BRUKSBETINGELSER

Sist oppdatert: 19. desember 2018

Velkommen til HomeExchange.com! Disse bruksvilkårene («Vilkår») styrer de respektive rettigheter og forpliktelser mellom HomeExchange.com Inc., et selskap i California («HomeExchange»), og deg, og utgjør en juridisk bindende avtale («Avtale») mellom oss. Denne avtalen styrer din bruk av HomeExchange.com, GuestToGuest.com og eventuelle tilknyttede nettsider (samlet «Nettsiden»), din bruk av eventuell HomeExchange-applikasjon for mobiltelefon, nettbrett og andre smartenheter, (samlet «Applikasjonen»), og din bruk av eventuelle tjenester (som definert under). Samlet skal nettsiden, applikasjonen og tjenestene kollektivt være definert som «Plattformen». 

Merk at din bruk av HomeExchange-plattformen også styres av andre avtaler, inkludert uten begrensing retningslinjene for personvern, som er innlemmet i disse vilkårene, samt eventuelle andre retningslinjer referert til eller linket til heri. I tilfelle evt. konflikt mellom disse vilkårene og retningslinjene for personvern, eller andre vilkår eller retningslinjer, skal disse vilkårene gjelde, med mindre annet er uttrykkelig oppgitt heri. Ved å bruke plattformen som en besøkende eller et medlem (som definert heri), samtykker du til å være bundet av disse vilkårene.

LES DISSE VILKÅRENE FOR BRUK NØYE FØR DU BRUKER PLATTFORMEN. VED Å FORTSETTE Å GÅ INN PÅ ELLER BRUKE PLATTFORMEN, TILKJENNEGIR DU DIN AKSEPTERING AV DISSE VILKÅRENE.

Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, har du ikke rett til tilgang til plattformen.

Et par viktige punkter:

 1. DEFINISJON AV BEGREPER

 1. GENERELL BRUK AV PLATTFORMEN

Plattformen kan inneholde områder hvor du eller andre medlemmer kan poste eller sende inn informasjon, inkludert tekst, fotografier, bilder eller annen informasjon («Brukerinnhold»). Gå nøye gjennom disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller avslå eventuelt brukerinnhold som ikke samsvarer med reglene fremstilt heri.

Når du bruker plattformen, samtykker du til at du vil:

Du samtykker videre til at:

Eventuelle nettadresser eller URL-linker må godkjennes av HomeExchange. E-postadresser og annen kontaktinformasjon må kun oppgis i de godkjente områdene av oppføringen. Alle andre referanser til spesifikke nettadresser, nettsider, e-postadresser eller telefonnumre kan fjernes uten varsel.

Merk at eventuelle oversettelser levert av HomeExchange ikke kan garanteres som nøyaktige, og at medlemmer er ansvarlige for å gå gjennom oversettelser om deres oppføringer. 

III. BERETTIGELSE

Kontoen din er for kun for din personlige bruk. Selskaper og foretak kan ikke være medlemmer.

 1. VILKÅR OG BETINGELSER FOR MEDLEMSSKAP

Du kan ikke autorisere andre til å bruke kontoen din, og unntatt som ellers uttrykkelig tillatt heri, kan du ikke tildele eller på annen måte overføre kontoen din til noen annen person eller enhet.

Opprette en konto

For å registrere deg med plattformen, må du først opprette en konto ved å oppgi den anmodede personlige informasjonen (inkludert uten begrensing for- og etternavn, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse). Medlemmer må holde kontoinformasjonen oppdatert til alle tider. HomeExchange skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for informasjon kommunisert av medlemmer som er uriktig eller falsk. Ved registrering må du: (i) være atten (18) år gammel ved tidspunktet når du registrerer kontoen din; (ii) ha juridisk eller kontraktsmessig rett til å tilby boligen via plattformen, og fortsette å ha den retten under din bruk av plattformen; og (iii) ha myndigheten til å inngå en utveksling. I tillegg er en medlemskonto kun for det medlemmets egne personlige bruk, og kontoer kan ikke opprettes for forretningsformål eller andre kommersielle formål.

HomeExchange forbeholder seg retten til å avslå (uten begrunnelse og uten regress eller kompensasjon) registreringen av noen medlemskonto uansett årsak, når som helst, på eget absolutte skjønn.

Ved registrering vil medlemmer velge et brukernavn og passord, som kun kan endres på medlemmets forespørsel. Hvert medlem er alene ansvarlig for sitt brukernavn og passord, og samtykker til å holde dem fortrolige, og ikke avsløre dem til noen, uansett årsak. Hvert medlem skal være ansvarlige for enhver tredjeparts bruk av et medlems brukernavn eller passord, og for eventuelle handlinger eller utsagn gjort gjennom hans eller hennes konto av en tredjepart, uansett om det er falskt eller ikke, og skal holde HomeExchange skadesløse for eventuelle relaterte krav. Videre skal HomeExchange ikke være ansvarlige for eventuelt identitetstyveri for noe medlem. Hvis et medlem har grunn til å tro at en tredjepart uredelig bruker medlemmets identitet eller ellers bruker medlemmets konto på en uautorisert måte, må medlemmet umiddelbart informere HomeExchange. I tilfelle tap eller tyveri av et medlems brukernavn eller passord, må medlemmet umiddelbart endre brukernavnet og/eller passordet, og medlemmet skal være ansvarlig for eventuelle tap relatert til slikt tap eller tyveri.

Du samtykker til å kun opprette og/eller bruke en konto. Ethvert unntak til denne regelen må gis HomeExchanges forhåndsgitte skriftlige godkjenning. Enhver konto opprettet i overtredelse av det foregående skal være underlagt umiddelbart avbrudd og/eller avslutning.

Merk at medlemmers bruk av tjenestene på plattformen ikke skal oppfattes som noen ansatt, agent, prosjektsamarbeid eller partner for HomeExchange for noen årsake, og at alle medlemmer opptrer kun på egne vegne og til egen fordel, og ikke for HomeExchange. HomeExchange kontrollerer eller dirigerer ikke medlemmene på noen måte, og hvert medlem anerkjenner og samtykker til at de har fullstendig diskresjon når det gjelder å poste en oppføring eller inngå en utveksling.

Hvis du registrerer kontoen din med en tredjeparts sosial nettverkstjeneste, kan du deaktivere koblingen mellom din sosiale nettverkskonto og HomeExchange ved å gå inn på dine kontoinnstillinger. 

Oppføringer

Oppføringer må opprettholdes på en nøyaktig måte av vertsmedlemmer, inkludert følgende informasjon:

En bolig kan kun vises kontoen for et enkelt medlem, selv om flere mennesker har krav på denne boligen.

Eventuelle spesielle betingelser eller vilkår oppført i en medlemsoppføring kan ikke være i konflikt med disse vilkårene. 

HomeExchange forbeholder seg retten til å anmode at viss minimum informasjon inkluderes i alle oppføringer, og at oppføringsinformasjon blir presentert i et spesielt format.

Plasseringen av oppføringer i HomeExchange søkeresultater kan variere, og avhenger av en mengde faktorer relatert til oppføringsdetaljene og gjestemedlemmets søk. HomeExchange gir ingen garantier angående plassering av en medlemsoppføring i søkeresultater. 

Alle medlemmer bekrefter og garanterer at postingen av en medlemsoppføring og eventuell akseptering av en utveksling for et vertsmedlems bolig ikke vil bryte noen avtaler som medlem har inngått med eventuelle sameier, huseierforeninger, kooperativavtaler, eller andre slike avtaler, og (i) overholder alle lover, inkludert sonelover, skattekrav, eller lisens- eller tillatelseskrav, eller noen andre lover, regler eller reguleringer som gjelder boligen eller oppføringen. Alle vertsmedlemmer er ansvarlige for sine egne gjerninger eller utelatelser, eller de for eventuelle personer tilstede i boligen, foruten gjestemedlemmet og hans eller hennes gjester. 

Lukke en konto

Kontoer lukket av HomeExchange

Skulle et medlem opptre i overtredelse av disse vilkårene eller noen andre regler eller reguleringer utstedt av HomeExchange, eller utvise atferd i strid med våre regler for god atferd, etiske verdier, eller overtre noen lov, regel, regulering, eller noen annen juridisk ordre utstedt av styrende jurisdiksjon, forbeholder HomeExchange seg retten, uten begrunnelser og uten kompensasjon, til å:

Følgende atferd er strengt forbud og kan føre til stenging av konto:

Denne listen er ikke inngående, og HomeExchange forbeholder seg retten til å fjerne, uten advarsel eller annet varsel, alt brukerinnhold som ikke er kompatibelt med de gjeldende reglene på plattformen, og/eller som vil underminere plattformens eller andre medlemmers sikkerhet.

HomeExchange kan lukke medlemmets konto uten advarsel eller formelt varsel. Ved å lukke en konto for brudd på disse vilkårene, fraskriver ikke HomeExchange seg sitt rett til noen erstatning de ellers kan kreve relatert til slikt brudd. 

Lukking av et medlems konto etter et brudd av disse vilkårene vil føre til avslutningen av medlemmets gjeldende abonnement, om noe, uten berettigelse på noen refusjon, selv delvis.

HomeExchange forbeholder seg retten til å logge ut, avslutte, slette eller tømme kontoen din, eventuelle relaterte oppføringer og eventuell relatert informasjon fra plattformen og våre servere hvis du ikke har logget inn på plattformen for en gitt tidsperiode, som fastsatt av oss, etter vårt eget skjønn.

Medlemmet vil bli informert per e-post om lukking av kontoen deres.

Lukke en konto på et medlems anmodning

Medlemmer av plattformen kan, når som helst og uansett grunn, avslutte registreringen sin på plattformen ved å anmode HomeExchange om lukking av kontoen deres, uten kostnad andre enn de relaterte til overføringen av anmodningen deres, ved å følge prosedyrene indikert på plattformen. Denne anmodningen skal tre i effekt en virkedag etter HomeExchanges mottak av anmodningen om å lukke kontoen, og alle fremtidige utvekslinger skal bli kansellerte. Hvis en utveksling imidlertid er i gang på datoen for anmodningen, vil kontoen ikke bli lukket før etter at utvekslingen og eventuelle relaterte transaksjoner er fullførte.

Et optimalt eller vesentlig medlems anmodning om å lukke en konto vil ikke føre til noen refusjon, selv ikke delvis, av noen beløp betalt i relasjon til slik konto.

Ved lukking av en medlemskonto, uansett grunn, vil alle akkumulerte gjestepoeng for det medlemmet bli kansellerte. 

Ved lukking av en medlemskonto og/eller enhver annen avslutning av disse vilkårene, vil klausulene i disse vilkårene som rimelig ville overleve avslutning forbli i effekt. 

Tjenester

Utvekslingsforvaltning

HomeExchange leverer til sine medlemmer en utvekslingsforvaltningstjeneste via sin plattform, som lar vertsmedlemmet publisere en oppføring for å foreslå en utveksling av sin bolig, og la gjestmedlemmet gå gjennom oppføringen og bestille boligen foreslått for utveksling av et vertsmedlem. HomeExchange er bare en plattform-leverandør. Når medlemmer inngår en utveksling, inngår de en kontrakt direkte med hverandre. HomeExchange blir ikke en part i noen utveksling, og HomeExchange er heller ikke en eiendomsmegler eller en assurandør. HomeExchange opptrer ikke som en agent i noen kapasitet for noe medlem under en utveksling, med mindre annet er uttrykkelig oppgitt heri. Utvekslingsforvaltningstjenestene levert av HomeExchange er automatiske. Som sådan er all kontakt mellom medlemmer innledet kun gjennom medlemmenes innsats, og HomeExchange griper ikke inn på noen måte med mindre uttrykkelig beskrevet heri. 

Hver utveksling er en begrenset lisens fra et vertsmedlem til et gjestemedlem for å tre inn, bo i og bruke boligen for den oppgitte perioden. Til den grad tillatt ved gjeldende lov, forbeholder vertsmedlemmer seg retten til å tre inn igjen i boligen underlagt vilkårene for den enkelte utvekslingen. Skulle et gjestemedlem ikke forlate boligen ved slutten av den definerte utvekslingsperioden, kan vertsmedlemmene bruke alle tillatte rettslige handlinger for å få gjestemedlemmet til å forlate boligen. Gjestmedlemmer samtykker til å betale, for hver ekstra 24-timersperiode hvor gjestemedlemmet ikke har forlatt boligen, alle skader krevet av vertsmedlemmet relatert til gjestemedlemmets unnlatelse av å forlate boligen. Gjestemedlemmer autoriserer HomeExchange til å betale slike skader fra gjestemedlemmets depositum. 

Medlemmer som ønsker å utføre en utveksling via plattformen gjør dette på eget initiativ og eget ansvar.

Medlemmer samtykker til å ikke inngå noen utveksling av en bolig oppført på plattformen utenfor plattformen. Et krenkelse av denne bestemmelsen vil føre til umiddelbar stenging av konto. Medlemsinformasjon (navn, telefonnummer, adresse) må kun kommuniserer til et annet medlem under utføring av utvekslingen via plattformen.

HomeExchange garanterer ikke på noen måte legaliteten for noen utveksling inngått mellom medlemmer, eller dets utførelse av noe medlem. Videre gir HomeExchange ingen garantier for boligens tilgjengelighet, boligens tilstand, eller noen andre vilkår pålagt av et medlem på et annet i forbindelse med en utveksling. 

Medlemmer påtar seg risikoene knyttet til å fremlegge en bolig eller bo i en bolig i befordring av en utveksling, spesielt risikoen for skade på eiendommen eller tyveri av møbelartikler. Vertsmedlemmer står fritt til å velge gjestemedlemmet som vil bruke boligen deres. Innledende korrespondanse mellom vertsmedlemmer og gjestemedlemmer bør brukes til å diskutere (og unngå) eventuelle problemer som kan oppstå fra en utveksling.

Merk at gjestemedlemmer er eneansvarlige for gjerningene eller utelatelsene for hver eneste inviterte gjest (uansett om de er oppgitt til vertsmedlemmet eller ikke) som befinner seg i boligen. Slike inviterte gjester må overholde alle krav eller regler fra vertsmedlemmet, og må gjøres oppmerksom på og overholde disse vilkårene. Gjester fremstiller og garanterer at de er juridisk tillatt til å opptre på vegne av noen mindreårige inkludert i utvekslingen. Ingen mindreårige kan delta i noen utveksling med mindre ledsaget av en voksen som er juridisk ansvarlig for dem. 

Meldingstjeneste

HomeExchange leverer medlemmer en gratis meldingstjeneste for formålene med å forenkle en utveksling eller å dele erfaringer angående tidligere utvekslinger. Imidlertid tillater ikke bruk av meldingstjenesten alene medlemmer å inngå i en utveksling. Meldingstjenesten er automatisk, og som sådan griper ikke HomeExchange inn på noen måte.

Medlemmer er eneansvarlige for all informasjon kommunisert via HomeExchange meldingstjeneste. Enhver informasjon kommunisert mellom medlemmer på meldingstjenesten skal på ingen måte binde HomeExchange, og HomeExchange garanterer heller ikke på noen måte informasjonens nøyaktighet eller fullstendighet.

Verifisering

HomeExchange vil anmode om verifisering av hvert medlems navn og adresse når medlemmet oppretter en konto. Alle medlemmer må innlevere bevis på adresse og en identifikasjonsform når medlemmer oppretter en konto. HomeExchange forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise støttedokumentasjon for verifisering etter eget skjønn. Når et medlems adresse og for- og etternavn har blitt verifisert, skal slikt medlem anses som et «verifisert medlem» på profilen sin.

Medlemmer har også alternativet å få telefonnummeret og e-postadressen verifisert. Slik verifisering vil utføres via en automatisk tjeneste. Enhver særskilt e-postadresse eller telefonnummer som har blitt verifisert skal angis som dette på det relevante medlemmets profil.

Bare fordi et medlem eller et medlems e-postadresse og telefonnummer har blitt verifisert, garanterer ikke nøyaktigheten for noe innhold levert av det medlemmet, og heller ikke nøyaktigheten for noen oppføring. HomeExchange gir ingen godkjennelser eller forsikringer angående verifiserte medlemmer eller oppføringene deres.

Rangeringer og anmeldelser

Etter en utveksling kan vertsmedlemmet og gjestemedlemmet legge igjen anmeldelser av boligen og gjestemedlemmet, og sende inn en relatert stjernerangering, som deretter vil være tilgjengelig på medlemmets kontoprofil og/eller i relasjon til et medlems oppføring. Slike anmeldelser eller rangeringer reflekterer kun synspunktene for individuelle medlemmer, og HomeExchange går ikke gjennom gjennomganger eller rangeringer, og garanterer ikke nøyaktigheten deres. Hvert medlem som legger igjen en anmeldelse eller rangering samtykker til å kun oppgi informasjon som er nøyaktig og ikke ærekrenkende eller inneholder støtende språk. Anmeldelser og/eller rangeringer kan ikke gjøres kun for utpressingsformål. Medlemmer kan ikke instruere andre medlemmer om å legge igjen falske anmeldelser eller rangeringer.  

HomeExchange-tjeneste

Før de trer inn i sin første utveksling, må medlemmer velge hvilken type abonnement de ønsker for å styre utvekslingen sin. Hver abonnementtype har forskjellige ekstra tjenester som sammen med muligheten til å inngå en utveksling kalles «HomeExchange-tjenesten». 

Detaljer angående priser for HomeExchange-tjenesten er tilgjengelige her.

Medlemmer kan velge mellom to separate kontotyper:

Optimale medlemmer betaler en årlig abonnementsavgift for et ubegrenset antall utvekslinger under en tolv (12) måneders periode. Optimale abonnement fornyes automatisk for påfølgende 12-månedersperioder med mindre kansellert på eller før den siste dagen av den gjeldende 12-månedersperioden. Hvis det optimale medlemmet avslutter abonnementet sitt under gjeldende periode, vil ingen refusjon, selv en delvis refusjon, bli utbetalt.

Vesentlige medlemmer belastes på en per-utvekslingsbasis. Vesentlige medlemmer kan når som helst oppdatere kontoen sin til optimal status ved betaling av relevant abonnementpris.

Alle HomeExchange-tjenesteabonnementer utgjør et flerdels tilbud relatert til den primære leveringen av tjenester under bestemmelsene i artikkel 45 av direktiv 2006/112/CE. Denne tjenesten inkluderer (i) verifiseringen som krever før en utveksling inngås, og (ii) følgende sekundære tjenester:

I tillegg har optimale medlemmer ytterligere abonnementsfordeler, beskrevet i mer detalj her.

Alle tjenester inkludert i HomeExchange-tjenesten er udelelige, og kan ikke abonneres på individuelt. 

Alle tjenester tilbudt av HomeExchange-tjenesten er udelelige, og kan ikke abonneres på individuelt. 

HomeExchange-tjenesten består av tjenester som krever menneskelig innblanding før avslutning av slike tjenester som ikke kommer under bestemmelsene for digitale tjenester levert via internett, og er for det meste automatisert innenfor betydningen av del 259 B, linje 12 av den franske skattekoden, men består av en tjeneste dekket av del 45 av direktiv 2006/112/CE. 

Verifisering

HomeExchange vil anmode om verifisering av hvert medlems navn og adresse når medlemmet oppretter en konto. Alle medlemmer må innlevere bevis på adresse og en identifikasjonsform for å bekrefte medlemmets adresse og identitet. HomeExchange forbeholder seg retten til å akseptere eller avvise støttedokumentasjon for verifisering etter eget skjønn. Når et medlems adresse og for- og etternavn har blitt verifisert, skal slikt medlem anses som et «verifisert medlem» på profilen sin. Verifisering vil kreves før noe medlem kan inngå en utveksling. 

Medlemmer har også alternativet å få telefonnummeret og e-postadressen verifisert. Slik verifisering vil utføres via en automatisk tjeneste. Enhver særskilt e-postadresse eller telefonnummer som har blitt verifisert skal angis som dette på det relevante medlemmets profil.

Bare fordi et medlem eller et medlems e-postadresse og telefonnummer har blitt verifisert, garanterer ikke nøyaktigheten for noe innhold levert av det medlemmet, og heller ikke nøyaktigheten for noen oppføring. HomeExchange gir ingen godkjennelser eller forsikringer angående verifiserte medlemmer eller oppføringene deres.

Når verifisering har blitt utført for et medlem, kan et medlem inngå utvekslinger. 

Sekundære ytterligere tjenester tilbudt av HomeExchange-tjenesten

Alle sekundære tjenester tilbudt av HomeExchange-tjenesten er udelelige, og kan ikke abonneres på individuelt. 

Depositumsforvaltning

HomeExchange tilbyr en depositumsforvaltningstjeneste mellom vertsmedlemmet og gjestemedlemmet for å la vertsmedlemmet beskytte seg selv, fullstendig eller delvis, mot risikoen for tyveri, tap eller skade på boligen sin i henhold til bestemmelsene beskrevet under.

Depositumet, hvis beløp er spesifisert på denne siden, er underlagt forhåndsautorisering av gjestemedlemmets kredittkort på det tidspunkt når gjestemedlemmet inngår utvekslingen. 

I tilfelle skade, tap eller tyveri, må vertsmedlemmet gjøre et krav innen ti (10) dager etter siste dag for gjestemedlemmets opphold med vertsmedlemmet, per e-post til adressen contact@homeexchange.com, inkludert en beskrivelse av karakteren og estimat av relatert skade, tap eller tyveri, og legge ved eventuell relevant dokumentasjon. HomeExchange skal varsle gjestemedlemmet om vertsmedlemmets krav per e-post.

Hvis vertsmedlemmet ikke har all dokumentasjon påkrevd innen ti dager (for eksempel ved venting på et reparasjonsestimat), må vertsmedlemmet anmode om en utsettelse fra HomeExchange, som uansett ikke skal overskride tretti (30) dager fra siste dag fra gjestemedlemmets opphold. Ethvert varsel om skade, tyveri eller tap, eller innsendelse av eventuelt tilhørende støttende bevis, levert utenfor slik tredve-dagers tidsramme, vil bli avslått.

Gjestemedlemmer må svare på et varsel om et krav eller bevis på skade innen ti (10) dager etter mottak av slikt varsel.

I tilfelle gyldig krav gjort av et vertsmedlem, vil enhver unnlatelse fra gjestemedlemmet på å svare innen den overnevnte ti-dagersperioden utgjøre et ugjenkallelig avkall på å bestride tilbakeholdelsen av det avkrevde beløpet fra depositumet, som vil betales til vertsmedlemmet fra gjestemedlemmets forhåndsautoriserte depositum.

I tilfelle av en anmodning om å beholde depositumet, eller om ikke gjeldende, for bevis på skaden innen den gjeldende tidsfristen, hvis gjestemedlemmet samtykker til skadeestimatet og bruk av depositumet, skal depositumsbeløpet avtalt mellom de to partene for utvekslingen betales til vertsmedlemmet senest innen tjue (20) virkedager fra bekreftelse på avtalen mellom partene.

Hvis et gjestemedlems registrerte betalings- eller kredittkort avslås på betalingsdatoen, skal gjestemedlemmet være ansvarlig for depositumsbeløpet, og skal måtte betale det til vertsmedlemmet innen fem (5) kalenderdager med følgende alternative metoder: bankoverføring, PayPal-konto eller noe annet gyldig kreditt- eller betalingskort.

Hvis vertsmedlemmet og gjestemedlemmet ikke oppnår enighet om beløpet på depositumet som skal betales til vertsmedlemmet, vil HomeExchange trekke beløpet fra gjestemedlemmets kredittkort og holde slikt beløp deponert til felles instruksjoner utstedt av både vertsmedlemmet og gjestemedlemmet som bekrefter deres gjensidige samtykke om distribusjon av beløpet mellom dem.

Hvis samtykke ikke oppnås innen et år etter datoen når depositumet ble tatt, og hvis det ikke foreligger bevis fra vertsmedlemmet på at juridiske tiltak har blitt tatt for å innhente betaling for beløpet på depositumet, skal HomeExchange returnere summen beholdt til gjestemedlemmet.

HomeExchange vil frigjøre depositumet i henhold til vilkårene i en endelig og bindende rettsavgjørelse.

Selv om HomeExchange kan gripe inn for å hjelpe med tvisteløsning mellom medlemmer, gir det ingen garantier for noen oppføringer, eller for ytelsen for noe medlem eller andre tredjeparter. 

Alle medlemmer samtykker til å samarbeide med og gjøre innsatser i god tro for å assistere HomeExchange og andre medlemmer for å løse eventuelle tvister som kan oppstå relatert til en utveksling, og ta andre tiltak som kan kreves for å løse slik tvist. 

Vertsbeskyttelse ved gjestekansellering

Hvis et gjestemedlem kansellerer en utveksling, har vertsmedlemmet valget om å returnere relevante gjestepoeng til vertsmedlemmet. Hvis et gjestemedlem kansellerer grunnet en nødsituasjon, og fremlegger korrekt relevant dokumentasjon, kan HomeExchange, etter eget skjønn, returnere gjestepoengene til gjestemedlemmet (mens vertsmedlemmet tillates å beholde de relevante gjestepoengene). 

Gjestebeskyttelse ved vertskansellering

Hvis et vertsmedlem kansellerer en utveksling, kan HomeExchange tilby gjestemedlemmet alternativet å bo i en erstatningsbolig hvis grunnleggende fasiliteter, som definert her, er tilsvarende. Hvis ingen erstatningsbolig er tilgjengelig, vil gjeldende gjestepoeng bli returnert av vertsmedlemmet til gjestemedlemmet, og HomeExchange vil refundere gjestemedlemmet, ved fremlegging av korrekt dokumentasjon, enten (a) hans eller hennes omplasseringsutgifter for perioden tilsvarende den planlagte utvekslingen, eller (b) reiseutgifter for en kansellert reise, hver underlagt videre begrensinger beskrevet her. 

Medlemsbeskyttelse ved HomeExchange-kansellering

HomeExchange kan fra tid til annen være nødt til å kansellere en utveksling i nødstilfeller eller andre tilfeller som, i henhold til HomeExchanges eget og rimelige skjønn, er nødvendig for å forhindre skade til HomeExchange, medlemmer eller tredjepart, eller noen annen grunn oppgitt i disse vilkårene. I dette tilfellet kan HomeExchange, etter eget skjønn, og avhengig av de spesielle omstendighetene rundt årsaken til kansellering: (i) returnere gjestepoeng til gjestemedlemmet; (ii) la vertsmedlemmet beholde eventuelle gjestepoeng som kan tilskrives utvekslingen; (iii) tilby en erstatningsbolig til gjestemedlemmet; og/eller (iv) gjøre andre tilbakebetalinger eller utbetalinger det, etter eget skjønn, anser som nødvendig. 

Gjestebeskyttelse mot annenrangs eller unøyaktige boliger

En bolig skal anses som annenrangs eller unøyaktig basert på kriteriene beskrevet her. Hvis en gjest utsettes for en annenrangs eller unøyaktig bolig, vil HomeExchange tilby gjestemedlemmet alternativet å bo i en erstatningsbolig hvis grunnleggende fasiliteter, som definert her, er tilsvarende. Hvis ingen erstatningsbolig er tilgjengelig, vil gjestepoengene bli returnert av vertsmedlemmet til gjestemedlemmet, og HomeExchange vil refundere gjestemedlemmet, ved fremlegging av korrekt dokumentasjon, enten (a) hans eller hennes omplasseringsutgifter for perioden tilsvarende den planlagte utvekslingen, eller (b) reiseutgifter for en kansellert reise, hver underlagt videre begrensinger beskrevet her.

Dekning for skade, tyveri eller annet tap

HomeExchange skal refundere vertsmedlemmer skulle de utsettes for skade, tyveri eller annet tap forårsaket av et gjestemedlem under deres opphold, under vilkårene og begrensingene beskrevet her.

I tilfelle hærverk eller tyveri begått av et gjestemedlem, vil gjestemedlemmet holde HomeExchange skadesløs for eventuelle beløp betalt av HomeExchange til vertsmedlemmet.

Personlig assistanse døgnet rundt

HomeExchange gir assistanse til medlemmer, per telefon, e-post og live chat i vanlig forretningstid. I nødstilfeller gir HomeExchange støtte per e-post døgnet rundt. Ytterligere detaljer angående tilgjengeligheten for kundeservice er beskrevet her.

Gjestepoeng

Enhver medlemsaktivitet på plattformen (registrering av kontoen din, fullføre kontoen din, få kontoen og boligadressen verifisert, sponsing av nye medlemmer, inngå en utveksling, osv.) lar medlemmer tjene gjestepoeng.

Antallet gjestepoeng tjent per utveksling varierer i henhold til HomeExchanges evaluering gjort av boligen basert på antall og type soveplasser, komfort og plassering. Medlemmet kan gjør begrensede modifiseringer på gjestepoengevalueringen foreslått av HomeExchange som videre beskrevet her.

Et medlem kan tjene gjestepoeng hvis han eller hun inngår en gjensidig utveksling (i) med et medlem hvis bolig har en gjestepoengvurdering som er mindre enn den for det inntjenende medlemmet, eller (ii) med et medlem som forblir i det inntjenende medlemmets bolig for en lengre periode enn det inntjenende medlemmet blir. Medlemmer som inngår en gjensidig utveksling kan, hvis det er samtykke om det, modifisere antallet gjestepoengene inntjent/brukt for slik utveksling. 

For ensidige utvekslinger er det kun vertsmedlemmer som tjener gjestepoeng.

Hvis et gjestemedlem ikke har tilstrekkelige gjestepoeng til å inngå en utveksling for en særskilt bolig, kan gjestemedlemmet kjøpe antallet manglende gjestepoeng med kredittkort via plattformen. Prisen for å kjøpe ytterligere gjestepoeng for formålet med å inngå en utveksling er tjue amerikanske cent (0,20 USD) for de første tjue prosent (20 %) av det totale antallet gjestepoeng nødvendig for utvekslingen, og to amerikanske dollar (2,00 USD) for de gjenværende åtti prosentene (80 %). Gjestepoeng kan ikke kjøpes for noen annen årsak.

Disse gjestepoengene lar et gjestemedlem bo i et vertsmedlems hjem på datoene han eller hun velger (underlagt boligens tilgjengelighet og vertsmedlemmets akseptering).

Gjestepoeng er ikke-overførbare, kan ikke løses inn for kontanter eller annen eiendom, og har ingen iboende pengeverdi.  Poeng er ikke-overførbare og udelelige, med mindre uttrykkelig tillatt i denne avtalen, og kan ikke kombineres med andre deltakeres kontoer. I tillegg kan poeng ikke overføres ved bruk av lov, som ved arv, konkurs eller i forbindelse med en skilsmisse. Ethvert forsøk på å omgå disse reglene på noen måte er forbudt. Ytterligere detaljer om gjestepoeng kan finnes i detalj her.

Kreditering, debitering og annen forvaltning av gjestepoeng er automatisk, og impliserer ingen innblanding fra HomeExchange. 

Rater og betalingsbetingelser

Medlemmer kan registrere, kontakte andre medlemmer, få tilgang til nettsiden, få tilgang til oppføringene, og sende meldinger til andre medlemmer, og få HomeExchange bekrefte e-postadressen og telefonnummeret deres, uten kostnad. 

Alle utvekslinger vil kreve at et medlem abonnerer enten til den vesentlige eller optimale «HomeExchange-tjeneste»-kontoen.

Abonnement på HomeExchange-tjenesten er tilgjengelig som enten (i) et årlig abonnement som gir medlemmer tilgang til et ubegrenset antall utvekslinger (underlagt tilgjengelige gjestepoeng), eller (ii) betaling basert på antallet inngåtte utvekslinger.

Før bekreftelse av noen betalte abonnementsbaserte tjenester, vil medlemmer bli informert om relevante priser, og vil måtte akseptere slike priser før de går videre til betaling. 

Priser vil bli oppført i valutaen for medlemmets hjemland, eller, hvis slik informasjon ikke er tilgjengelig, i amerikanske dollar. Medlemmer skal være eneansvarlige for betaling av alle gjeldende skatter som oppstår grunnet medlemmets bruk av plattformen. HomeExchange skal ikke på noen måte være ansvarlig for noe medlems bank- eller kredittkortavgifter eller utgifter relatert til medlemmets betaling for tjenester via plattformen. 

HomeExchange-tjenestene og andre betalte tjenester fakturert til et medlem av HomeExchange er ikke ansett som digitale tjenester. Disse tjenestene er under bestemmelsene i artikkel 54 av direktiv 2006/112/CE, og er derfor ikke underlagt moms basert på forbruksstedet. 

Eventuelle skatter som gjelder vil bli beregnet basert på HomeExchanges forretningssted.

Ikke desto mindre, hvis en motstridende regel i et EU-land oppgir å ha jurisdiksjon over stedet hvor tjenester effektueres gjelder, kan den betalte tjenesten faktureres med moms for det betalende medlemmets gjeldende jurisdiksjon. Denne momsen vil bli innhentet av HomeExchange, og godskrevet til relevant lokale skattemyndighet. 

Prisene tilbudt av HomeExchange kan endres. Enhver endring i pris vil tre i kraft umiddelbart ved varsel, og skal gjelde alle fremtidige kjøp gjort av et medlem etter at slik endring trer i kraft. Videre kan HomeExchange velge å midlertidig endre prisene for tjenestene for markedsføringshendelser eller i forbindelse med nye tjenester. Slike endringer vil tre i kraft på datoen oppgitt i det relevante varselet til medlemmer. HomeExchange kan tilby nye tjenester når som helst, med eller uten varsel. 

Betaling for abonnement

Betaling av abonnement kan gjøres med kreditt- eller betalingskort eller PayPal (underlagt eventuelle ytterligere vilkår og betingelser pålagt av PayPal). HomeExchange kan, etter eget skjønn, akseptere eller avslå betaling per sjekk eller overføring. Alle betalinger er ikke-refunderbare, unntatt hvor et medlem anmoder om kansellering av en konto. 

Kansellering av konto

Medlemmer kan kansellere kontoene sine uansett årsak innen fjorten (14) dager etter abonnementet deres, gitt at ingen utvekslinger har blitt planlagt for slikt medlem. 

For å kansellere en konto, må et medlem sende en e-post til: contact@homeexchange.com, eller ved å fylle ut skjemaet som kan finnes her 

HomeExchange vil bekrefte kansellering ved å sende en e-post til det tidligere medlemmet på hans eller hennes e-postadresse.

Refusjon vil bli utstedt via betalingsmetoden brukt av medlemmet ikke senere enn tjue (20) virkedager etter kanselleringsdatoen.

Ved årlig abonnement vil retten til tilbakekalling gjelde for hver fornyelse, og må utøves innen fjorten (14) dager fra første dag for automatisk abonnementsfornyelse.

Forsikring

Vertsmedlemmer er eneansvarlige for å anskaffe og opprettholde gyldig huseier-, leiers-, bil- eller annen forsikring som kan være avkrevd ved relevant lov, relatert til utvekslingen og eventuelle relaterte fasiliteter. Slik forsikring må forbli gyldig og i kraft gjennom utvekslingens varighet. Ethvert forfall i slik forsikring kan resultere i umiddelbar kansellering av et vertsmedlems konto. I tillegg kan HomeExchange anmode at et vertsmedlem umiddelbart fremlegger bevis på slik forsikring og eventuell annen informasjon relatert til slikt krav. Forsømmelse i å svare eller fremlegge nøyaktig informasjon kan føre til kansellering av et medlems konto.

Det er medlemmers ansvar å gå gjennom og forstå deres egen forsikringsdekning og dekningen gitt av noe annet medlem som et medlem inngår en utveksling med, inkludert bil-, eiendoms- og ansvarsforsikring. Du skal forbli eneansvarlig i tilfelle din deltagelse i en utveksling overtrer en avtale eller polise med din forsikringsleverandør.

HomeExchange tilbyr dekning for skade eller tyveri som inntrer i løpet av en utveksling som del av HomeExchange-tjenesten, detaljer om dette kan finnes her.

Merk at ingen utbetaling gjort av HomeExchange i henhold til noen HomeExchange-tjeneste, verken til et vertsmedlem eller et gjestemedlem, skal frigjøre, redusere eller fragå noe ansvar for et medlem for noen skade eller annet tap forårsaket av det medlemmet eller noen annen invitert person, eller som et medlem er ansvarlig for.

 1. PLATTFORM OG INNHOLD KUN FOR BEGRENSEDE FORHOLD; FORBUD MOT SPAM

Plattformen er en tjeneste tilbudt av HomeExchange, en privat organisasjon, og enhver informasjon som er eksklusivt tilgjengelig for medlemmer er privat og ikke i det offentlige domenet. Alt innhold gjort tilgjengelig eksklusivt for medlemmer er for formålet å arrangere utvekslinger mellom medlemmer.

Plattformen skal ikke brukes for noen oppfordringer eller for noen kommersiell bruk. Datautvinning fra plattformen og/eller innhenting eller lagring av personlig informasjon om medlemmer er strengt forbudt. Ethvert forsøk på å innhente eller bruke personlig informasjon fra medlemmer eller kontakte medlemmer eller grupper av medlemmer annet enn for formålet å arrangere en utveksling, er en overtredelse av disse vilkårene.

Spørsmål og kommunikasjon kan overvåkes og filtreres av HomeExchange før levering til medlemmer. HomeExchange er ikke ansvarlig for ikke-leverte spørsmål eller for tapt inntekt som et resultat av ikke-leverte spørsmål.

Kommunikasjon sendt mellom deg og andre medlemmer som ikke er lett tilgjengelig for offentligheten kan gjennomgås av oss for overholdelse av disse vilkårene, men vil bli behandlet av oss som privat til deg grad påkrevd av gjeldende lov. Vi skal ha retten til å fjerne alt slikt innhold som, etter vårt skjønn, overtrer, eller hevdet å overtre, loven eller disse vilkårene. Til tross for denne retten, forblir du eneansvarlig for innholdet i materialet du poster og kommunikasjon du utveksler.

HomeExchange deltar ikke i og tolererer ikke sending av uoppfordret kommersiell e-post («SPAM»). HomeExchange forbeholder seg retten til å kansellere (uten refusjon) ethvert medlem som nevner HomeExchange eller noen av dets nettsider, URL-er eller noen tilknyttet HomeExchange e-postadresse i noen SPAM-melding. HomeExchange forbeholder seg retten til å kansellere (uten refusjon) ethvert medlem som bruker HomeExchange til å sende noen anmodninger annet enn personlige utvekslingsforespørsler eller -svar. Enhver krenkelse av denne paragrafen skal underlegge overtrederen for strenge straffer, og du skal holde HomeExchange skadesløs fra og mot alle kostnader og erstatninger pådratt av HomeExchange som et resultat av slik overtredelse.

 1. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG OPPHAVSRETT

Eierskap av innhold

Brukerinnhold eies av deg eller den som lagde det. Ved å sende inn eller poste brukerinnhold på plattformen, tildeler du oss en ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensbar, royalty-fri, ugjenkallelig, global lisens til å bruke, kopiere, fremføre, reprodusere, promotere, publisere, vise og distribuere alt brukerinnhold, og all opphavsrett, i og til, hvert fotografi, video, bilde, og all informasjon relatert til din oppføring eller annet brukerinnhold. Du tildeler oss disse rettighetene uten kostnad og uten noen forpliktelse om en attribusjon når det gjelder forfatterskap, eierskap eller annen lignende referanse. Du fremstiller og garanterer at du har rettigheten til å tildele rettighetene og lisensen i dette avsnittet. Ikke post noe brukerinnhold med mindre du har tillatelse fra personen som tok bildet og alle som er avbildet på bildet. Vi vil være berettiget til å bruke ditt brukerinnhold uten å bli gjenstand for forpliktelser om fortrolighet, attribusjon eller kompensasjon til deg.

Ansvar

Du er ansvarlig for å fastslå hvorvidt brukerinnhold eller informasjon er beskyttet av opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet, rett til publisitet eller annen eiendomsrett. Med unntak for informasjon som er i det offentlige domenet, eller som du har blitt gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse for, samtykker du til å ikke laste opp, poste, eller på annen måte overføre noe brukerinnhold eller informasjon beskyttet av opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet, rett til publisitet eller annen eiendomsrett uten uttrykkelig tillatelse fra eieren av slik opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet, rett til publisitet eller annen eiendomsrett. Du skal være eneansvarlig for enhver skade som oppstår fra eventuelt brudd på opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet, rett til publisitet eller annen eiendomsrett, eller enhver annen skade som oppstår fra slik innsending, og samtykker til å erstatte, forsvare (på dets anmodning) og holde HomeExchange skadesløse fra alle krav eller tap pådratt grunnet ditt brudd av noen bestemmelse i denne delen. Vi påtar oss ikke noe ansvar for, vi bifaller ikke, uttrykkelig eller implisitt, og vi fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar for atferden for alle gjester eller medlemmer, eller for noen synspunkter, meninger eller uttalelser uttrykt i noe brukerinnhold på plattformen. Du bruker plattformen og viser brukerinnholdet helt på egen risiko.

Vi forbeholder oss retten til å oppheve din bruk av eller tilgang til plattformen når som helst, etter vårt skjønn, inkludert, uten begrensing, hvis vi mener at din atferd er i overtredelse av gjeldende lov, eller er skadelig for interessene for HomeExchange eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper.

 1. PLATTFORMINNHOLD

Med unntak for alt brukerinnhold, er alt innhold på plattformen - inkludert materialer, tekst, bilder, programvare, manuskripter, koder, design, grafikk, fotoer, lyder, musikk, videoer, applikasjoner, interaktive funksjoner og annet innhold («Plattforminnhold») - eid av HomeExchange eller andre som vi lisensierer plattforminnholdet fra, og er beskyttet under USAs og andre lands opphavsrettslover.

Alle varemerker, logoer, servicemerker og varenavn er eid, registrert og/eller lisensiert av HomeExchange eller dets morselskap eller tilknyttede selskaper.

Du samtykker til å ikke endre eller slette noen varsel om eierskap fra materialer lastet ned eller skrevet ut fra plattformen.

Du samtykker til å ikke kopiere, redigere, oversette, vise, distribuere, laste ned, overføre, selge, redistribuere, publisere eller opprette avledede verk fra noe innhold som vises på plattformen, inkludert plattform- og brukerinnhold, uten vårt forhåndsgitte skriftlige samtykke, med mindre det er ditt eget brukerinnhold som du lovlig poster på plattformen.

Applikasjon

Underlagt din overholdelse av disse vilkårene, tildeler HomeExchange deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensbar, gjenkallelig, ikke-overfør lisens til å (i) laste ned og bruke applikasjonen på din mobiltelefon, nettbrett eller andre personlige enheter, og (ii) gå inn på og vise alt plattforminnhold gjort tilgjengelig på eller gjennom plattformen og tilgjengelig for deg, kun for din personlige og ikke-kommersielle bruk.

 1. RETNINGSLINJER FOR OPPHAVSRETT

Vi respekterer andres opphavsrettigheter, og krever at du gjør det samme. Hvis du mener at ditt arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsrett, ber vi deg sende følgende informasjon til HomeExchanges opphavsrettsagent, angitt som dette i henhold til Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2), navngitt under:

Opphavsrettsagent:

HomeExchange.com Copyright Agent

c/o Deborah A. Nilson & Associates, PLLC

10 E. 40th Street, Suite 3310

Telefon: 212-687-1155

E-post: copyright@nilsonlaw.com

VII. PERSONVERN

For ytterligere informasjon om våre personvernmetoder, les våre retningslinjer for personvern, som finnes her.

VIII. LINKER TIL ANDRE NETTSIDER

Plattformen kan inneholde linker til andre sider drevet av tredjeparter, eller integrere tjenester levert av tredjeparter («tredjepartstjenester»). Disse tredjepartstjenestene er kun levert som en komfort for deg. HomeExchange, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlige for noe innhold, produkter eller tjenester tilbudt av tredjepartstjenester eller funnet på relaterte nettsider, eller deres bruksvilkår eller retningslinjer for personvern. Medlemmer er ansvarlige for overholdelse av slike tredjeparters bruksvilkår og/eller retningslinjer for personvern. Linker til tredjeparts-sider utgjør ikke en antagelse av ansvar eller sponsing, endossement eller godkjenning av disse sidene eller innholdet på disse sidene.

 1. GARANTIFRASKRIVELSE

Bruk av plattformen og enhver informasjon anskaffet fra plattformen er på din egen risiko. HomeExchange gir ingen garantier, uttrykkelig eller implisert, angående noen utveksling og/eller eiendommer, personlig og/eller fast, inkludert i noen oppføring eller utveksling tilgjengelig gjennom plattformen. HomeExchange gir ingen garanti av noen type, uttrykkelig eller implisert, når det gjelder oppføringene, andre medlemmer, eller noen annen informasjon på plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktighet og ukrenkelighet. HomeExchange har retten, men ikke forpliktelsen, til å forhåndssortere, overvåke eller fjerne alt brukerinnhold. HomeExchange bruker forskjellige verktøy og prosedyrer utviklet for å sortere medlemmer. Imidlertid utfører HomeExchange ikke bakgrunnskontroller, krever referanser eller dets prospekter, eller aksepterer noen forpliktelse til å uavhengig bekrefte informasjonen postet av deres medlemmer i oppføringene deres. HomeExchange gjør ingen representasjoner eller garantier når det gjelder atferden for medlemmer eller gjester, eller tilstrekkeligheten av et medlems eiendom publisert i en oppføring, inkludert om hvorvidt et forhold mellom medlemmer overholder føderale, statlige eller lokale lover, tredjepartsavtaler, eller andre regler og reguleringer.

Du antar alt ansvar og risiko for din bruk av og tillit til plattformen og all informasjon anskaffet fra eller gjennom plattformen. Din bruk av plattformen er frivillig og på egen risiko. Noen tjenester kan kreve iboende risiko, og ved å bruke slike tjenester, velger du å anta disse risikoene frivillig. Plattformen og enhver funksjon på plattformen leveres på en «som den er»-, «som tilgjengelig»-basis. HomeExchange og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper og deres respektive konsulenter, ansatte, agenter og rettighetshavere («HomeExchange-partene») gir ingen representasjoner eller garantier av noen type, uttrykkelig eller implisert, når det gjelder nøyaktigheten for noe informasjon inkludert på plattformen, drift av plattformen eller informasjon, innhold, funksjoner, materialer eller produkter inkludert deri.

Til den fulleste grad tillatt ved gjeldende lov, fraskriver alle HomeExchange-parter seg alle garantier, uttrykkelige eller impliserte, inkludert, men ikke begrenset til, impliserte garantier for salgbarhet og formålsegnethet, ukrenkelighet av immaterielle rettigheter eller annen eiendomsrett, og frihet fra feil, virus, programfeil eller andre skadelige komponenter.

HomeExchange kan ikke garantere den kontinuerlige og uavbrutte tilgjengeligheten for plattformen. HomeExchange har retten til å innskrenke eller begrense plattformen som nødvendig for å beskytte serverne, eller utføre vedlikeholdstiltak. 

Meninger, råd, uttalelser, tilbud eller annen informasjon eller innhold gjort tilgjengelig gjennom plattformen, men ikke direkte av oss, tilhører sine respektive forfattere, og bør ikke nødvendigvis has tillit til.

Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av noen informasjon på plattformen, og vi tiltrer eller godkjenner, og vi er heller ikke ansvarlige for, nøyaktigheten eller påliteligheten for noen mening, råd eller uttalelse gjort av noen part andre enn oss. Under ingen omstendigheter er vi ansvarlig for noe tap eller skade som oppstår fra enhver persons tillit til informasjon eller annet innhold postet på plattformen eller overført til medlemmer.

XII. ANSVAR

HomeExchange-partene vil ikke være ansvarlige for noen skader av noen type som oppstår fra bruken av plattformen, eller nøyaktigheten for noen informasjon inkludert der på, inkludert men ikke begrenset til direkte, indirekte, generell, spesiell, kompensasjons-, tilfeldig, straffeerstatning eller erstatning som oppstår grunnet tap av bruk, data, profitt, goodwill eller avbrudd av virksomhet, eller for noen erstatning for personlig eller fysisk skade eller følelsesmessig lidelse, som oppstår fra eller på noen måte er koblet til disse vilkårene, bruken (eller mangel derav) av plattformen, din kommunikasjon eller møte med andre medlemmer, eller fra din publisering av en oppføring eller inngåelse av en utveksling, hvorvidt basert på garanti, kontrakt, tort, forsømmelse, objektivt ansvar eller annet, selv om HomeExchange har blitt rådet om muligheten for slik erstatninger, og selv om det begrensede rettsmiddelet oppgitt heri erklæres å ha mislyktes i sitt vesentlige formål.

Unntatt som det ellers kan være uttrykkelig oppgitt heri, vil HomeExchanges risiko som oppstår fra disse vilkårene og medlemmers bruk av plattformen under ingen omstendigheter overskride beløpene et medlem har betalt til HomeExchange, eller ett hundre amerikanske dollar 100 USD) hvis ingen betalinger har blitt gjort. 

Begrensingene på erstatningene oppgitt over er fundamentale elementer på basis av avtalen mellom HomeExchange og hvert medlem.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelsen, ekskluderingen eller begrensingen av visse garantier, ansvar og erstatninger, så noen av fraskrivelsene, ekskluderingene og begrensingene over vil kanskje ikke gjelde deg. I noen jurisdiksjoner vil ansvaret for HomeExchange-parter være begrenset til det fulle grad tillatt ved gjeldende lov.

 1. SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker til å holde HomeExchange-parter skadesløse fra enhver skade eller erstatning pådratt direkte eller indirekte som et resultat av bruken av din eiendom eller gjestemedlemmets bruk av din eiendom og/eller din bruk av vertsmedlemmets eiendom, inkludert men ikke begrenset til: (i) alle krav for skade på person eller eiendom som oppstår fra en eiendom du eier; (ii) alle krav for skade på person eller eiendom som oppstår fra en eiendomstransaksjon som du er del av (inkludert krav fra inviterte gjester, og inkludert mindreårige inviterte gjester); (iii) en overtredelse av disse bruksvilkårene eller retningslinjene for personvern av deg eller noen som bruker din datamaskin (eller konto, hvor gjeldende); (iv) et krav om at enhver bruk av plattformen av deg eller noen som bruker datamaskinen din (eller konto, hvor gjeldende) krenker noen rettighet for noen tredjepart; (v) enhver feilaktig fremstilling av deg eller misbruk av plattformen; (vii) alle krav som oppstår fra enhver samhandling du har med et annet medlem eller slikt medlems inviterte gjester, hvorvidt innenfor eller utenfor plattformens omfang, inkludert uten begrensing noe brudd av noen utveksling eller noen annen avtale som skal utføres av deg; eller (viii) ditt brudd av noen lover, regler eller reguleringer for noen gjeldende jurisdiksjon. Du samtykker til å betale noen kostnader, erstatninger og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalær og kostnader tilstått mot eller på annen måte pådratt av eller i forbindelse med, eller som oppstår fra noe slikt krav, søksmål, sak eller prosess som kan tilskrives noe slikt krav.

 1. TREDJEPARTS TVISTER OG FRIGIVELSE.

Du skal være eneansvarlig for alle krav eller erstatninger som oppstår fra brudd eller overtredelse av tredjeparts avtaler eller forpliktelser som du eller eiendommen din er underlagt, inkludert men ikke begrenset til lisenser, leasingavtaler, forsikringspoliser, reguleringer fra huseierforeninger, sameie- eller kooperativreglementer, og statlig og lokal lov. Du frigir HomeExchange-partene fra alle krav og erstatninger (faktiske og følgelige) av enhver type og karakter, kjent og ukjent, som oppstår fra eller på noen måte er tilknyttet enhver tredjeparts avtale eller forpliktelse som du eller eiendommen din er underlagt.

XII. MEKLINGSAVTALE

Når du har et problem eller tviste med HomeExchange, samtykker du til at du først vil gi HomeExchange en mulighet til å løse problemet eller tvisten. For å unngå tvil omhandler denne delen problemer og tvister mellom deg og HomeExchange som oppstår fra disse vilkårene eller våre vilkår for personvern, og ikke noen tvist mellom den og andre medlemmer eller gjester. Du kan sende en skriftlig beskrivelse av problemet eller tvisten til: support@homeexchange.com. Hvis for noen grunn problemet eller tvisten ikke løses tilfredsstillende innen seksti (60) dager etter HomeExchanges mottak av din skriftlige beskrivelse, samtykker du til meklingsbestemmelsene under. Vi vil gjøre enhver rimelig innsats for å uformelt løse eventuelle krav, klager, tvister eller uenigheter som du kan ha med oss.

Til den grad tillatt ved gjeldende lov, ved å samtykke til disse vilkårene og ved å bruke plattformen, samtykker du til at enhver tvist mellom deg og HomeExchange, som oppstår fra eller er relatert til disse vilkårene eller våre retningslinjer for personvern, og som ikke løses tilfredsstillende innen seksti (60) dager, skal løses ved mekling («mekling») utført av en pensjonert overrettsdommer eller en upartisk person valgt fra en liste levert av American Arbitration Association, for høring i New York fylke, New York, etter amerikanske meklingsregler for kommersiell mekling («gjeldende regler»). Gjeldende regler kan finnes på www.adr.org/commercial.

DU OG HOMEEXCHANGE SAMTYKKER TIL AT ALLE KRAV SKAL MEKLES PÅ EN INDIVIDUELL BASIS, OG SKAL IKKE KONSOLIDERES I NOEN MEKLING MED NOE KRAV ELLER KONTROVERS MED NOEN ANNEN PART.

Du eller HomeExchange kan søke midlertidig eller preliminær avlastning fra en rett i pågjeldende rettskrets i New York, New York som nødvendig for å beskytte dine eller HomeExchanges rettigheter eller eiendom før fullføring av meklingen.

Meklingen skal utføres på engelsk. Mekleren vil ha myndigheten til å innrømme enhver avlastning som ville være tilgjengelig i retten etter loven eller rimelighetsretten, og enhver tildeling fra mekleren vil være endelig og bindende for hver av partene. Mekleren vil imidlertid ikke ha myndigheten til å tildele straffeerstatning, hver part frasier seg herved retten til dette. Mekleren vil anvende gjeldende lov og bestemmelsene i disse vilkårene (eller våre retningslinjer for personvern, om nødvendig), og forsømmelse av dette vil være en eksess av meklermyndighet og grunnlag for rettslig gjennomgang. Meklerens avgjørelse må inkludere en skriftlig forklare, og vil forbli fortrolig.

Hvis noen bestemmelse i meklingsavtalen i denne delen finnes å være uten rettskraft, vil den rettskraftløse bestemmelsen fraskilles, og de gjenværende meklingsvilkårene vil bli gjennomførte (men det vil i ingen tilfelle være en klasse-, representants- eller privat advokatmekling). Uansett motstridende vedtekt eller lov, må varsel om ethvert krav som oppstår fra eller i relasjon til disse vilkårene gjøres innen ett (1) år etter at slikt krav oppsto, eller være sperret for alltid. For denne delens formål vil disse vilkårene og relaterte transaksjoner være underlagt og styres av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. del 1-16 (FAA). Videre skal denne delen ikke forhindre noen part fra å søke midlertidige rettsmidler som bistand for mekling fra en rett i egnet rettskrets.

Denne delen skal overleve enhver terminering av plattformen. I tilfelle meklingsbestemmelsene over finnes å ikke gjelde deg eller til et særskilt krav eller kontrovers, enten som et resultat av din avgjørelse, eller som et resultat av en avgjørelse fra mekleren eller en rettsordre, samtykker du til at ethvert krav må løses eksklusivt av statlig eller føderal rett i New York fylke, New York. Du og HomeExchange samtykker til å fremlegge til den personlige rettskretsen for domstolene i New York fylke, New York, for formålene å rettsforfølge alle slike krav eller kontroverser.

Meklingsunntak. DU HAR RETTEN TIL Å AVSTÅ FRA DENNE MEKLINGSAVTALEN. HVIS DU IKKE SAMTYKKER TIL DENNE OBLIGATORISKE MEKLINGSBESTEMMELSEN I FORHOLD TIL NOEN SPESIELL SAMHANDLING MED PLATTFORMEN, KAN DU, INNEN TRETTI (30) DAGER FRA DATOEN FOR SLIK SAMHANDLING, AVSTÅ FRA DENNE DELEN AV AVTALEN VED Å SENDE EN E-POST TIL support@homeexchange.com. Enhver avståelse mottatt etter perioden på tretti (30) dager vil ikke være gyldig, og du må forfølge ditt krav via mekling i henhold til disse vilkårene.

Partene skal være bundet av meklingsresultatene, og meklingsresultatet skal være endelig. Du samtykker til en forkynnelse per e-post til e-postadressen du registrerer på plattformen. Partene skal innledningsvis begge ta egne kostnader for meklingen. Den fremherskende parten i enhver handling som oppstår fra eller er relatert til denne avtalen skal være berettiget til å få dekket kostnader, avgifter for ekspertvitner, advokatsalærer og meklersalærer. UGYLDIG HVOR FORBUDT.

Plattformen og dets innhold er tiltenkt å overholde lovene og reguleringene for USA, og HomeExchange forbeholder seg retten til å begrense leveringen av sine tjenester til enhver person, geografiske region eller rettskrets, og/eller begrense kvantitetene av enhver tjeneste vi leverer. Ethvert tilbud for enhver tjeneste gjort på plattformen er ugyldig hvor forbudt.

XIII. AVKALL PÅ JURYSAK; INGEN GRUPPESØKSMÅL

HomeExchange og hvert medlem anerkjenner og samtykker til at de fraskriver seg retten til å føre sak for jury når det gjelder alle tvister underlagt mekling. 

HomeExchange og hvert medlem anerkjenner og samtykker til å fraskrive seg retten til å delta som en saksøker eller klassemedlem i ethvert angivelig klassesøksmål, klassemekling, privat advokatmekling eller noen annen representativ prosess i forhold til alle tvister. Videre kan ingen angitt mekler presidere over noen klasse- eller representativ prosess. Hvis dette avsnittet er å anse som uten rettskraft i forhold til noen tvist, skal hele meklingsavtalen være å anse som ugyldig i forhold til slik tvist. 

XIV. GJELDENDE LOV

Disse vilkårene og våre retningslinjer for personvern skal styres av og tolkes i henhold til lovene i staten New York, USA, uten hensyn til valg av lovprinsipper.

Hvis en tvist oppstår mellom noe medlem eller gjest angående plattformen, vil ethvert søksmål føres eksklusivt i New York fylke, New York, USA.

Til tross for det foregående vil du, som en forbruker, dra fordel fra alle frivillige bestemmelser i loven for det landet du bor i. Ingenting i disse vilkårene vil påvirke dine rettigheter som en forbruker til å tiltro slike obligatoriske bestemmelser i lokal lov.

 1. UGYLDIGHET

Hvis noen del av disse vilkårene er ulovlig, ugyldig, uten rettskraft, eller forbudt på noen måte under enhver gjeldende lov eller regulering, vil slik bestemmelse eller del derav anses å ikke utgjøre del av kontrakten mellom oss. Lovligheten, gyldigheten eller rettskraften for de gjenværende vilkårene vil forbli i full kraft og effekt.

XVI. INGEN AVKALL

Ingen forsømmelse eller forsinkelse fra HomeExchange i utøvelsen av noen rettighet, kraft eller privilegium under disse vilkårene vil fungere som et avkall derav, og ingen enkel eller delvis utøvelse av noen rettighet, kraft eller privilegium utelukke noen annen eller videre utøvelse derav, eller utøvelsen av noen annen rettighet, kraft eller privilegium under disse vilkårene.

XVII. OVERSKRIFTER

Overskriftene i disse vilkårene er bare for beleilighet, og har ingen rettslig eller kontraktsmessig effekt.

XVIII. ANVISNING

HomeExchange kan anvise sine rettigheter til denne avtalen uten ditt forhåndsgitte samtykke, og uten forhåndsgitt varsel til deg. Du kan ikke anvise disse vilkårene uten forhåndsgitt skriftlig samtykke fra HomeExchange.

XIX. MODIFISERING

HomeExchange forbeholder seg retten til å endre, fjerne eller legge til disse vilkårene når som helst med eller uten varsel, imidlertid vil datoen for siste oppdatering av disse vilkårene reflekteres øverst i dette dokumentet. Enhver modifisering skal være effektiv umiddelbart. Gå gjennom disse bruksvilkårene hver gang du går inn på eller bruker denne siden.

 1. HELE AVTALEN

Disse vilkårene (inkludert retningslinjene for personvern) utgjør hele avtalen mellom HomeExchange og deg i forhold til innhold herav og derav. Disse vilkårene (inkludert retningslinjene for personvern) avløser alle tidligere eller samtidige representasjoner, diskusjoner, forhandlinger, brev, forslag, avtaler, utvekslinger og forståelser mellom deg og HomeExchange i forhold til innhold herav og derav, hvorvidt skriftlig eller muntlig.

XXI. KONTAKT OSS

Skulle du ha noen spørsmål eller bekymringer om disse vilkårene, kan du kontakte oss per e-post på contact@homeexchange.com, eller skrive til oss på:

HomeExchange.com Inc.

45 Prospect Street

Cambridge, MA 02139