GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 01-09-2021 

Vorige versie (19.02.2021): https://www.homeexchange.com/p/global-terms-of-use

Former version 

Welkom bij HomeExchange.com! Deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) regelen de respectieve rechten en verplichtingen tussen HomeExchange.com Inc., een Californische onderneming (“HomeExchange”) en u, en vormen een juridisch bindende overeenkomst (“overeenkomst”) tussen ons. Deze overeenkomst beheerst uw gebruik van HomeExchange.com, GuestToGuest.com en andere gelieerde websites (gezamenlijk de “website”), uw gebruik van alle applicaties van HomeExchange op uw mobiele telefoon, tablet en andere smarttoestellen, (gezamenlijk de “applicatie”) en uw gebruik van alle services (zoals hieronder gedefinieerd). De website, de applicatie en de services worden gezamenlijk het “platform” genoemd. 

Houd er rekening mee dat uw gebruik van het HomeExchange-platform ook wordt beheerst door andere documenten en beleidsregels die in deze voorwaarden zijn opgenomen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en andere voorwaarden of beleidsregels hebben deze voorwaarden prioriteit, tenzij dat hierin anders wordt bepaald.

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PLATFORM GEBRUIKT. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN BEPALINGEN DIE ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKEN (SECTIE X EN XI) EN VEREISEN DAT WIJ GEZAMENLIJK ONDERLINGE GESCHILLEN DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE ARBITRAGE EN ZONDER JURY OPLOSSEN (SECTIE XIII

DOOR ALS BEZOEKER OF LID TOEGANG TE KRIJGEN TOT HET PLATFORM OF HET TE GEBRUIKEN GEEFT U UW ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN AAN.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, hebt u geen recht om toegang te krijgen tot het platform.

Een aantal belangrijke punten:

 • Leden mogen het platform alleen gebruiken als ze ten minste 18 jaar oud zijn en als ze in staat zijn wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan. Door het platform te gebruiken verklaren en garanderen leden dat ze 18 jaar of ouder zijn en dat ze in staat zijn wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan. 
 • We doen zaken in de meeste landen, maar niet in alle, dus er kunnen bepaalde beperkingen van toepassing zijn op ons vermogen om u het platform aan te bieden, en uw vermogen om het te gebruiken. U stemt ermee in om te voldoen aan de Amerikaanse exportcontrolewetten (alsmede alle toepasselijke exportcontrolewetten in de lokale jurisdictie van het lid). U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in, noch een burger bent van, een land of rechtsgebied dat onderworpen is aan een embargo of overheidssancties, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat terroristen ondersteunt, en (ii) u staat niet en hebt nog nooit gestaan op een lijst van door de Amerikaanse overheid verboden, gesanctioneerde of beperkte partijen, met inbegrip van de lijst van Specially Designated Nationals and Blocked Persons die wordt bijgehouden door het Amerikaanse Ministerie van Financiën.
 • Uw beslissing om te hosten, uit te wisselen en te reizen is van u en van u alleen. Overheidsinstanties, zoals het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben mogelijk reisadviezen over bepaalde landen of regio's van de wereld met betrekking tot veiligheid, misdaad en andere gevaren die een risico kunnen vormen voor bezoekers van het gebied. U, en niet HomeExchange, bent verantwoordelijk voor het raadplegen van deze bronnen voorafgaand aan uw reis.
 • Het kan zijn dat we deze voorwaarden van tijd tot tijd updaten en dergelijke wijzigingen zullen van toepassing zijn op u als u het platform blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn geplaatst. Het is u niet toegelaten toegang te krijgen tot het platform of het te gebruiken, tenzij u akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden. We zullen u op de hoogte brengen van alle wijzigingen van deze voorwaarden, per e-mail en door de datum bij “laatst bijgewerkt” bovenaan deze voorwaarden te veranderen. Bekijk a.u.b. de wijzigingen en als u er niet mee akkoord gaat, stop dan a.u.b. met het gebruik van het platform.
 • Leden zijn er zelf verantwoordelijk voor om te bepalen of er wetten, regels of voorschriften op hen van toepassing zijn en om te verzekeren dat ze deze regels met betrekking tot de aanbieding van hun woning voor een uitwisseling begrijpen en naleven, alsook de licenties, vergunningen en andere registraties die nodig zijn om een uitwisseling te kunnen doen. HomeExchange biedt geen juridisch advies aan leden, dus zoek onafhankelijk juridisch advies als u vragen hebt over naleving.
 • Hostleden zijn ook als enige verantwoordelijk voor het verstrekken en communiceren aan gastleden van alle informatie die nodig of gewenst is voor het juiste gebruik van de woning en alle apparaten, voorzieningen en inventaris die daarin zijn opgenomen (bijv. zwembaden, voertuigen, verlichting en HVAC-systemen).

INHOUDSOPGAVE


I. DEFINITIE VAN DE TERMEN

Borgsom” betekent de waarborgsom, zoals die volledig wordt beschreven in de beschrijving van het HomeExchange-servicepakket, dat hier gevonden kan worden.

Account” betekent het account dat moet worden aangemaakt zodat een persoon lid kan worden en toegang kan krijgen tot de services die op het platform worden aangeboden.

Uitwisseling” betekent een uitwisseling van een woning tussen een hostlid en een gastlid. Uitwisselingen kunnen: (i) tegelijkertijd met een andere uitwisseling van een woning worden aangegaan door hetzelfde gastlid en hostlid, waarbij het gastlid ook zijn of haar woning uitleent aan het hostlid, (ii) een uitgestelde (niet-gelijktijdige) symmetrische uitwisseling van woningen zijn tussen de twee leden, of (iii) onafhankelijk zijn van een andere uitwisseling van woningen (eenzijdige uitwisseling). 

GuestPoints” (hiernaar wordt er op het platform ook verwezen als “GP”) zijn punten die door de leden worden verzameld.

Advertentie” betekent een woning die op het platform wordt beschreven en die daar door een lid is gepubliceerd, met inbegrip van alle gebruikerscontent die wordt gebruikt om een dergelijke advertentie te beschrijven. Elke advertentie heeft een uniek identificatienummer op het platform. 

Lid” betekent elke persoon die zich op het platform registreert en daarmee deze voorwaarden accepteert. 

Hostlid” betekent een lid dat zijn of haar woning aanbiedt voor een uitwisseling. 

Gastlid” betekent een lid dat een uitwisseling aangaat met een hostlid. 

"Abonnee-lid" verwijst naar een lid dat zich op jaarbasis heeft geabonneerd op de HomeExchange Service en profiteert van toegang tot een onbeperkt aantal uitwisselingen gedurende de periode van 12 maanden van de geldigheidsdatums van het abonnement of de geldigheidsdatums van hun HomeExchange-cadeaukaart, afhankelijk van de beschikbare GuestPoints van de leden.

"Collection-lid" betekent een lid dat zich op jaarbasis heeft aangemeld voor de HomeExchange Collection Service en dat profiteert van onbeperkte toegang tot uitwisselingen gedurende de periode van 12 maanden van het abonnement.

Geverifieerd lid” betekent een lid wiens adres van de woning en identiteit (voornaam en achternaam) door HomeExchange via de verificatieservice is bevestigd.

Woning” betekent elk residentieel vastgoed (exclusief en zonder beperking campers, boten, stacaravans en andere niet-permanente constructies), waarvan een lid over het wettelijk en/of contractueel recht beschikt om dat vastgoed aan te bieden op het platform.

"Collection-woning" betekent een unieke woning die met zorg is geselecteerd door HomeExchange op basis van een lijst met vooraf gedefinieerde criteria.

Service” of “services” betekent elke service die HomeExchange op basis van een abonnement via het platform levert aan een lid, met inbegrip van maar niet beperkt tot de HomeExchange Service.

HomeExchange Service” betekent de services die gebaseerd zijn op een abonnement en die door HomeExchange op het platform worden aangeboden en die leden in staat stellen een uitwisseling aan te gaan. Deze service omvat extra services die hier in meer detail worden beschreven.

Verificatie” betekent de service die wordt voorgesteld door HomeExchange en die (i) de identiteit van leden verifieert aan de hand van de verstrekte kopieën van identificaties en (ii) de advertenties van de leden verifieert aan de hand van de verstrekte kopieën van de bewijsdocumenten van de woning.

Wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar HomeExchange.

Ik”, “u”, “uw” en “zichzelf” verwijst naar u (een lid dat het platform op welke manier dan ook gebruikt door er toegang tot te verkrijgen via de websites, de applicatie of de services).

II. ALGEMEEN GEBRUIK VAN HET PLATFORM

Uw gebruik van het platform is afhankelijk van uw naleving van deze voorwaarden.

Bij gebruik van het platform, mag u:

 • geen valse of misleidende informatie verstrekken bij bijvoorbeeld accountregistratie of aan een gast, lid of HomeExchange, meerdere accounts aanmaken of nepaccounts aanmaken.
 • geen beledigend, onnauwkeurig, kwetsend, obsceen, profaan, aanstootgevend, seksueel getint, bedreigend, intimiderend, racistisch of illegaal materiaal of communicaties of ander materiaal dat een inbreuk doet op de rechten van een andere partij of die schendt (met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy- en publiciteitsrechten) plaatsen op het platform of doorsturen aan anderen.
 • het platform niet gebruiken om toepasselijke wetgeving te overtreden, op discriminerende wijze te handelen jegens een ander lid of derde partij, frauduleuze transacties uit te voeren of eraan deel te nemen, noch inhoud plaatsen of verzenden of enig gedrag vertonen waardoor tegen een gast, lid, of ons civiele of strafrechtelijke sancties zouden kunnen worden ingesteld.
 • geen bestanden met virussen, corrupte bestanden, Trojaanse paarden, schadelijke codes of andere soortgelijke software of programma’s die de werking van iemands computer kunnen aantasten of op een of andere manier er niet-bevoegde toegang tot kunnen krijgen, uploaden of doorsturen.
 • geen betalingen van een derde accepteren in ruil voor de uitvoering van commerciële activiteiten op het platform die zonder de expliciete toestemming van HomeExchange een inbreuk zijn op deze voorwaarden.
 • niet ingrijpen op het account van een ander lid, maatregelen omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot het platform te voorkomen of te beperken, of robots, spiders of scrapers gebruiken om platform- of ledeninhoud te verzamelen,
 • geen informatie over anderen, waaronder e-mailadressen, verzamelen of op een andere manier verkrijgen of gebruiken zonder hun toestemming.
 • niet vragen om onroerend goed aan te bieden, inclusief een woning te huur.
 • geen woning uitwisselen buiten het platform wanneer die woning aangeboden staat op het platform.
 • Alle andere regels en verboden die in deze voorwaarden worden uiteengezet, moeten worden nageleefd.

 

Verder gaat u ermee akkoord dat u:

 • alle verantwoordelijkheid op u neemt voor uw gebruik van informatie op het platform.
 • bevoegd bent om deze overeenkomst aan te gaan, om uw advertentie te plaatsen en uw woning aan te bieden voor een uitwisseling.
 • u als enige verantwoordelijk bent voor uw communicaties en relaties met andere leden.
 • HomeExchange heeft het recht, maar niet de verplichting, om het gebruik van of de toegang tot het platform te monitoren om de veiligheid van de leden in het algemeen en/of het platform te verzekeren of om naleving van deze voorwaarden of naleving van de toepasselijke wetten, regels, voorschriften of bevelen van rechtsbevoegdheden te verzekeren. Leden gaan ermee akkoord samen te werken met HomeExchange, HomeExchange te goeder trouw bij te staan en gerelateerde informatie te verstrekken en actie te ondernemen die HomeExchange redelijkerwijs heeft verzocht met betrekking tot onderzoeken door HomeExchange of een rechtsbevoegdheid inzake misbruik van het platform. 
 • Als u te goeder trouw van mening bent dat een lid deze voorwaarden heeft geschonden of zich op een andere manier ongepast of illegaal heeft gedragen, moet u een dergelijk lid onmiddellijk melden aan HomeExchange en eventueel aan de relevante rechtsbevoegdheden. Meldingen aan HomeExchange en/of aan de rechtsbevoegdheden verplichten HomeExchange echter niet om op een bepaalde manier te reageren, behalve indien wettelijk vereist.

Webadressen of URL-links moeten worden goedgekeurd door HomeExchange. E-mailadressen en andere contactgegevens mogen zich enkel bevinden in de geautoriseerde ruimten in de advertentie. Alle andere referenties naar specifieke webadressen, websites, e-mailadressen of telefoonnummers kunnen zonder kennisgeving worden verwijderd.

Houd er a.u.b. rekening mee dat er niet gegarandeerd kan worden dat de vertalingen die door HomeExchange verstrekt worden, nauwkeurig zijn en dat leden verantwoordelijk zijn voor het controleren van de vertalingen van hun advertenties. 

 

iii. REGELS VOOR LIDMAATSCHAP

U mag anderen niet machtigen om uw account te gebruiken en u mag uw account niet gebruiken ten behoeve van anderen (bijvoorbeeld door uw account te gebruiken om een uitwisseling te registreren voor een vriend of andere derde partij buiten uw directe huishouden) . Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, mag u uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit.

1. EEN ACCOUNT AANMAKEN

Om u te registreren op het platform moet u eerst een account aanmaken door de verzochte persoonlijke informatie te verstrekken (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres). U mag maar één account aanmaken voor uw directe huishouden en u kunt ervoor kiezen volwassen leden van uw directe huishouden te behandelen als geautoriseerde gebruikers van uw account.

Leden moeten hun accountgegevens te allen tijde actueel houden. HomeExchange kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor door leden verstrekte informatie die eventueel foutief of frauduleus is. Bij de registratie moet u: (i) 18 jaar oud zijn op het moment waarop u uw account registreert; (ii) over het wettelijk en contractueel recht beschikken om de woning via het platform aan te bieden en dat recht behouden tijdens uw gebruik van het platform; en (iii) over de bevoegdheid beschikken om een uitwisseling aan te gaan. Bovendien is een ledenaccount uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door dat lid en mogen er geen accounts worden aangemaakt voor zakelijke of andere commerciële doeleinden.

HomeExchange behoudt zich het recht voor om de registratie van een ledenaccount om welke reden dan ook, wanneer dan ook en geheel naar eigen goeddunken te weigeren (zonder hiervoor een reden op te geven of er een schadeloosstelling tegenover te stellen).

Bij de registratie zal het lid een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen die enkel op verzoek van het lid kunnen worden gewijzigd. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord en gaat ermee akkoord ze vertrouwelijk te houden en ze aan niemand wegens te onthullen, om wat voor reden dan ook. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de gebruikersnaam of wachtwoord van het lid door een derde, alsook voor al dan niet frauduleuze handelingen of verklaringen die via zijn of haar account door een derde worden gedaan, en vrijwaart HomeExchange tegen alle claims die hiermee verband houden. Bovendien kan HomeExchange niet aansprakelijk worden gehouden voor de diefstal van de identiteit van een lid. Als een lid redelijkerwijs van mening is dat een derde op een frauduleuze manier zijn of haar identiteit gebruikt of anderszins zijn of haar account gebruikt op een niet-geautoriseerde manier, moet het lid HomeExchange hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Als de gebruikersnaam of het wachtwoord van een lid verloren is gegaan of is gestolen, moet het lid onmiddellijk zijn of haar gebruikersnaam en/of wachtwoord wijzigen en is het lid zelf verantwoordelijk voor eventuele verliezen die verband houden met een dergelijk verlies of een dergelijke diefstal.

U gaat ermee akkoord om slechts één account aan te maken en/of te gebruiken. Uitzonderingen op deze regels moeten via een voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeExchange worden goedgekeurd. Aangemaakte accounts die een inbreuk vormen op het voorgaande zijn onderhevig aan onmiddellijke schorsing en/of beëindiging.

Leden zijn geen werknemer, agent, joint venture of partner van HomeExchange en mogen niet als zodanig worden beschouwd, om welke reden dan ook, en alle leden handelen uitsluitend namens zichzelf en in hun voordeel en niet die van HomeExchange. HomeExchange heeft op geen enkele manier controle over leden en geeft ze geen opdrachten en elk lid erkent dat hij of zij over de volstrekte vrijheid beschikt om een advertentie te plaatsen of een uitwisseling aan te gaan en gaat hiermee akkoord.

Als u uw account registreert via een sociaal netwerk van een derde kunt u de link tussen uw sociaalnetwerkaccount en HomeExchange deactiveren in uw accountinstellingen. 

2. ACCOUNTVERIFICATIE

HomeExchange zal wanneer een lid een account aanmaakt verificatie verzoeken van de naam en het adres van dat lid.  Alle leden moeten bij het aanmaken van hun account een bewijs van hun adres en een vorm van identificatie verstrekken. HomeExchange behoudt zich het recht voor om de ondersteunende documentatie voor de verificatie naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren. Wanneer het adres en de voornaam en achternaam van een lid zijn geverifieerd, wordt dat lid in zijn of haar profiel gemarkeerd als “geverifieerd lid”.

Leden kunnen er ook voor kiezen hun telefoonnummer en e-mailadres te laten verifiëren. De verificatie wordt uitgevoerd aan de hand van een geautomatiseerde service. Elk e-mailadres of telefoonnummer dat is geverifieerd, wordt als zodanig toegewezen aan het profiel van het relevante lid.

Alleen het feit dat een lid of het e-mailadres of telefoonnummer van een lid is geverifieerd, garandeert niet dat alle content van dat lid juist is of dat de advertentie van dat lid juist is. HomeExchange biedt geen onderschrijvingen of verzekeringen met betrekking tot geverifieerde leden of hun advertenties.

3. ANTIDISCRIMINATIEBELEID

HomeExchange is een gemeenschap die zich inzet voor gastvrijheid en een warm welkom aan gasten van over de hele wereld. We werken aan de toekomst van reizen door huizenruil te zien als een authentieke, menselijke manier van reizen.

HomeExchange gaat eerst en vooral over mensen. Mensen die geloven dat HomeExchange de beste manier is om te reizen, om de wereld en haar wonderen te ontdekken. Mensen die ervoor openstaan om andere reizigers en andere perspectieven te leren kennen. Mensen die onophoudelijk nieuwe leden verwelkomen, nieuwe culturen en nieuwe manieren om de wereld te zien en open te staan voor de wereld.

Voor discriminatie is op ons platform geen plaats. HomeExchange wil de diversiteit en inclusie binnen onze gemeenschap bevorderen, op basis van vertrouwen en respect.

Als bedrijf blijven we ons inzetten om reizen voor iedereen toegankelijk te maken en om van ons platform een veilige, gastvrije plek voor iedereen te maken. Daarom staan we geen onwettige discriminatie of haatzaaiende taal tussen leden toe.

De HomeExchange-gemeenschap heeft hosts en gasten in meer dan 150 landen, met een breed scala aan religies, talen, overtuigingen, culturen, waarden en normen. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat leden een plek kunnen vinden waar ze zich thuis voelen in de HomeExchange-gemeenschap. Door zich aan te melden voor HomeExchange, stemmen leden ermee in om gasten van alle achtergronden te verwelkomen, ongeacht ras, huidskleur, etniciteit, religie, nationale afkomst, taal, seksuele geaardheid, genderidentiteit, burgerlijke staat of handicap. Leden stemmen ermee in alles in het werk te stellen om voor iedereen op ons platform gastvrij, welwillend en inclusief te zijn.

HomeExchange behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap op te schorten of te beëindigen van elk lid dat een patroon van discriminerend gedrag vertoont dat niet in overeenstemming is met de kernwaarden van HomeExchange of illegaal is.

Sommige rechtsgebieden hebben mogelijk aanvullende wettelijke vereisten die de bescherming van burgerrechten uitbreiden of beperken. Naleving van het antidiscriminatiebeleid van HomeExchange is verplicht en we vragen leden om contact op te nemen met ons ledenondersteuningsteam als ze vragen of opmerkingen hebben.

4. ADVERTENTIES

Hostleden moeten hun advertenties te allen tijde actueel en accuraat houden, inclusief:

 • alle gebruikerscontent in de advertentie;
 • beschrijving, locatie en beschikbaarheidsdatums; 
 • gebreken, beperkingen (waaronder de regels die van toepassing zijn op de gastleden); en
 • alle andere informatie die wordt verzocht door HomeExchange.

Een woning mag slechts verschijnen op het account van één lid, zelfs als verschillende personen eigenaar zijn van deze woning. Advertenties mogen geen hyperlinks bevatten.

Eventuele in de advertentie van het lid vermelde voorwaarden mogen niet in strijd zijn met deze voorwaarden. 

HomeExchange behoudt zich het recht voor om te verzoeken dat een bepaald minimum aan informatie wordt opgenomen in een advertentie en dat de informatie in de advertentie in een bepaald formaat wordt gepresenteerd.

De rangschikking van de advertenties in de zoekresultaten van HomeExchange kan variëren en hangt af van een aantal factoren die verband houden met de details van de advertentie en de specifieke zoekopdracht van het gastlid. HomeExchange geeft geen garanties voor een bepaalde rangschikking van advertenties van leden in de zoekresultaten. 

Alle leden verklaren en garanderen dat de plaatsing van een advertentie van een lid en de acceptatie van een uitwisseling van een woning van een hostlid geen inbreuk vormen op overeenkomsten die een dergelijk lid is aangegaan met condominiumverenigingen, verenigingen van huiseigenaren, samenwerkingsovereenkomsten of andere overeenkomsten van die aard en dat de plaatsing en de acceptatie (i) in naleving zijn van alle wetten, waaronder ruimtelijke-ordeningswetten, belastingsvereisten, licentie- of vergunningsvereisten of andere wetten, regels of voorschriften die van toepassing zijn op de woning of advertentie. Alle hostleden zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelingen of nalatigheden of die van andere personen die aanwezig zijn in de woning naast het gastlid en zijn of haar genodigden. 

5. EEN ACCOUNT SLUITEN

Accounts die worden gesloten door HomeExchange

Indien een lid deze voorwaarden of andere regels of voorschriften van HomeExchange overtreedt, zich gedraagt op een manier die tegenstrijdig is met onze regels van goed gedrag, waarden of ethiek, of een wet, regel, voorschrift of een ander rechterlijk bevel van een rechterlijke bevoegdheid overtreedt, behoudt HomeExchange zich het recht voor om, zonder hiervoor een reden op te geven of er een schadeloosstelling tegenover te stellen:

 • de toegang van dat lid tot het platform te beperken;
 • gebruikerscontent van het platform te verwijderen; of
 • een account te sluiten.

HomeExchange kan het account van een lid sluiten zonder waarschuwing of formele kennisgeving. Als HomeExchange een account sluit wegens inbreuk op deze voorwaarden, doet HomeExchange geen afstand van zijn recht op schadevergoeding die het anderszins zou kunnen vorderen voor een dergelijke inbreuk.  

De sluiting van een account van een lid na een inbreuk op deze voorwaarden resulteert in de beëindiging van het huidige abonnement van het lid, indien dat er is, zonder recht op restitutie, zelfs gedeeltelijke.

HomeExchange behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw account af te melden of te beëindigen en om de gerelateerde advertenties en andere gerelateerde informatie van het platform en de servers te verwijderen als u zich gedurende een bepaalde door ons vastgestelde periode niet hebt aangemeld op het platform.

Het lid wordt per e-mail of per kennisgeving via het account op de hoogte gesteld van de sluiting van zijn account.

Een account sluiten op verzoek van het lid

Leden van het platform kunnen te allen tijde en om welke reden dan ook hun registratie op het platform beëindigen door de sluiting van hun account bij HomeExchange aan te vragen. Dit is gratis met uitzondering van de kosten die gerelateerd zijn aan het doorsturen van de aanvraag. Om een account op te zeggen, moet een lid een e-mail sturen naar: contact@homeexchange.com of het formulier invullen dat u hier kunt vinden 

Leden kunnen om welke reden dan ook hun account annuleren binnen de veertien (14) dagen vanaf het begin van hun abonnement, op voorwaarde dat dat lid geen uitwisselingen gepland heeft. Het lid heeft bij een betaling per creditcard in 3 termijnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de eerste betaling.

Deze aanvraag treedt een werkdag nadat HomeExchange de aanvraag voor de sluiting van het account heeft ontvangen in werking en alle toekomstige uitwisselingen worden geannuleerd; als er echter een uitwisseling aan de gang is op de datum van de aanvraag, wordt het account pas gesloten na de uitwisseling en nadat alle gerelateerde transacties uitgevoerd zijn. HomeExchange bevestigt de annulering door een e-mail te sturen naar het voormalige lid op zijn of haar e-mailadres.

Een aanvraag van een lid om een account te sluiten, leidt niet tot restitutie, zelfs geen gedeeltelijke, van het bedrag dat is betaald voor een dergelijk account.

Na de sluiting van een account van een lid om welke reden dan ook komen alle verzamelde GuestPoints van dat lid te vervallen. 

Na de sluiting van een account van een lid en/of een andere beëindiging van deze voorwaarden, blijven de bepalingen in deze voorwaarden die redelijkerwijs een dergelijke beëindiging zouden overleven van kracht. 

IV.DE HOMEEXCHANGE SERVICES

Voordat leden hun eerste uitwisseling aangaan, moeten ze hun abonnement betalen. Bij elk type abonnement wordt er genoten van bijkomende services naast de mogelijkheid om een uitwisseling aan te gaan, de zogenaamde “HomeExchange Service." Hieronder vindt u nadere informatie over prijzen en tarieven.

Deze service omvat (i) de verificatie die nodig is voordat een uitwisseling kan worden aangegaan en (ii) de volgende secundaire services:

 • beheer van de borgsom;
 • bescherming van de gast in het geval van annulering door het hostlid;
 • bescherming van de gast in het geval van onjuistheden wat betreft de woning;
 • bescherming van de host in het geval van schade of diefstal door de gast tijdens de uitwisseling;
 • gepersonaliseerde bijstand in noodsituaties, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Bovendien genieten abonnee-leden van abonnementsvoordelen, die hier in meer detail beschreven worden.

Alle services die deel uitmaken van en worden aangeboden door de HomeExchange Service zijn niet-scheidbaar en leden kunnen er zich niet apart op abonneren. 

Hieronder geven we nadere informatie over deze services.

 1. BEHEER VAN DE UITWISSELINGEN

HomeExchange voorziet zijn leden van een beheerservice voor de uitwisselingen op zijn platform, waardoor het hostlid een advertentie kan publiceren om een uitwisseling van zijn of haar woning voor te stellen en waardoor het gastlid de advertentie kan bekijken en de woning die is voorgesteld voor een uitwisseling door het hostlid kan boeken. HomeExchange is slechts een platformprovider. Wanneer leden een uitwisseling aangaan, gaan ze rechtstreeks met elkaar een overeenkomst aan. HomeExchange wordt geen partij bij de uitwisseling en is ook geen vastgoedmakelaar of verzekeraar. HomeExchange treedt niet op als een agent in welke hoedanigheid dan ook voor de leden tijdens een uitwisseling, tenzij dat expliciet hierin uiteengezet is. De beheerservices voor de uitwisselingen die worden verstrekt door HomeExchange zijn geautomatiseerd. Als zodanig gebeurt al het contact tussen de leden op basis van de inspanningen van de leden zelf en komt HomeExchange op geen enkele manier tussenbeide, tenzij dat expliciet hierin beschreven staat. 

Elke uitwisseling is een beperkte licentie die het hostlid aan het gastlid geeft om de woning voor de opgegeven periode te betreden, te bewonen en te gebruiken. Voor zover dit door de wet is toegestaan, behouden hostleden zich het recht voor om de woning nog te betreden op basis van de voorwaarden van de specifieke uitwisseling. Indien een gastlid de woning niet verlaat aan het einde van de vastgestelde uitwisselingsperiode, mogen hostleden alle toegestane wettelijke acties ondernemen om het gastlid de woning te doen verlaten. Gastleden gaan ermee akkoord om voor elke extra periode van 24 uur waarin het gastlid de woning niet heeft verlaten de schadevergoeding voor het niet verlaten van de woning die het hostlid vordert te betalen. Gastleden autoriseren HomeExchange om dergelijke schadevergoedingen te betalen van de waarborgsom van het gastlid. 

Leden die een uitwisseling willen doen via het platform, doen dit op eigen initiatief en onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Leden gaan ermee akkoord om geen enkele uitwisseling van een woning geplaatst op het platform aan te gaan buiten het platform. Een schending van deze bepaling zal ertoe leiden dat het account onmiddellijk wordt gesloten. De informatie van het lid (naam, telefoonnummer, adres) mag enkel tijdens de uitvoering van de uitwisseling via het platform aan een ander lid worden gecommuniceerd.

HomeExchange garandeert op geen enkele manier de legaliteit van een uitwisseling die is aangegaan tussen leden, noch de goede prestaties van de leden. Bovendien geeft HomeExchange geen garanties betreffende de beschikbaarheid van de woning, de staat van de woning of andere voorwaarden voor de uitwisseling die een lid oplegt aan een ander lid. 

Enkel leden nemen de risico’s op zich die geassocieerd zijn met het verstrekken van een woning of het bewonen van een woning als gevolg van een uitwisseling, in het bijzonder het risico op schade aan het eigendom of op diefstal van bepaalde items die er zich bevinden. Het hostlid heeft de vrijheid om het gastlid dat in zijn of haar woning gaat wonen te kiezen. Het hostlid en het gastlid moeten voorbereidende gesprekken voeren om eventuele problemen die kunnen voortvloeien uit een uitwisseling te bespreken (en te voorkomen).

Houd er rekening mee dat enkel gastleden verantwoordelijk zijn voor de handelingen of nalatigheden van elke genodigde die aanwezig is in de woning (ongeacht of het hostlid daarvan op de hoogte is). Dergelijke genodigden moeten de vereisten of regels van het hostlid naleven en moeten op de hoogte worden gesteld van deze voorwaarden en ze naleven. Gasten verklaren en garanderen dat ze wettelijk bevoegd zijn om uit naam van een minderjarige die deel uitmaakt van de uitwisseling te handelen. Er mogen geen minderjarigen deelnemen aan uitwisselingen, tenzij ze vergezeld zijn van een volwassene die wettelijk voor hen verantwoordelijk is. 

2. BERICHTENSERVICE

HomeExchange biedt leden een gratis berichtenservice om een uitwisseling te vergemakkelijken of om ervaringen met eerdere uitwisselingen te delen; het gebruik van alleen de berichtenservice staat leden echter niet toe een uitwisseling aan te gaan. Het berichtensysteem is geautomatiseerd en HomeExchange komt dus op geen enkele manier tussenbeide.

Enkel de leden zijn verantwoordelijk voor de informatie die ze communiceren via de berichtenservice van HomeExchange. De informatie die tussen de leden via de berichtenservice wordt gecommuniceerd kan in geen enkel geval leiden tot verplichtingen voor HomeExchange en HomeExchange kan op geen enkele manier de juistheid of volledigheid van de informatie garanderen.

3. VERIFICATIE

HomeExchange biedt een verificatieservice, waarbij HomeExchange wanneer een lid een account aanmaakt verificatie verzoekt van de naam en het adres van dat lid. Alle leden moeten een bewijs van hun adres en een vorm van identificatie verstrekken om hun adres en identiteit te kunnen verifiëren. HomeExchange behoudt zich het recht voor om de ondersteunende documentatie voor de verificatie naar eigen goeddunken te accepteren of te weigeren. Wanneer het adres en de voornaam en achternaam van een lid zijn geverifieerd, wordt dat lid in zijn of haar profiel gemarkeerd als “geverifieerd lid”.  Er is verificatie vereist voordat een lid een uitwisseling kan aangaan. 

Leden kunnen er ook voor kiezen hun telefoonnummer en e-mailadres te laten verifiëren. De verificatie wordt uitgevoerd aan de hand van een geautomatiseerde service. Elk e-mailadres of telefoonnummer dat is geverifieerd, wordt als zodanig toegewezen aan het profiel van het relevante lid.

Alleen het feit dat een lid of het e-mailadres of telefoonnummer van een lid is geverifieerd, garandeert niet dat alle content van dat lid juist is of dat de advertentie van dat lid juist is.  HomeExchange biedt geen onderschrijvingen of verzekeringen met betrekking tot geverifieerde leden of hun advertenties.

Zodra een verificatie is uitgevoerd voor een lid, kan het lid een uitwisseling aangaan. 

4. SECUNDAIRE AANVULLENDE DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN DOOR DE HomeExchange-SERVICE

Alle secundaire services die worden aangeboden door de HomeExchange-service zijn niet-scheidbaar en leden kunnen er zich niet apart op abonneren. 

     Recensies  en beoordelingen

Na een uitwisseling kunnen het hostlid en het gastlid een recensie van de woning achterlaten en kan het gastlid een sterbeoordeling indienen die dan beschikbaar zullen zijn op het profiel van het account van het lid en/of bij de advertentie van het lid worden geplaatst. Hostleden en gastleden hebben 30 kalenderdagen vanaf het plaatsen van de recensie of beoordeling om contact op te nemen met HomeExchange om HomeExchange te verzoeken een reactie op de recensie of beoordeling te laten plaatsen. Reacties op recensies of beoordelingen mogen niet langer zijn dan 500 tekens.

Dergelijke recensies, reacties of beoordelingen weerspiegelen enkel de mening van de individuele leden en HomeExchange bekijkt de recensies, reacties of beoordelingen niet en garandeert dus ook niet de juistheid ervan. Elk lid dat een recensie, reactie of beoordeling verstrekt, gaat ermee akkoord om alleen juiste informatie te verstrekken en om geen beledigende of kwetsende taal te gebruiken. Er mogen geen recensies en/of beoordelingen worden ingediend als deze afpersing als enig doel hebben. Leden mogen andere leden niet vragen om valse recensies, reacties of beoordelingen in te dienen. 

HomeExchange kan naar eigen goeddunken het plaatsen van een recensie, reactie of beoordeling weigeren.

Beheer van de borgsom

HomeExchange biedt een borgsombeheerservice voor het hostlid en het gastlid die volledige of gedeeltelijke bescherming biedt aan het hostlid tegen het risico op diefstal, verlies of schade aan zijn of haar woning in overeenstemming met de hieronder beschreven bepalingen.

De borgsom waarvan het bedrag gespecificeerd staat op deze pagina is onderhevig aan de voorafgaande autorisatie op de creditcard van het gastlid op het moment waarop het gastlid de uitwisseling aangaat. De voorafgaande autorisatie wordt uitgevoerd bij de betaling van het abonnement voor de HomeExchange Service.

In het geval van schade, verlies of diefstal moet het hostlid een claim indienen binnen tien (10) dagen na de laatste dag van het verblijf bij het hostlid via e-mail naar het adres contact@homeexchange.com met inbegrip van een beschrijving van de aard en een schatting van de gerelateerde schade, verlies of diefstal en eventuele relevante documentaire bewijsstukken in de bijlage. HomeExchange zal het gastlid via e-mail op de hoogte stellen van de claim van het hostlid.

Als het hostlid niet binnen tien dagen beschikt over alle vereiste documentaire bewijsstukken (als hij bijvoorbeeld moet wachten op een schatting van de reparatie), moet het hostlid een verlenging aanvragen bij HomeExchange die in geen geval langer zal zijn dan dertig (30) dagen na de laatste dag van het verblijf van het gastlid. Een kennisgeving van schade, diefstal of verlies of de indiening van de ondersteunende bewijzen ervan na die periode van dertig dagen wordt geweigerd.

Gastleden moeten binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de kennisgeving van een claim of een bewijs van schade antwoorden op die kennisgeving.

Indien een gastlid niet binnen de hierboven vermelde periode van tien dagen reageert op een geldige claim door een hostlid, betekent dit dat het gastlid er onherroepelijk van afziet het vasthouden van het gevorderde bedrag van de borgsom te betwisten dat uit de vooraf geautoriseerde borgsom van het gastlid aan het hostlid zal worden betaald.

In het geval van een verzoek om de borgsom vast te houden of indien van toepassing voor bewijs van de schade binnen de toepasselijke tijdslimiet en als het gastlid akkoord gaat met de schatting van de schade en de toepassing van de borgsom, zal het bedrag van de borgsom dat door de twee partijen is overeengekomen voor de uitwisseling ten laatste binnen de twintig (20) werkdagen na de bevestiging van de overeenkomst van beide partijen aan het hostlid worden betaald.

Als de betaalpas of de creditcard die in het dossier zit, wordt geweigerd op de datum van de betaling, zal het gastlid aansprakelijk blijven voor het bedrag van de borgsom en zal hij het binnen vijf (5) kalenderdagen op een van de volgende alternatieve methoden aan het hostlid moeten betalen:  bankoverschrijving, PayPal of een andere geldige betaalpas of creditcard.

Als het hostlid en het gastlid geen akkoord bereiken over het bedrag van de borgsom dat aan het hostlid moet worden betaald, zal HomeExchange het bedrag afschrijven van de creditcard van het gastlid en dat bedrag vasthouden totdat zowel het hostlid als het gastlid instructies geven die hun wederzijdse overeenkomst over de verdeling van het vastgehouden bedrag bevestigen.

Als er na een jaar na de datum waarop de borgsom genomen is nog geen overeenkomst is bereikt en als het hostlid geen bewijs kan overleggen dat er gerechtelijke stappen ondernomen zijn om de betaling van het bedrag van de borgsom te verkrijgen, zal HomeExchange het vastgehouden bedrag teruggeven aan het gastlid.

HomeExchange zal de borgsom vrijgeven in overeenstemming met de voorwaarden van een definitief en bindend vonnis van een rechtbank.

Hoewel HomeExchange tussenbeide kan komen om geschillen tussen leden te beslechten, geeft het geen garanties voor advertenties of voor de prestatie van leden of andere partijen. 

Alle leden gaan akkoord om samen te werken met HomeExchange en de andere leden en om te goeder trouw inspanningen te leveren om ze bij te staan bij het oplossen van geschillen die kunnen voortvloeien uit een uitwisseling en om verdere acties te ondernemen die nodig kunnen zijn om een dergelijk geschil op te lossen. 

Bescherming van het hostlid na annulering door het gastlid

Als een gastlid een uitwisseling annuleert, kan het hostlid ervoor kiezen om de relevante GuestPoints al dan niet terug te geven aan het hostlid. Als een gastlid annuleert wegens een noodgeval en de juiste relevante documentatie verstrekt, kan HomeExchange naar eigen goeddunken de GuestPoints teruggeven aan het gastlid (en toestaan dat het hostlid de relevante GuestPoints mag houden). 

Bescherming van het gastlid na annulering door het hostlid

Als een hostlid een uitwisseling annuleert, zal HomeExchange het gastlid de optie bieden om in een vervangende woning te verblijven met soortgelijke basisvoorzieningen, zoals hier gedefinieerd. Als er geen vervangende woning beschikbaar is, zullen de toepasselijke GuestPoints door het hostlid worden teruggegeven aan het gastlid en zal HomeExchange het gastlid restitueren na overlegging van de juiste documentatie, d.w.z. ofwel (a) zijn of haar verplaatsingskosten voor de periode van de geplande uitwisseling, ofwel (b) de reiskosten voor een geannuleerde reis. Beide zijn onderhevig aan verdere beperkingen die hier worden beschreven. 

Bescherming van leden na een annulering door HomeExchange

Van tijd tot tijd kan het zijn dat HomeExchange een uitwisseling moet annuleren in een noodgeval of bij andere omstandigheden. HomeExchange mag dit doen naar eigen redelijke discretie om schade te vermijden aan HomeExchange, de leden of een derde of wegens welke reden dan ook als uiteengezet in deze voorwaarden. In dit geval kan HomeExchange naar eigen goeddunken en afhankelijk van de bepaalde omstandigheden van de reden voor annulering als volgt handelen: (i) de GuestPoints teruggeven aan het gastlid; (ii) het hostlid de GuestPoints voor de uitwisseling laten houden; (iii) een vervangende woning aan het gastlid aanbieden; en/of (iv) andere restituties of uitbetalingen doen die het naar eigen goeddunken noodzakelijk acht. 

Bescherming van gastleden tegen ondermaatse en incorrecte woningen

Een woning wordt als ondermaats of incorrect beschouwd op basis van de criteria die hier worden beschreven. Als een gastlid te maken krijgt met een ondermaatse of incorrecte woning, zal HomeExchange het gastlid de optie bieden om in een vervangende woning te verblijven met soortgelijke basisvoorzieningen, zoals hier gedefinieerd. Als er geen vervangende woning beschikbaar is, zullen de GuestPoints door het hostlid worden teruggegeven aan het gastlid en zal HomeExchange het gastlid restitueren na overlegging van de juiste documentatie, d.w.z. ofwel (a) zijn of haar verplaatsingskosten voor de periode van de geplande uitwisseling, ofwel (b) de reiskosten voor een geannuleerde reis. Beide zijn onderhevig aan verdere beperkingen die hier worden beschreven.

Dekking van schade, diefstal of ander verlies

HomeExchange zal hostleden restitueren als zij het slachtoffer zijn geworden van schade, diefstal of ander verlies veroorzaakt door een gastlid tijdens zijn of haar verblijf onder de voorwaarden en beperkingen die hier worden beschreven.

In het geval van opzettelijke schade of diefstal door het gastlid, zal het gastlid HomeExchange alle bedragen die HomeExchange aan het hostlid heeft betaald, terugbetalen .

Gepersonaliseerde bijstand, 24 uur per dag, zeven dagen per week

HomeExchange biedt bijstand aan leden via e-mail en livechat tijdens normale kantooruren. In noodgevallen biedt HomeExchange e-mailondersteuning 24 uur per dag en zeven dagen per week. Bijkomende details met betrekking tot de beschikbaarheid van de klantenservice worden hier beschreven.

GuestPoints

Leden kunnen GuestPoints verdienen met elke ledenactiviteit op het platform (het registreren van een account en het aanvullen van een profiel, de verificatie van het account en adres van de woning, de sponsoring van nieuwe leden, het aangaan van een uitwisseling, etc.) . Leden kunnen ook GuestPoints ontvangen als welkomstgeschenk na het aanmaken van een account. Als het lid in aanmerking komt voor een welkomstgeschenk, zal HomeExchange naar eigen goeddunken één welkomstgeschenk per lid toekennen.

Het aantal GuestPoints dat per uitwisseling kan worden verdiend, varieert naargelang de evaluatie door HomeExchange van de woning op basis van het aantal slaapplaatsen en het type ervan, het comfort en de locatie. Leden kunnen beperkte wijzigingen uitvoeren aan de evaluatie van de GuestPoints die HomeExchange voorstelt, zoals hier wordt beschreven.

Een lid kan GuestPoints verdienen als hij of zij een wederzijdse uitwisseling aangaat (i) met een lid wiens woning een GuestPoints-waardering heeft die lager is dan die van het verdienende lid, of (ii) met een lid die bij het verdienende lid verblijft voor een langere periode dan die periode dat het verdienende lid verblijft. Leden die een wederzijdse uitwisseling aangaan, kunnen door onderlinge overeenkomst het aantal verdiende/gebruikte GuestPoints wijzigen voor een dergelijke uitwisseling. 

Bij eenzijdige uitwisselingen kan enkel het hostlid GuestPoints verdienen.

Als een gastlid onvoldoende GuestPoints heeft om een uitwisseling aan te gaan voor een bepaalde woning, kan het gastlid het aantal ontbrekende GuestPoints op het platform kopen met de creditcard. De prijs voor de aankoop van bijkomende GuestPoints met als doeleinde een uitwisseling aan te gaan, bedraagt twintig Amerikaanse dollarcent ($ 0,20) voor de eerste twintig percent (20%) van het totaal aantal GuestPoints dat nodig is voor de uitwisseling en twee Amerikaanse dollar ($ 2,00) voor de resterende tachtig percent (80%). GuestPoints kunnen niet om andere redenen gekocht worden.

Met deze GuestPoints kan een gastlid verblijven in de woning van een hostlid op de datums van zijn of haar keuze (onderhevig aan de beschikbaarheid van de woning en de acceptatie van het hostlid).

GuestPoints zijn niet-overdraagbaar, kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere items en hebben geen intrinsieke geldwaarde.  De punten zijn niet-overdraagbaar en niet-scheidbaar, tenzij dit expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, en mogen niet worden gecombineerd met accounts van andere deelnemers. Bovendien kunnen punten niet van rechtswege worden overgedragen, zoals bij een erfenis, faillissement of in verband met een scheiding. Pogingen om deze regels te omzeilen met welke middelen dan ook zijn verboden. De bijkomende details over de GuestPoints worden hier uitgebreid beschreven.

Het beheer van de creditcard en de betaalpas en het andere beheer van de GuestPoints verloopt geautomatiseerd en er is geen interventie van HomeExchange nodig. 

 1. DE HomeExchange COLLECTION   

De HomeExchange Collection Service is een samengestelde verzameling van aanbevolen Collection-woningen.

Voordelen

De HomeExchange Collection Service omvat de volgende voordelen:

 • Een nieuwe, luxe uitstraling van het platform, alleen toegankelijk voor leden van HomeExchange Collection
 • De optie dat alleen andere leden van HomeExchange Collection contact opnemen
 • Een filter om andere luxe huizen in de gemeenschap te vinden
 • Een speciaal ondersteuningsteam voor leden om tijdige en persoonlijke hulp te bieden via telefoon of e-mail
 • Een meer persoonlijke servicekwaliteit
 • Sterkere garanties die passen bij de levensstandaard en reizen van het lid (voeg hier een link toe)
 • Professionele fotografieservice tijdens het eerste jaar van lidmaatschap

 

Kwalificaties

Collection-woningen moeten unieke en aantrekkelijke kenmerken hebben die leden een ervaring bieden die verder gaat dan die van een typische woning. Hostleden kunnen een aanvraag indienen om hun woning op te nemen als Collection-woning in de HomeExchange Collection Service door het formulier [hier] in te vullen. Bij het bepalen of een woning in aanmerking komt om een Collection-woning te worden, houdt HomeExchange rekening met tal van factoren, waaronder maar niet beperkt tot ontwerp, architectuur, locatie, voorzieningen , de nabijheid van aanbevolen bestemmingen of attracties, de status van het hostlid en beoordelingen.  De beslissing om een woning op te nemen als Collection-woning is geheel aan HomeExchange. Evenzo kan HomeExchange op elk moment naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid jegens het hostlid de aanduiding Collection-woning verwijderen.

Aanvullende voorwaarden

HomeExchange Collection Service omvat aanvullende dekking voor hostleden voor bepaalde schade, diefstallen of andere verliezen die zijn veroorzaakt door een gastlid, zoals hier verder wordt beschreven.

V. TARIEVEN EN BETAALVOORWAARDEN 

Leden kunnen zich registreren, contact opnemen met andere leden, de website bezoeken, de advertenties bekijken, berichten sturen naar andere leden en HomeExchange hun e-mail en telefoonnummer laten verifiëren, en dit allemaal gratis. 

Voor alle uitwisselingen moet een lid zich abonneren op het "HomeExchange Service" lidmaatschapsaccount. Nadere informatie over de prijzen van de HomeExchange Service zijn hier beschikbaar en details over de prijzen van de HomeExchange Collection

Abonnement op de HomeExchange Service is beschikbaar als een jaarabonnement dat leden toegang geeft tot een onbeperkt aantal uitwisselingen (afhankelijk van beschikbare GuestPoints) gedurende de geldigheidsperiode van het bovengenoemde abonnement. Abonnee-leden betalen een jaarlijkse abonnementsvergoeding voor een onbeperkt aantal uitwisselingen gedurende een periode van twaalf (12) maanden van de geldigheidsduur van het abonnement. Abonnementen worden automatisch vernieuwd voor de volgende periode van twaalf maanden, tenzij ze worden geannuleerd op of vóór de laatste dag van de lopende periode van twaalf maanden. Als het lid zijn of haar abonnement beëindigt tijdens de huidige periode, is geen restitutie of een gedeeltelijke restitutie verschuldigd.

Vóór de bevestiging van de services die gebaseerd zijn op een betaald abonnement worden de leden op de hoogte gesteld van de prijs en moeten ze die prijs accepteren voordat er wordt verdergegaan met de betaling. 

De prijzen die worden aangeboden door HomeExchange zijn onderhevig aan wijzigingen. Alle wijzigingen in de prijzen zijn onmiddellijk na kennisgeving van kracht en van toepassing op alle toekomstige aankopen door een lid nadat dergelijke wijzigingen van kracht gegaan zijn. Bovendien kan HomeExchange ervoor kiezen om de prijzen van services tijdelijk te wijzigen voor promotionele evenementen of met betrekking tot nieuwe services. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op de datum die staat aangegeven op de relevante kennisgeving aan de leden. HomeExchange kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving nieuwe services aanbieden. Houd er rekening mee dat betalingen door HomeExchange in het kader van een HomeExchange Service aan een hostlid of een gastlid leden niet vrijstelt of ontheft van aansprakelijkheid of die aansprakelijkheid zal verminderen voor schade, letsel of een ander verlies veroorzaakt door dat lid of een genodigde van dat lid of waarvoor dat lid anderszins verantwoordelijk is.

 1. BELASTINGEN EN TARIEVEN

De prijzen staan aangegeven in de munteenheid van het land van verblijf van het lid, of als die informatie niet beschikbaar is, in Amerikaanse dollars. Leden zijn als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle toepasselijke belastingen die voortvloeien uit het gebruik van het platform door het lid. HomeExchange is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de kosten of tarieven van de betaalpas of de creditcard van het lid die betrekking hebben op de betaling voor de services via het platform. 

De HomeExchange Services en alle andere betaalde services die door HomeExchange in rekening worden gebracht, worden niet beschouwd als digitale services. Deze services vallen onder Artikel 54 van de Richtlijn 2006/112/CE en zijn daarom niet onderhevig aan btw op basis van de plaats van consumptie. 

Alle belastingen die van toepassing kunnen zijn, worden berekend op basis van de plaats van zakendoen van HomeExchange.

Als er desondanks een tegenstrijdige regel in een lidstaat van de Europese Unie van kracht is in de plaats waar de services plaatsvinden, kan het zijn dat de betaalde service door HomeExchange in rekening wordt gebracht aan de hand van de btw van het toepasselijk rechtsgebied van het betalende lid. Deze btw wordt door HomeExchange geïnd en overgemaakt aan de relevante lokale belastingdienst. 

2. BETALING VOOR ABONNEMENTEN

Abonnementen kunnen worden betaald met een creditcard of betaalpas of via PayPal (onderhevig aan de bijkomende voorwaarden van PayPal die door PayPal worden opgelegd). HomeExchange kan naar eigen goeddunken betalingen met cheques of via bankoverschrijvingen accepteren of weigeren. Alle betalingen zijn niet-restitueerbaar, behalve wanneer een lid een annulering van een account aanvraagt. 

Het jaarlijkse lidmaatschap kan in 3 termijnen per creditcard worden betaald (niet van toepassing op HomeExchange Collection). Deze aanbieding is voorbehouden aan niet-geabonneerde leden, die hun betaling in euro's (€) doen en in het bezit zijn van een creditcard die ten minste 90 dagen na de aankoopdatum geldig is. De eerste termijn wordt betaald op het moment van aankoop, de volgende twee termijnen worden vervolgens na 30 dagen en 60 dagen automatisch afgeschreven. Deze optie kost €5. Door deze optie te kiezen, stemt het lid ermee in om het totale bedrag van het lidmaatschap plus servicekosten te betalen.

3. TERUGBETALING VAN ABONNEMENT

Alle door HomeExchange goedgekeurde en geautoriseerde terugbetalingen van abonnementen worden uiterlijk twintig (20) werkdagens na de datum van opzegging uitgevoerd via de betalingsmethode die door het lid wordt gebruikt. (alleen als het teruggaveverzoek is bevestigd door HomeExchange onder zijn gebruiksvoorwaarden betalen we binnen de volgende 20 dagen na het verzoek terug, zolang er onder het account geen uitwisselingen zijn gepland of geboekt).

In het geval van een jaarabonnement is het recht van terugtrekking van toepassing op elke verlenging en moet dat recht worden uitgeoefend binnen veertien (14) dagen na de eerste dag van de automatische abonnementsverlenging.

VI. VERZEKERING

De hostleden zijn als enige verantwoordelijk voor het nemen en behouden van een geldige inboedel- en opstal-, huur-, auto- en andere verzekering zoals vereist kan zijn door de relevante wetgeving met betrekking tot de uitwisseling en de daaraan gerelateerde voorzieningen. Een dergelijke verzekering moet geldig zijn en van kracht blijven tijdens de duur van de uitwisseling. Het vervallen van een dergelijke verzekering kan leiden tot de onmiddellijke annulering van het account van een hostlid. Bovendien kan HomeExchange een hostlid verzoeken om onmiddellijk bewijs van een dergelijke verzekering en andere aan dat verzoek gerelateerde informatie te overleggen. Als het lid hier niet op antwoordt of de juiste informatie niet verstrekt, kan dit leiden tot de annulering van het account van het lid.

Het is de verantwoordelijkheid van de leden om hun eigen verzekeringsdekking en de dekkingen die worden gegeven door andere leden met wie het lid een uitwisseling aangaat, te controleren en te begrijpen, met inbegrip van een auto-, schade- en aansprakelijkheidsverzekering. U bent als enige aansprakelijk als uw deelname aan een uitwisseling een overeenkomst of beleidsregel met uw verzekeraar schendt.

HomeExchange biedt dekking voor schade of diefstal die zich voordoet tijdens een uitwisseling als deel van de HomeExchange Service en de details kunnen hier worden gevonden. Deze dekking is bedoeld als aanvulling op, en komt niet in plaats van, de inboedel- en opstal-, huurders-, auto- of andere verzekeringen van een gastlid die vereist zijn in verband met de advertentie en uitwisseling.

VII. PLATFORM EN INGOUD ALLEEN VOOR BEPERKTE DOELEINDEN; SPAMVERBOD

Het platform is een service die wordt aangeboden door HomeExchange, een particulier bedrijf, en alle informatie die exclusief beschikbaar is voor leden, is privé en bevindt zich niet in het publieke domein. Alle content die exclusief beschikbaar is voor leden heeft als doel uitwisselingen tussen leden te regelen.

Het platform mag niet worden gebruikt voor aanbiedingen of voor ander commercieel gebruik. Data mining van informatie van het platform en/of het verzamelen of opslaan van persoonlijke informatie over de leden is ten strengste verboden. Alle pogingen om persoonlijke informatie van leden te verzamelen of te gebruiken of om contact op te nemen met leden of groepen van leden voor andere doeleinden dan het regelen van een uitwisseling is een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

Het kan zijn dat vragen en communicaties gemonitord en gefilterd worden door HomeExchange voordat ze aan leden worden bezorgd. HomeExchange is niet verantwoordelijk voor onbezorgde vragen of voor gederfd inkomen als resultaat van onbezorgde vragen.

Communicaties die gestuurd worden tussen u en andere leden en die niet toegankelijk zijn voor het algemene publiek, kunnen door ons worden geëvalueerd om te zien of ze in naleving zijn van deze voorwaarden, maar zullen door ons als privécommunicaties worden beschouwd voor zover dat vereist is door de toepasselijke wet. We hebben het recht om dergelijke content naar eigen goeddunken te verwijderen als die de wet of deze voorwaarden overtreedt of vermeend overtreedt. Ondanks dit recht bent u als enige verantwoordelijk voor de content van het materiaal dat u plaatst en de communicaties die u stuurt.

HomeExchange neemt niet deel aan het sturen van ongevraagde commerciële e-mails (“SPAM”) en tolereert dat ook niet. HomeExchange behoudt zich het recht voor om (zonder restitutie) een lid te schorsen dat HomeExchange of een van zijn websites, URL’s of andere met HomeExchange geassocieerde e-mailadressen vermeldt in een spambericht. HomeExchange behoudt zich het recht voor om (zonder restitutie) een lid te schorsen dat HomeExchange gebruikt om aanbiedingen anders dan persoonlijke uitwisselingsverzoeken en -antwoorden te sturen. Alle overtredingen op deze paragraaf onderwerpen de overtreder aan ernstige sancties en u moet HomeExchange vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle kosten en schade die HomeExchange ten gevolge van een dergelijke overtreding heeft opgelopen.

 

VIII. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN EN AUTEURSRECHT

 1. GEBRUIKERSCONTENT

Het kan zijn dat het platform ruimten bevat waar u en andere leden informatie, waaronder tekst, foto’s, afbeeldingen of andere informatie (“gebruikerscontent”), kunnen plaatsen of indienen. We behouden ons het recht voor om zonder enige waarschuwing of andere kennisgeving gebruikerscontent te verwijderen of te weigeren die niet voldoet aan de hierin uiteengezette regels en/of de veiligheid van het platform of andere leden zou ondermijnen.

Eigendom van gebruikerscontent

De gebruikerscontent is uw eigendom of het eigendom van de persoon die het gecreëerd heeft. Door gebruikerscontent in te dienen of te plaatsen op het platform verleent u ons de niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, onherroepelijke en wereldwijde licentie om de gebruikerscontent en alle auteursrechten, elke foto, video, afbeelding en alle informatie die verband houdt met uw advertentie of andere gebruikerscontent, te gebruiken, kopiëren, uit te voeren, te reproduceren, promoten, publiceren, weer te geven en te verdelen. U verleent ons deze rechten kostenvrij en zonder verplichting om het auteurschap, het eigenaarschap of een andere soortgelijke referentie te vermelden. U verklaart en garandeert dat u over het recht beschikt om de rechten en licenties in deze paragraaf te verlenen. Plaats geen gebruikerscontent tenzij u de toestemming hebt van de persoon die de foto heeft genomen en van de personen die op de foto afgebeeld staan. We hebben het recht uw gebruikerscontent te gebruiken zonder dat we hiervoor verplichtingen jegens u hebben op het gebied van de vertrouwelijkheid, vermeldingen of compensatie.

Aansprakelijkheid

U bent ervoor verantwoordelijk om te bepalen of gebruikerscontent of informatie beschermd is door auteursrecht, handelsmerken, handelsgeheimen, publiciteitsrecht of andere eigendomsrechten. Behalve voor die informatie die zich in het publieke domein bevindt of waarvoor u een expliciete schriftelijke toestemming hebt gekregen, gaat u ermee akkoord om gebruikerscontent of informatie die beschermd is door auteursrecht, handelsmerken, handelsgeheimen, publiciteitsrecht of andere eigendomsrechten niet te uploaden, te plaatsen of op een andere manier door te sturen zonder de expliciete toestemming van de eigenaar van dat auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht. U bent als enige aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit een inbreuk op de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten en alle schade die voortvloeit uit een dergelijke plaatsing en u gaat ermee akkoord HomeExchange vrij te stellen van, te verdedigen tegen (op zijn verzoek) en schadeloos te stellen voor alle claims of verliezen die het heeft opgelopen door uw inbreuk van een bepaling in deze sectie. We zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van gasten of leden of voor standpunten, meningen of verklaringen in gebruikerscontent op het platform en we keuren die ook niet expliciet of impliciet goed en we kunnen er ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. U gebruikt het platform en bekijkt de gebruikerscontent uitsluitend op eigen risico.

We behouden ons het recht voor om uw gebruik van en toegang tot het platform te allen tijde en naar eigen goeddunken in te trekken, onder andere als we van mening zijn dat uw gedrag een schending is van de toepasselijke wet of schadelijk is voor de belangen van HomeExchange of zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

2. PLATFORMCONTENT

Het platform bevat materialen, tekst, afbeeldingen, software, scripts, code, ontwerpen, grafische afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, applicaties, interactieve functies en andere inhoud ("platformcontent") die we leveren voor uw educatief en algemeen gebruik.

Eigendom van platformcontent

Met uitzondering van alle gebruikerscontent is alle platformcontent eigendom van HomeExchange of anderen van wie we de platformcontent in licentie nemen, en wordt beschermd door de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten en andere landen. Alle handelsmerken, logo's, dienstmerken en handelsnamen zijn eigendom van, zijn geregistreerd en/of gelicentieerd door HomeExchange of zijn moeder- of gelieerde bedrijven.

U gaat ermee akkoord geen aanduidingen van eigenaarschap van de materialen die u van het platform hebt gedownload of geprint, te wijzigen of te verwijderen.

U gaat ermee akkoord geen content die verschijnt op het platform, inclusief de platform- en gebruikerscontent, te kopiëren, bewerken, vertalen, weer te geven, te verdelen, downloaden, door te sturen, verkopen, opnieuw te verdelen, te publiceren of er afgeleide werken van te maken zonder een voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij het gaat om uw eigen gebruikerscontent die u legitiem op het platform hebt geplaatst.

Applicatie

Afhankelijk van uw naleving van deze voorwaarden verleent HomeExchange u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om (i) de applicatie te downloaden en te gebruiken op uw mobiele telefoon, tablet of andere persoonlijke apparaten; en (ii) toegang te krijgen tot alle platformcontent die op of via het platform beschikbaar is gesteld en voor u toegankelijk is en deze te bekijken, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

3. AUTEURSRECHTBELEID

We respecteren de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en eisen van u dat u dat ook doet. Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermd werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk vormt op het auteursrecht, stuur dan de volgende informatie naar de Auteursrechtagent van HomeExchange, die aangesteld is in het kader van de hieronder genoemde Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2:

 • een fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is om uit naam van de eigenaar van het auteursrecht te handelen;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk waarop inbreuk is gepleegd;
 • een beschrijving van waar dat materiaal zich bevindt op het platform;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u waarin u te goeder trouw verklaart dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 • een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of dat u geautoriseerd bent om te handelen uit naam van de eigenaar van het auteursrecht.

Auteursrechtagent :

HomeExchange.com Copyright Agent

Nilson Law Group

10 E. 40th Street, Suite 3310

Telefoon: 212-687-1155

E-mail: copyright@nilsonlaw.com

IX. PRIVACY

Lees voor bijkomende informatie over onze privacypraktijken ons privacybeleid dat u hier kunt vinden.

X. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Het kan zijn dat het platform links bevat naar andere websites die worden beheerd door derden of naar geïntegreerde services die door derden verstrekt worden (“services van derden”). Deze services van derden worden enkel voor uw gemak aangeboden. HomeExchange, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor content, producten of services die worden aangeboden door derden of die kunnen worden gevonden op de gerelateerde websites of voor hun gebruiksvoorwaarden of privacybeleidsregels. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden en/of privacybeleidsregels van dergelijke services van derden. Links naar websites van derde partijen vormen geen aanname van aansprakelijkheid of sponsorschap, goedkeuring of onderschrijving van deze websites of van de content erop.

 

XI. ADWIJZING VAN GARANTIE

Het gebruik van het platform en van alle informatie die u van het platform hebt verkregen, is op eigen risico. HomeExchange geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot uitwisselingen en/of eigendommen, of die nu persoonlijk en/of onroerend zijn, en die opgenomen zijn in advertenties of in een uitwisseling die beschikbaar zijn via het platform. HomeExchange geeft geen expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook voor de advertenties, andere leden of andere informatie op het platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot nauwkeurigheid en niet-naleving. HomeExchange heeft het recht, maar niet de verplichting, om gebruikerscontent vooraf te screenen, te monitoren of te verwijderen. HomeExchange gebruikt verschillende middelen en procedures die zijn ontworpen om leden te screenen; HomeExchange voert echter geen achtergrondcontroles uit, vereist geen referenties van kandidaat-leden, en aanvaardt geen enkele verplichting om de informatie die door leden in hun advertenties is geplaatst onafhankelijk te verifiëren. HomeExchange geeft geen verklaringen of garanties voor het gedrag van zijn leden of gasten of de geschiktheid van een eigendom van een lid dat is gepubliceerd in een advertentie, alsook niet over het feit of een relatie tussen de leden in naleving is van de federale, lokale of staatswetten, overeenkomsten met derden of andere regels en voorschriften.

RISICOAANVAARDING U aanvaardt volledige verantwoordelijkheid en risico’s voor uw gebruik van en vertrouwen op het platform en voor alle informatie die u van of via het platform hebt verkregen, inclusief uw interacties met andere leden, uitwisselingen waaraan u deelneemt en uw gebruik van andere services die door HomeExchange worden aangeboden. Uw gebruik van het platform is op vrijwillige basis en op eigen risico. Sommige services kunnen inherente risico’s dragen en door deel te nemen aan die services kiest u ervoor om die risico’s vrijwillig te aanvaarden. Het platform en alle functies op het platform worden geleverd op een basis van “huidige staat” en “voor zover beschikbaar”. HomeExchange en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en respectieve functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, en licentiehouders (de “ HomeExchange-partijen”) geven geen expliciete of impliciete verklaringen van welke aard dan ook over de nauwkeurigheid van de informatie op het platform, de werking van het platform of de informatie, content, functies, materialen of producten ervan.

Voor zover toegestaan door geldend recht wijzen de HomeExchange-partijen alle expliciete of impliciete garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk van intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten en de niet-aanwezigheid van fouten, virussen, bugs of andere schadelijke componenten.

HomeExchange kan de continue en ononderbroken beschikbaarheid of toegankelijkheid van het platform niet garanderen. HomeExchange heeft het recht om de toegang tot het platform te beperken of te limiteren, wanneer dat nodig is om zijn servers te beschermen of om andere onderhoudsmaatregelen uit te voeren. 

Meningen, advies, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of content die beschikbaar is op het platform, maar niet door ons rechtstreeks beschikbaar is gesteld, behoort toe aan hun respectieve auteurs en er mag niet noodzakelijkerwijze op vertrouwd worden.

We geven geen garanties voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie op het platform en we aanvaarden de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van meningen, advies of verklaringen door andere partijen dan ons niet, noch keuren we die goed en we zijn er ook niet verantwoordelijk voor. We zijn in geen geval verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit de afhankelijkheid van een persoon op de informatie of andere content die op het platform is geplaatst of is doorgestuurd naar leden.

XII. AANSPRAKELIJKHEID

De HomeExchange-partijen zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit advertenties, uitwisselingen, het gebruik van het platform of de nauwkeurigheid van de informatie erop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, algemene, bijzondere, compensatoire, incidentele of punitieve schade, gevolgschade of schade die het gevolg is van het verlies van gebruik, data, winst, goodwill of bedrijfsonderbrekingen of voor schade als gevolg van persoonlijk of lichamelijk letsel of emotioneel leed, die voortvloeit uit of op een of andere manier verband houdt met deze voorwaarden, het gebruik (of het niet-gebruik) van het platform, uw communicatie of ontmoetingen met andere leden of uw publicatie van een advertentie of het aangaan van een uitwisseling (als hostlid of als gastlid), of die nu gebaseerd zijn op garantie, een overeenkomst, een onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of iets anders, zelfs als HomeExchange op de hoogte gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de beperkte oplossing die hierin wordt uiteengezet er niet in is geslaagd het essentiële doel te vervullen. Bovendien is de sleuteluitwisseling uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van de eigenaar en is HomeExchange niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de sleuteluitwisseling.

Behalve zoals er anderszins expliciet hierin gespecificeerd kan zijn, is de totale aansprakelijkheid van HomeExchange die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden en het gebruik van het platform of advertenties of uitwisselingen door het lid in geen geval hoger dan de bedragen die een lid aan HomeExchange heeft betaald of honderd Amerikaanse dollars ($ 100) als er geen betalingen zijn uitgevoerd. 

De beperkingen op de schadevergoedingen die hierboven uiteengezet zijn, zijn fundamentele elementen van de overeenkomst tussen HomeExchange en elk lid.

In sommige rechtsgebieden mogen sommige garanties, aansprakelijkheden en schadevergoedingen niet gevrijwaard, uitgesloten of beperkt worden, dus zijn sommige van de hierboven vermelde vrijwaringen, uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. In dergelijke rechtsgebieden is de aansprakelijkheid van de HomeExchange-partijen beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

XIII. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord om de HomeExchange-partijen te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen letsel of schade die direct of indirect geleden zijn als gevolg van het gebruik van uw eigendom of het gebruik van uw eigendom door het gastlid en/of uw gebruik van het eigendom van het hostlid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) claims voor letsel of schade aan personen of eigendom die voortvloeien uit een eigendom waarvan u de eigenaar bent; (ii) claims voor letsel of schade aan personen of eigendom die voortvloeien uit een transactie voor een eigendom waarbij u een partij bent (inclusief claims door genodigden van het gastlid en inclusief minderjarige genodigden); (iii) een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid door u of door iemand die uw computer (of account, indien dat van toepassing is) gebruikt; (iv) een claim dat u of iemand die uw computer (of account, indien dat van toepassing is) gebruikt, het recht van een derde schendt; (v) verkeerde interpretatie door u of misbruik van het platform; (vii) claims die voortvloeien uit interacties tussen u en een ander lid of de genodigden van dat lid, al dan niet op het platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet-naleving van uitwisselingen of een andere overeenkomst die u moet uitvoeren; of (viii) niet-naleving door u van de wetten, regels of voorschriften van een toepasselijk rechtsgebied. U gaat ermee akkoord alle kosten, schade en uitgaven te betalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de redelijke honoraria van advocaten en de kosten die worden opgelegd of die anderszins opgelopen zijn of verband houden met of voortvloeien uit een dergelijke claim, rechtszaak, proces of procedure die toerekenbaar is aan een dergelijke claim.

 

XIV. GESCHILLENBESLECHTING

 1. GESCHILLEN VAN DERDEN EN VRIJSTELLING.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle claims, eisen of schade die voortvloeien uit de inbreuk op of de schending van overeenkomsten of verplichtingen van derden waaraan u of het eigendom onderhevig zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot licenties, leaseovereenkomsten, verzekeringspolissen, voorschriften van huiseigenaarsverenigingen, statuten van condominiums of gecoöpteerde raden en de nationale en lokale wetten. U stelt de HomeExchange-partijen vrij van alle claims, eisen en schade (feitelijke en voortvloeiende) van welke aard dan ook, bekend of onbekend, die voortvloeien uit of op een of andere manier verband houden met een overeenkomst of verplichting jegens een derde waaraan u of uw eigendom onderhevig is.

 1. ARBITRAGEOVEREENKOMST

Wanneer u een probleem of een geschil hebt met HomeExchange, gaat u ermee akkoord dat u eerst HomeExchange de kans zult geven uw probleem of het geschil op te lossen. Voor alle duidelijkheid: deze sectie is van toepassing op problemen of geschillen tussen u en HomeExchange die voortvloeien uit deze voorwaarden en ons privacybeleid en niet op geschillen tussen u en andere leden of gasten. U kunt een schriftelijke beschrijving van uw probleem of geschil sturen naar: contact@homeexchange.com. Als uw probleem of geschil om welke reden dan ook niet kan worden opgelost binnen zestig (60) dagen nadat HomeExchange uw schriftelijke beschrijving heeft ontvangen, gaat u akkoord met de onderstaande arbitragebepalingen. We zullen alle redelijke inspanningen leveren om eventuele claims, klachten, geschillen of onenigheden die u met ons hebt op een informele manier op te lossen.

Voor zover dat door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, gaat u door akkoord te gaan met deze voorwaarden en door het platform te gebruiken ermee akkoord dat geschillen tussen u en HomeExchange die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of ons privacybeleid en die niet binnen zestig (60) dagen op een bevredigende manier kunnen worden opgelost, beslecht zullen worden door arbitrage (“arbitrage”) door een gepensioneerde rechter van het hooggerechtshof of een onpartijdige persoon die wordt gekozen uit een lijst van de American Arbitration Association en dat deze zaak zal worden gehoord in New York County, New York, aan de hand van de Amerikaanse arbitrageregels voor commerciële arbitrage (de “toepasselijke regels”). De toepasselijke regels kunnen gevonden worden op www.adr.org/commercial.

U EN HOMEEXCHANGE GAAN ERMEE AKKOORD DAT ALLE CLAIMS GEARBITREERD ZULLEN WORDEN OP INDIVIDUELE BASIS EN DAT ZE NIET ZULLEN WORDEN SAMENGEVOEGD MET EEN ARBITRAGE VAN CLAIMS OF ONENIGHEDEN VAN ANDERE PARTIJEN.

U of HomeExchange kan een tussentijdse of voorlopige oplossing zoeken bij een rechtbank in een bevoegde jurisdictie in New York, New York die nodig is om de rechten of het eigendom van u of HomeExchange te beschermen in afwachting van de beëindiging van de arbitrage.

De arbitrage zal in het Engels worden gevoerd. De arbiter zal de bevoegdheid hebben om alle rechtsmiddelen toe te kennen die volgens de wet of in billijkheid voor de rechtbank beschikbaar zouden zijn en elke uitspraak van de arbiter zal definitief en bindend zijn voor elk van de partijen. De bemiddelaar heeft echter niet de bevoegdheid om punitieve schadevergoedingen of schadevergoedingen als straf op te leggen en elke partij doet hierbij hiervan afstand. De bemiddelaar zal de toepasselijke wetgeving toepassen en de bepalingen van deze voorwaarden (of ons privacybeleid, indien nodig) en als dit niet gebeurt, zal dit beschouwd worden als een overschrijding van arbitrale bevoegdheid en zal het een grond vormen voor rechterlijke toetsing. De beslissing van de bemiddelaar moet een schriftelijke uitleg bevatten en moet vertrouwelijk blijven.

Als een bepaling in deze arbitrageovereenkomst in deze sectie niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal de niet-afdwingbare bepaling worden verwijderd en zullen de resterende arbitragevoorwaarden worden afgedwongen (maar in geen geval zal er een klassenarbitrage of een algemene arbitrage met een vertegenwoordiger of een privéadvocaat plaatsvinden). Ongeacht of er een statuut of een wet het tegenovergestelde bepaalt, moet de kennisgeving die voortvloeit uit claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden worden afgegeven binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim tot stand gekomen is. Als dit niet gebeurt, verjaart de claim. Voor de doeleinden van deze paragraaf zijn deze voorwaarden en de gerelateerde transacties onderhevig aan en worden ze beheerst door de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA). Bovendien zal deze sectie geen enkele partij beletten om voorlopige rechtsmiddelen ter ondersteuning van arbitrage aan te spannen bij een rechtbank met de juiste jurisdictie.

Deze paragraaf overleeft de beëindiging van het platform. In het geval dat er bevonden wordt dat de bovenstaande arbitragebepalingen niet van toepassing zijn op u of op een bepaalde claim of tegenstrijdigheid, ofwel als resultaat van uw beslissing of als resultaat van een beslissing van een bemiddelaar of een gerechtelijk bevel, gaat u ermee akkoord dat elke claim uitsluitend wordt beslecht door een staats- of federale rechtbank die zich bevindt in New York County, New York. U en HomeExchange gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in New York County, New York voor het doeleinde van het procederen van dergelijke claims of controverses.

Arbitrageterugtrekking. 

U HEBT HET RECHT OM U TERUG TE TREKKEN UIT DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALING MET BETREKKING TOT BEPAALDE INTERACTIES OP HET PLATFORM, KUNT U ZICH BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA DE DATUM VAN EEN DERGELIJKE INTERACTIE TERUGTREKKEN UIT DIT DEEL VAN DE OVEREENKOMST DOOR EEN E-MAIL TE STUREN NAAR support@homeexchange.com. Een terugtrekking die wordt ontvangen na de periode van dertig (30) dagen is niet geldig. In dat geval moet u uw claim laten behandelen door arbitrage overeenkomstig deze voorwaarden.

De partijen zijn gebonden door de resultaten van de arbitrage en de resultaten van de arbitrage zijn definitief. U stemt ermee in om dagvaardingen te accepteren via e-mail op het e-mailadres dat u op het platform hebt geregistreerd. De partijen zullen in beginsel beide hun eigen kosten van de arbitrage dragen. De winnende partij in een rechtszaak die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst heeft recht op een terugvordering van de kosten, de vergoedingen van getuigen-deskundigen, de honoraria van advocaten en de vergoeding van de bemiddelaar. ONGELDIG WAAR VERBODEN

Het platform en de content ervan zijn bedoeld om de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten na te leven. HomeExchange behoudt zich het recht voor om de verstrekking van zijn services aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken en/of om de kwantiteit van de services die het aanbiedt te beperken. Alle aanbiedingen voor services op het platform zijn ongeldig daar waar ze verboden zijn.

 1. AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK; GEEN COLLECTIEVE CLAIMS

HomeExchange en elk lid erkennen en gaan akkoord dat ze afzien van het recht op juryrechtspraak voor alle geschillen die onderhevig zijn aan arbitrage. 

HomeExchange en elk lid erkennen en gaan ermee akkoord dat elk van hen afziet van het recht om deel te nemen als eiser of lid van een groep in een voorgenomen collectieve rechtszaak, een collectief proces, een algemene rechtszaak met privéadvocaten of een andere vertegenwoordiger voor de procedures van alle geschillen. Bovendien mag er geen aangewezen bemiddelaar als rechter optreden bij een collectief proces of procedure met vertegenwoordigers. Als er geacht wordt dat deze paragraaf niet-afdwingbaar is met betrekking tot een geschil, zal de volledige arbitrageovereenkomst als ongeldig worden beschouwd met betrekking tot dat geschil. 

XV. DIVERSE

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden en ons privacybeleid worden beheerst door en moeten geïnterpreteerd worden overeenkomstig de wetten van New York, VS, ongeacht de principes van rechtskeuze.

Geschillen tussen leden of gasten met betrekking tot het platform worden uitsluitend beslecht door de rechtbank in New York County, New York, Verenigde Staten van Amerika.

Niettemin het voorafgaande zult u als consument genieten van de dwingendrechtelijke bepalingen van de wet van het land waarin u woont. Niets in deze voorwaarden tast uw rechten als consument aan om te vertrouwen op dergelijke dwingendrechtelijke bepalingen van de lokale wetgeving.

2. SCHEIDBAARHEID

Als een deel van deze voorwaarden op welke manier dan ook illegaal, ongeldig, niet-afdwingbaar of verboden is onder een toepasselijke wet of voorschrift, zal die bepaling of dat deel niet als onderdeel van de overeenkomst tussen ons worden beschouwd. De wettelijkheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de resterende voorwaarden blijven in dat geval volledig van kracht.

3. GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Het niet of te laat uitoefenen door HomeExchange van een recht, bevoegdheid of privilege onder deze voorwaarden wordt niet beschouwd als een vrijstelling ervan en een enkelvoudige of gedeeltelijke uitvoering van een recht, bevoegdheid of privilege zal de andere of verdere uitoefening ervan of de uitoefening van een ander recht, bevoegdheid of privilege onder deze voorwaarden niet uitsluiten.

4. OPSCHRIFTEN

De opschriften in deze voorwaarden dienen enkel voor het gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect.

5. OVERDRACHT

HomeExchange kan zijn rechten uit deze overeenkomst overdragen zonder voorafgaande toestemming en zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U mag deze voorwaarden niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeExchange.

6. WIJZIGING

HomeExchange behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment met of zonder kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen; de datum waarop deze voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt, wordt bovenaan dit document weergegeven. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Bekijk deze gebruiksvoorwaarden iedere keer dat u de site opent of gebruikt.

7. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden (inclusief het privacybeleid) vormen de volledige overeenkomst tussen HomeExchange en u met betrekking tot het onderwerp ervan. Deze voorwaarden (inclusief het privacybeleid) treden in de plaats van alle vroegere of gelijktijdige verklaringen, besprekingen, onderhandelingen, brieven, voorstellen, overeenkomsten, uitwisselingen en afspraken tussen u en HomeExchange met betrekking tot het onderwerp ervan, of die nu schriftelijk of mondeling zijn.

8. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen of zorgen hebt over deze voorwaarden, kunt u via e-mail contact met ons opnemen op contact@homeexchange.com of ons schrijven op:

HomeExchange.com Inc.

625 Massachusetts Ave,

Cambridge, MA 02139