se prekoračenjem ovlasti arbitražnog suca i temeljen za obnovu sudskog postupka. Odluka arbitražnog suda mora sadržavati pisano obrazloženje i smatra se poslovnom tajnom.

Ako se utvrdi da je bilo koja odredba sporazuma o arbitraži iz ovog članka neprovediva, takva neprovediva odredba će se isključiti, a ostali uvjeti arbitraže provodit će se i dalje (ali se ni u kojem slučaju ne može voditi skupni opći postupak arbitraže ili postupak sa zastupnicima ili privatnim odvjetnikom). Neovisno o bilo kojem suprotnom pravilniku ili zakonu, obavijest o bilo kakvoj reklamaciji podnesenoj temeljem ili u svezi s ovim uvjetima mora biti dostavljena u razdoblju od jedne (1) godine nakon njena pokretanja ili se takva reklamacija neće podnositi. U smislu ovog članka, ovi uvjeti uporabe i s njima povezane transakcije podliježu i tumače se u skladu sa Saveznim zakonom o arbitraži 9 U.S.C. čl. 1-16 (FAA). Nadalje, odredbe ovog članka ne mogu ni na koji način stranama u postupku onemogućiti traženje privremenih mjera kao potporu arbitražnom postupku od nadležnog suda.

Odredbe ovog članka ostaju na snazi i nakon zatvaranja platforme. U slučaju da se utvrdi da se navedene odredbe arbitraže ne odnose na vas ili na određenu žalbu ili spor, bilo kao rezultat Vaše odluke ili kao rezultat odluke arbitražnog suca ili sudskog naloga, suglasni ste da svaku žalbu mora rješavati isključivo federalni sud ili sud savezne države sa sjedištem u okrugu New York, New York. Vi i kompanija HomeExchange prihvaćate nadležnost sudova sa sjedištem u okrugu New York, New York, u svrhu rješavanja sudskih postupaka pokrenutih zbog tužbi ili sporova.

Odustajanje od arbitraže. VI IMATE PRAVO ODUSTATI OD OVOG SPORAZUMA O ARBITRAŽI. AKO SE NE SLAŽETE S OVOM ODREDBOM O OBVEZNOJ ARBITRAŽI VEZANO NA BILO KOJU KONKRETNU INTERAKCIJU S PLATFORMOM, TADA SE U ROKU OD TRIDESET (30) DANA OD DATUMA TAKVE INTERAKCIJE MOŽETE POVUĆI IZ OVOG DIJELA UGOVORA SLANJEM E-POŠTE NA ADRESU support@homeexchange.com. Svaki zahtjev za povlačenje zaprimljen nakon isteka razdoblja od trideset (30) dana neće se smatrati valjanim i svoj postupak morate nastaviti putem arbitraže u skladu s ovim uvjetima.

Rezultati arbitraže obvezujući su za obje strane u postupku i odluka arbitraže je konačna. Suglasni ste da vam se obavijesti o postupku dostavljaju putem e-pošte na adresu e-pošte koji ste registrirali na platformi. U početku, obje strane u postupku snose svaka svoj dio troškova arbitraže. Strana koja je uspjela u sporu koji se vodio zbog ili u svezi ovog sporazuma ima pravo na naknadu troškova, iznosa nagrada sudskog vještaka, odvjetnika i arbitražnog suca. NIŠTAVNOST USLUGE AKO JE ZAKON NE DOPUŠTA

Platforma i njen sadržaj moraju biti u skladu sa zakonima i propisima Sjedinjenih Američkih Država i HomeExchange zadržava pravo na ograničenje pružanja svojih usluga bilo kojoj osobi, zemljopisnoj regiji ili zakonodavstvu i/ili ograničiti količinu usluga koje nudimo. Svaka ponuda usluge na platformi smatra se ništavnom ako je zakon ne dopušta.

XIII. ODRICANJE OD SUDSKOG POSTUPKA S POROTOM, ZABRANA ZAJEDNIČKIH TUŽBI

HomeExchange i svaki član izjavljuju i prihvaćaju odricanje od prava na sudski postupak s porotom za sve sporove koji podliježu arbitraži. 

HomeExchange i svaki član izjavljuju i prihvaćaju da se svako od njih odriče prava na sudjelovanje u postupku kao tužitelj ili član skupine tužitelja u zajedničkoj sudskoj tužbi, arbitraži, privatnoj tužbi ili bilo kojem drugom postupku u svim sporovima. Nadalje, odabrani arbitražni sudac ne smije odlučivati u postupku o podnesenoj zajedničkoj tužbi ili tužbi u kojoj sudjeluju zastupnici. Ako se utvrdi da je ovaj stavak neprovediv u bilo kojem sporu, cijeli će se arbitražni postupak smatrati ništavnim u odnosu na takav spor. 

XIV. PRIMJENJIVO PRAVO

Na ove uvjete i politiku privatnosti primjenjuju se i oni se tumače u skladu sa zakonima Savezne države New York, SAD, zanemarujući pritom odabir pravnih načela.

U slučaju spora između člana ili gosta u svezi s platformom, sudski će se spor pokretati isključivo u okrugu New York, New York, Sjedinjene Američke Države.

Ne dovodeći u pitanje navedeno, kao potrošač moći ćete koristiti prednosti obveznih zakonskih odredbi države svog prebivališta. Ništa u ovim uvjetima ne utječe na Vaša prava kao potrošača na oslanjanje na takve obvezne odredbe lokalnog zakonodavstva.

 1. SALVATORNA KLAUZULA

Ako dio ovih uvjeta postane nezakonit, nevažeći, neprovediv ili zabranjen u bilo kojem smislu prema primjenjivom pravu ili propisu, smatrat će se da takva odredba ili njen dio ne čini dio međusobno sklopljenog ugovora. Zakonitost, valjanost ili provedivost ostalog dijela uvih uvjeta ostaju i dalje na snazi.

XVI. ZABRANA ODRICANJA OD PRAVA

Nikakvo kašnjenje ili odgoda kompanije HomeExchange u izvršavanju bilo kojeg prava, ovlasti ili povlastice prema ovim uvjetima ne predstavlja odricanje od takvih prava, niti može pojedinačno ili djelomično izvršavanje bilo kojeg prava, ovlasti ili povlastice isključiti njihovo drugo ili daljnje izvršavanje ili izvršavanje drugog prava, ovlasti ili povlastice u skladu s ovim uvjetima.

XVII. PODNASLOVI

Podnaslovi u ovim uvjetima uvršteni su samo radi praktičnosti i ne proizvode nikakav pravni ili ugovorni učinak.

XVIII. PRENOŠENJE PRAVA

HomeExchange smije prenositi svoja prava na ovaj sporazum, bez prethodne suglasnosti i bez prethodnog slanja obavijesti. Vi ne smijete prenositi ove uvjete bez prethodne pisane suglasnosti kompanije HomeExchange.

XIX. IZMJENE I DOPUNE

Kompanija HomeExchange zadržava pravo na izmjene i dopune, uklanjanje ili dodavanje dijelova ovih uvjeta u bilo kojem trenutku, sa ili bez obavijesti; međutim, datum zadnjeg ažuriranja ovih uvjeta mora biti jasno istaknut na početku ovog dokumenta. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu odmah. Molimo Vas da proučite ove uvjete uporabe svaki put kad pristupate ili koristite ovu stranicu.

 1. CIJELI SPORAZUM

Ovi uvjeti (zajedno s politikom privatnosti) čine cijeli sporazum o navedenom predmetu sklopljen između kompanije HomeExchange i Vas. Ovi uvjeti (zajedno s politikom privatnosti) zamjenjuju sve prethodne ili istodobne izjave, rasprave, pregovore, dopise, prijedloge, sporazume, razmjene i memorandume o sporazumijevanju između Vas i kompanije HomeExchange o predmetu uvjeta, bilo pismene ili usmene.

XXI. KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja ili ste zabrinuti zbog ovih uvjeta obratite nam se e-poštom na contact@homeexchange.com ili nam pišite na:

HomeExchange.com Inc.

45 Prospect Street

Cambridge, MA 02139