Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (hädanefter ”policyn”) tillhör företaget som publicerar webbplatsen HomeExchange.fr (hädanefter ”vi”):

HomeExchange.com Inc. Prospect St., Cambridge, MA 02139
Tel. : +33 (0)1 82 83 49 30
DPO contact: dpo@homeexchange.com

Kontakta dataskyddsombudet: dpo@homeexchange.com

Som personuppgiftsansvarig fäster HomeExchange INC. stor vikt vid skyddet av dina personuppgifter och respekten för ditt privatliv.

Denna policy har som mål att informera dig om vårt arbetssätt avseende insamling, användning och spridning av uppgifter som du kan komma att skicka in till oss när du använder vår webbplats HomeExchange på adressen www.homeexchange.com (hädanefter ”HomeExchange”).

Vi rekommenderar att du noga läser denna policy, somgäller när du använder HomeExchange, för att få information om och förstå hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter.

Denna policy är giltig från 19/12/2018. Den kan ändras när som helst. Vid omfattande förändringar kommer du att informeras inom rimlig tid och vid behov kommer vi att på nytt fråga efter ditt medgivande, innan de träder i kraft.

Innehållsförteckning

För att du ska kunna använda vår tjänst på HomeExchange på bästa möjliga sätt kan vi samla in och använda vissa av dina personuppgifter. Denna policy innehåller information till dig om hur vi arbetar och varför, för att vara fullständigt öppna gentemot våra användare.

Vi åtar oss att följa lagstiftningen om skydd av personuppgifter när vi använder din information.

2. Uppgifterna som vi samlar in

Vi behöver samla in och behandla följande uppgifter:

2.1. De obligatoriska uppgifter som du överför direkt till oss

Beroende på vilka av våra tjänster på HomeExchange som används kan vissa uppgifter behöva tillhandahållas. Det är uppgifter som du överför direkt till oss.

Denna information måste tillhandahållas, exempelvis för att skapa ditt konto eller för att du ska kunna kommunicera med dem som har bjudits in till din bostad. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna leverera tjänsten till dig.

Vi ska förklara för dig varför vi behöver dem.

 • 2.1.1 Information om din identitet och dina kontaktuppgifter, som efternamn, förnamn, e-postadress och lösenord. Denna information är nödvändig för att skapa ditt konto på HomeExchange.
 • 2.1.2 Information om din bostad, som typ av bostad (lägenhet eller villa, huvudsaklig bostad eller andrabostad), dess läge, storlek, antal rum och badrum, antal sängar, utrustning och minst ett fotografi av din bostad. Denna information är nödvändig för att lägga till den på HomeExchange.
 • 2.1.3 Information om din kalender, som datum och perioder då din bostad är tillgänglig. Denna information är nödvändig när du vill dela din bostad med besökarna på HomeExchange.
 • 2.1.4 Bankuppgifter, som kortnummer, säkerhetskod och giltighetsdatum. Denna information är nödvändig när du betalar för en tjänst på nätet. Dessa uppgifter, med undantag för giltighetsdatumet, samlas in och behandlas direkt av den som levererar din betalningslösning och vi sparar dem aldrig. Vi sparar giltighetsdatumet för att kunna informera dig vid utgångsdatumet att det måste förnyas.
 • 2.1.5 De dokument som behövs för garantierna, som bevis på annullering eller skada som du har drabbats av. Dessa uppgifter överförs till våra ekonomiska samarbetspartners.

2.2. Frivilliga uppgifter som du kan överföra till oss

När du använder våra tjänster på HomeExchange kan du, för att få en förbättrad användarupplevelse, behöva överföra ytterligare frivilliga uppgifter till oss, som följande:

 • 2.2.1 Ytterligare information som fyller ut din profil, som ditt fotografi, ditt födelsedatum, ditt telefonnummer, beskrivningen av dig själv i din profil, språk som du talar, vad du tycker om och de olika sociala nätverk som du använder.
 • 2.2.2 Ytterligare information om din bostad, som fotografier av bostaden, din beskrivning av bostaden och ditt område.
 • 2.2.3 Legitimation, som en kopia av ditt id-kort, ditt pass eller dokument som styrker boendet som du har lagt till på HomeExchange. Denna information gör det möjligt för oss att kontrollera att den information som har lämnats är korrekt, för att trygga besökarna på HomeExchange och skydda våra medlemmar från bedrägeri.
 • 2.2.4 Publiceringar, vänlistan och andra sociala interaktioner, som grupper och klubbar som du skapar eller går med i, vänner som du lägger till, kommentarer som du skriver och betygen som du sätter.
 • 2.2.5 Privata meddelanden. Vi sparar även de privata meddelanden som du utbyter med andra medlemmar, men vi behandlar dem som privat konfidentiell korrespondens i enlighet med gällande regler.

2.3. Uppgifterna som vi samlar in automatiskt

Uppgifter kan samlas in automatiskt. Vi samlar även in vissa kategorier av information automatiskt, som:

 • 2.3.1 Information som härrör från din användning av våra tjänster på HomeExchange, som sidor som du har besökt, bostäder som du har lagt till i dina favoriter, sökningarna som du har sparat, söktermerna, bostadsbytena som du har genomfört GuestPoints som du har tjänat in eller använt, din svarsfrekvens och svarstid för frågor du får från andra medlemmar och datumet för senaste inloggning.
 • 2.3.2 Information om din utrustning som du använder för att komma åt HomeExchange, exempelvis din webbläsare, upplösningen på din skärm, version på ditt operativsystem och din IP-adress.
 • 2.3.3 Inloggningsloggar, som motsvarar våra servrars loggfiler. Informationen som den kan innehålla är din IP-adress, typ av webbläsare som används, ditt operativsystem, visade sidor och sidorna du kommit från.
 • 2.3.4 Kakor. Vi använder även kakor, som gör att vi automatiskt kan samla in viss information. För att få veta mer, läs punkt 8 Kakor i denna policy.

3. Användning av uppgifterna som vi samlar in

Vi använder uppgifterna som vi samlar in till följande:

Syfte

Rättslig grund

3.1 Genomföra avtal som slutits mellan dig och oss, eller mellan våra samarbetspartners och oss, samt för att leverera de begärda tjänsterna till dig

Exempel:

- Betalning av depositionen: du måste godkänna debiteringen

- Kontroll: Vi behöver en legitimation och något som styrker din hemvist för att du ska kunna bli en verifierad medlem

- Garantier: vid en olycka behöver vi veta om du har valt Service Plus och alla bevishandlingar som behövs för att upprätta en akt, som ska bevaras till dess att den upphör (foton, medicinska dokument, offert för reparation och/eller utbyte etc.)

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser, i enlighet med våra användarvillkor som accepterades när ditt konto skapades och genom att använda HomeExchange.

3.2 göra det möjligt för dig att göra din profil mer personlig för att kunna sprida mer information till användarna av HomeExchange, vara mer öppen och lugna de andra medlemmarna i HomeExchange som skulle vilja ta emot dig i sin bostad eller tas emot av dig.

Exempel:

- Beskrivningen som du gör av dig själv, de språk som du uppger att du talar och fotografiet som du har lagt till på ditt konto

Denna behandling görs på grundval av ditt medgivande.

3.3 kontrollera din identitet och certifiera ditt medlemskonto för att få förtroende från de andra medlemmarna i HomeExchange

Denna behandling görs på grundval av ditt medgivande.

3.4 besvara dina frågor och hjälpa dig

Exempel:

- Frågor om hur våra tjänster ska användas

- Informera oss om en tvist med en annan medlem

- Reklamera, eller utöva dina rättigheter

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser.

3.5 skicka informationsbrev och meddelanden om nyheter avseende HomeExchange till dig och informera dig om när något händer med ditt konto

Exempel:

- En medlem vill bli din vän

- En medlem har svarat på ditt meddelande

- En medlem lägger till ditt hus bland sina favoriter

Denna behandling görs på grundval av ditt medgivande.

Du kan motsätta dig behandlingen och begära att du inte längre får dessa mejl genom att ange det i din privata del (när du har anslutit klickar du på ”Min profil” och sedan ”Inställningar”) eller genom att avregistrera dig med hjälp av länken längst ner i våra mejl.

3.6 skicka mejl och marknadsföringsinformation

Denna behandling görs på grundval av ditt medgivande.

3.7 förhindra bedrägeri och olagliga aktiviteter

Vi har ett berättigat intresse att kontrollera vissa misstänkta användarbeteenden på HomeExchange och att kontrollera informationen, för att bekämpa bedrägeri (identitetsstöld), missbruk (skapa falska konton) och all annan verksamhet som är olaglig (hackning) eller strider mot allmän ordning. Vi tror att du förväntar dig att vi gör detta och de inkräktar inte på dina rättigheter eller friheter.

Vi kan inrätta automatiserade detektionssystem och manuellt kontrollera relevansen av de misstänkta beteenden som våra system upptäcker.

Denna behandling är nödvändig för att skydda medlemmarna i HomeExchange och för att skydda dem mot bedrägeriförsök, vilket är ett berättigat intresse.

3.8 analysera användningen av våra tjänster

Vi analyserar våra besökares beteende (interaktioner på sidorna, användning av funktioner och sökbegreppen) för att utveckla, öka relevansen för sökförslagen samt ändra våra gränssnitt och användningssätt när vi upptäcker att de inte är tillräckligt självförklarande för våra användare.

Regelbundet skickar vi ut enkäter till samtliga eller vissa av våra medlemmar, för att bättre förstå hur de använder webbplatsen och hjälpa oss att förbättra den. Det är frivilligt att delta i dessa studier och vi anger syftet med studien varje gång, liksom hur insamlade data kommer att behandlas.

Denna behandling är nödvändig för att leverera en bättre tjänst till dig och göra det möjligt för våra team att göra webbplatsen mer attraktiv så att den blir mer lättnavigerad, vilket är ett berättigat intresse.

3.9 ta emot din betalning, eller överföra de insamlade medlen till ditt konto

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser.

3.10 spara inloggningsloggar

Exempel:

- IP-adress

- vilken webbläsare som används

- operativsystem

- besökta sidor

- ursprungssidorna, tiden

- datum för besöket på webbplatsen

Denna behandling är grundad på ett rättsligt krav att bevara inloggningsloggarna för HomeExchange i ett år.

3.11 profileringsåtgärder

Profileringen består exempelvis i att utvärdera personliga aspekter, förutsäga beteende eller preferenser.

Vi utför olika typer av profilering: en typ för att rekommendera hem som våra användare skulle kunna tycka om, en annan typ för att förbättra den ordning som sökmotorn visar husen i och slutligen för att göra en klusteranalys på husen.

Denna behandling är baserad på det berättigade intresset att förbättra och anpassa tjänsten utifrån dina intressen.

3.12 delta i forskningsstudier

Med anledning av vår position och vår verksamhet deltar vi i studier och forskning på universiteten, exempelvis avseende hembyten och delningsekonomin. Alla dina uppgifter är anonymiserade i dessa studier och används endast för statistiska ändamål.

Denna behandling är anonymiserad.

3.13 sprida dina foton i våra medier

Vi kan komma att använda vissa bilder på hem i företagets olika medier (nyhetsbrev, blogg, reklam etc.). Bilderna är anonyma och avslöjar inte något privat, rätten att disponera bilder på sig själv respekteras.

Användarvillkor: Du kan dock välja bort detta alternativ så slutar vi använda dina media ifall du inte önskar dela dessa.

När det gäller behandling baserad på ditt medgivande, kan du när som helst återkalla medgivandet genom att ta bort uppgiften från ditt konto. Vårt insamlingsförfarande för medgivande håller för närvarande på att ändras för att uppfylla kraven om skydd av personuppgifter.

4. Lagringstid för dina uppgifter

Lagringstiden för dina uppgifter beror på vilken typ av uppgift det handlar om och ändamålet till vilket vi har behövt samla in dem.

I allmänhet behåller vi uppgifterna i din profil i tre år räknat från din senaste kontakt med oss (exempelvis senaste gången som du använde HomeExchange). Efter att dessa tre år har gått raderar vi automatiskt ditt konto och all information som är kopplad till det. Införandet av detta system pågår för närvarande.

Däremot:

 • för att uppfylla rättsliga och bokföringsmässiga krav kan vi spara viss information i maximalt tio år räknat från deras datum (preskriptionstid).
 • av bevisskäl: information som samlats in för styrning och teknisk assistans kan bevaras i maximalt fem år räknat från deras datum (civilrättslig preskriptionstid).

Mer exakt beskrivet kan vi spara en kopia av dina identitetshandlingar när du utövar dina lagenliga rättigheter för skydd av personuppgifter i maximalt ett år, för att du ska kunna begära att få tillgång eller rätta, och tre år för rätten att göra invändningar.

5. Mottagare av dina personuppgifter

5.1. Till medlemmarna i HomeExchange som du kommunicerar med

När du genomför ett bostadsbyte med en annan medlem i HomeExchange kommer ni båda att få information från den andre: Det rör sig om uppgifter om identiteten, kontaktuppgifter och adressen till din bostad.

5.2. Andra företag som ingår i vår koncern

Dina uppgifter kan behandlas av våra olika tjänster (marknadsföring, kundtjänst, IT) liksom de olika företag som ingår i vår koncern (Tukazza Adriatica (Kroatien), Tukazza Inc. (U.S.A), Home Exchange (U.S.A)).

5.3. Samarbetspartners eller externa tjänsteleverantörer

Vi arbetar med externa företag, dit vi skickar vissa av dina uppgifter:

 • 5.3.1 Våra tjänsteleverantörer: vi använder oss endast av en tjänsteleverantör för att genomföra ett avtal mellan dig och oss, eller för att leverera och/eller förbättra våra tjänster (exempelvis för betalningar på HomeExchange eller för att hantera nyhetsbrevet).
 • 5.3.2 Våra samarbetspartners: vi har samarbetspartners som kan göra reklam via vår tjänst och kan lämna erbjudanden som du kan acceptera.
 • 5.3.3 Sociala nätverk: vi erbjuder möjligheten att använda HomeExchange och att ansluta sig via sociala nätverk och kan använda dem för att ge dig de bästa erbjudandena.

6. Lagring av dina uppgifter

Vi prioriterar i så stor utsträckning som möjligt att lagra dina uppgifter inom EU. Våra servrar är exempelvis belägna inom EU.

Vi kan använda oss av tjänsteleverantörer som behandlar uppgifterna som vi tillhandahåller utanför EU. Vid sådana tillfällen kommer vi först att se till att mottagaren vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att behandla dina uppgifter med en skyddsnivå som minst är likvärdig skyddet som reglerna inom EU ger.

7. Överföring av dina uppgifter

Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter inom EU.

Då vissa av våra dotterbolag är belägna i länder utanför EU, för närvarande i USA, överför vi vissa av dessa uppgifter till USA. I dessa fall ser vi till att överföringen sker i enlighet med gällande regler och garanterar det skydd som reglerna kräver.

Kontakta vårt dataskyddsombud (dpo@homeexchange.com) för mer information om dessa överföringar.

8. Vår användning av kakor

Vi använder kakor och spårare till olika ändamål:

8.1 Tekniska kakor

Vi behöver spara dessa kakor för att du ska kunna använda grundfunktionerna på vår webbplats och för att vi ska kunna erbjuda förbättrade och skräddarsydda funktioner.

De tekniska kakorna kommer exempelvis att göra det möjligt för oss att veta om du är ansluten, erbjuda ditt valda språk, visa webbplatsen enligt dina visningsinställningar, bättre hantera belastningen på våra servrar etc.

8.2 Kakor för att mäta besökare

Vi sparar dessa kakor för att bättre förstå hur du navigerar på vår webbplats, från vilken webbplats du kommer, vilket innehåll som kommer att behålla din uppmärksamhet, sidorna som du besöker mest regelbundet etc. Det gör att vi kan förbättra vår service.

8.3 Reklamkakor

Vi sparar reklamkakor för att visa reklam som kan intressera dig. Dessa reklamkakor samlar in dina surfvanor på vår webbplats och/eller andra webbplatser där dessa kakor också finns, för att kunna upprätta en profil över dina intresseområden. Dessa tredjepartskakor publiceras av reklamleverantörerna själva.

Du kan motsätta dig denna typ av spårningskakor på Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val, som tillhandahålls av den digitala reklambranschen genom den europeiska föreningen EDAA (European Digital Advertising Alliance).

8.4 Kakor för sociala nätverk/tredjepartskakor

Vi sparar kakor för sociala nätverk, för att du ska kunna dela innehållet på de största sociala nätverken. Dessa tredjepartskakor publiceras av reklamleverantörerna själva.

9. Hur kan jag motsätta mig användningen av kakor?

Du kan motsätta dig användningen av kakor på flera sätt.

Genom att ställa in din webbläsare:

Du har flera rättigheter avseende de av dina personuppgifter som vi innehar:

Rätt till tillgång

Du kan begära att få tillgång till alla uppgifter som vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du kan begära att vi rättar dina uppgifter.

Vanligtvis kan du göra det själv när du är ansluten till vår webbplats.

Rätt att göra invändningar

Du kan begära att vi ska upphöra att använda dina uppgifter när vi inte använder dem för ett berättigat intresse.

Du kan även begära att inte längre behöva ta emot marknadsföringsmeddelanden/direktreklam. Du kan lätt göra det när du är ansluten till vår webbplats genom att gå till fliken ”Min profil” och sedan ”Inställningar”, eller genom att avbryta prenumerationen genom att klicka på länken längst ner i våra mejl.

Rätt att återkalla medgivande

När du har lämnat ditt medgivande till oss att använda dina uppgifter för ett visst syfte, kan du när som helst välja att återkalla ditt medgivande och vi slutar då att använda dina uppgifter för det aktuella syftet.

Du kan lätt göra det när du är ansluten till vår webbplats genom att gå till fliken ”Min profil” och sedan ”Inställningar”

Rätt till radering

Du kan med ett mejl till vårt personuppgiftsombud begära att dina uppgifter raderas eller att vi ska sluta att använda dem.

Vi kan endast uppfylla din begäran när det är möjligt: ibland måste vi ha kvar dina uppgifter för att följa lagen, eller helt enkelt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Rätt till begränsning

Du kan med ett mejl till vårt personuppgiftsombud begära att dina uppgifter spärras för användning, det vill säga att vi behåller dem tillfälligt men upphör att använda dem.

Rätt till dataportabilitet

Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud och begära att få dina uppgifter exporterade i ett användbart format.

Rätt att lämna in klagomål

Du kan klaga hos den myndighet som ansvarar för att skydda personuppgifter (i Frankrike är det CNIL, www.cnil.fr) om du anser att dina rättigheter inte har respekterats.

11. Utöva dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter kontaktar du vårt personuppgiftsombud på adressen som finns angiven under punkt 12 i policyn.

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara inom en månad.

Avslag på begäran kommer att dokumenteras och förklaras.

Legitimation krävs alltid när du begär att utöva en rättighet (med vissa undantag).

12. Kontakta dataskyddsombudet

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Därför har vi utsett ett dataskyddsombud. Det är den person som är bäst lämpad att svara på alla dina frågor om personuppgifter.

Du kan kontakta oss på olika sätt:

Via e-post: dpo@homeexchange.com

Via post: HomeExchange.com Inc. Prospect St., Cambridge, MA 02139
Tel. : +33 (0)1 82 83 49 30