Juridisk information

Den här webbplatsen hanteras av företaget HomeExchange INC.

Webbplatsen som helhet och allt material på webbplatsen, liksom varumärkena HomeExchange och Guest Points tillhör och är registrerade HomeExchange INC. är ett företag med registrerat kontor på 45 Prospect Street, Cambridge, MA 02139.

Alla varumärken och logotyper, vare sig registrerade eller ej, som visas på webbplatsen, vilket innefattar varumärket HomeExchange liksom andra distinkta varumärken som är kopplade till HomeExchange och visas på webbplatsen, är och kommer att exklusivt tillhöra HomeExchange INC.

Director of the publication: Emmanuel Arnaud
Site Host: AWS Amazon Web Services, Inc. - 410 Terry Ave North - Seattle, WA 98109-5210, US.
Tax number: 205/5926/7715

Genom att ansluta till HomeExchange så accepterar du villkoren (härefter kallade Villkoren). Genom att godkänna våra Villkor anger du att du har läst och förstått dem. Villkoren gäller från och med att de godkänns av webbplatsanvändaren.

Kontakta oss gärna med e-post till contact@homeexchange.com