Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen (heretter "Erklæring") gjelder den av selskapet som publiserer nettstedet HomeExchange.fr (heretter kalt "vi"):

HomeExchange.com Inc. Prospect St., Cambridge, MA 02139
Tel. : +33 (0)1 82 83 49 30

Kontakt DPO: dpo@homeexchange.com

I sin rolle som ansvarlig for behandlingen, legger Tukazza! stor vekt på beskyttelse av dine personlige data og respekt for ditt privatliv.

Denne nåværende Erklæringen har som formål å informere deg om vår praksis med hensyn til innsamling, bruk og deling av informasjon som du kan pålegges å oppgi til oss, når du bruker vårt nettsted,HomeExchange- tilgjengelig på adressen www.homeexchange.com (heretter « HomeExchange »).

Vi inviterer deg til å lese nøye gjennom denne Erklæringen, som gjelder når du bruker HomeExchange, for å kjenne til og forstå vår praksis vedrørende behandlingene av dine personlige data som vi operer med så vel som dine rettigheter.

Denne Erklæringen har trådd i kraft fra og med den 19/12/2018. Den er tilbøyelig til endringer når som helst; i tilfelle store endringer, informerer vi deg innen rimelig tid og, om dette skulle skje, vil vi på nytt be om ditt samtykke, før de trer i kraft.

Sammendrag

For å tillate deg å bruke bedre vår tjeneste på HomeExchange, kan vi samle inn og bruke visse deler av dine informasjoner. Denne Erklæringen tar sikte på å informere deg om vår praksis og grunnen til denne, for å garantere fullstendig klarhet overfor våre brukere.

Vi engasjerer oss i å bruke dine informasjoner i henhold til relative lover for beskyttelsen av personlige data.

2. Informasjonene som vi samler inn

Vi er med for å hente inn og behandle følgende data:

2.1. De obligatoriske informasjonene som vi overfører direkte til deg

Avhengig av bruken av våre tjenester på HomeExchange, må visse obligatoriske informasjoner bli oppgitt, dette er data som du overfører direkte til oss.

Disse obligatoriske informasjonene må bli oppgitt, for eksempel for opprettelsen av din konto eller for å etablere kommunikasjonen mellom gjestene i din bolig og deg selv. Disse dataene er nødvendige for at vi kan tilby den gjeldende tjenesten.

På denne måten, forklarer vi deg hvorfor vi har behov for det.

2.2. De opsjonelle tilleggsinformasjonene som du kan overføre til oss

Ved bruk av våre tjenester på HomeExchange, for å dra fordel av en berikende brukeropplevelse, kan du oppgi kategorier av tilleggsinformasjoner til oss, hvis opplysning er opsjonell, slik som følgende:

2.3. Informasjonene som vi automatisk samler inn

Dataene kan være automatisk samlet inn. Vi samler også inn visse kategorier av informasjoner på en automatisk måte slik som:

3. Bruken av data som vi samler inn

Vi bruker dataene som vi henter inn for de fremlagte grunnene under:

Finaliteter

Rettslig grunnlag

3.1 gjennomføre de inngåtte kontraktene mellom deg og oss eller mellom våre kommersielle partnere og oss og tilby deg de forespurte tjenestene

For eksempel:

- Betaling av depositum: vi trenger din autorisasjon av trekket

- Verifisering: vi trenger ditt identitetsbevis og boligbevis for å gi deg status som verifisert medlem

- Garantier: i tilfelle en tildragelse, trenger vi å vite om du har valgt Service Plus og alt bevis knyttet til beskaffenheten av et dossier, som må være konservert til oppløsningen av dossieret ( fotoer, medisinsk bevis, overslag for reparasjon og/eller erstatning osv).

Denne behandlingen er nødvendig for utførelse av våre respektive kontraktmessige obligasjoner, i henhold til våre CGU, akseptert under opprettelsen av din konto og bruken av HomeExchange.

3.2 tillater deg å personalisere din profil for å dele mer informasjon med samfunnet HomeExchange,sosialisere og forsikre de andre medlemmene av HomeExchange som skulle ønske deg velkommen til deres bolig eller være velkommen hos deg.

For eksempel:

- Beskrivelsen som du lager av deg, språkene som du indikerer å snakke, fotografiet lagt til din konto

Denne behandlingen er utført på basis av ditt samtykke.

3.3 verifisere din identitet og sertifisere din medlemskonto for å dra fordel av tilliten til andre medlemmer av samfunnet HomeExchange

Denne behandlingen er utført på basis av ditt samtykke.

3.4 svare på dine spørsmål og assistere deg i dine forespørsler

For eksempel:

- Forespørsler om måten å bruke våre tjenester

- Informer oss om en tvist med et annet medlem

- Effektuere et krav eller en forespørsel om utøvelse av dine rettigheter

Denne behandlingen er nødvendig for utførelsen av våre respektive kontraktsmessige obligasjoner.

3.5 sende deg informasjonsbrev og notifikasjoner angående nyheter fra samfunnet HomeExchange og gi deg beskjed når en aktivitet skjer på din konto

For eksempel:

- Et medlem ønsker å bli din venn

- Et medlem har svart på dine meldinger

- Et medlem legger huset ditt til sine favoritter

Denne behandlingen er utført på basis av ditt samtykke.

Imidlertid, kan du gå imot det og be oss om å ikke lenger motta disse e-postene, ved å gi uttrykk for valget ditt på ditt personlige område (Så snart innlogget, klikk på « Min profil» deretter « Parametere ») eller ved å utmelde deg ved hjelp av lenken nederst i våre e-poster.

3.6 sende deg e-poster og marketingmeldinger

Denne behandlingen er utført på basis av ditt samtykke.

3.7 gi beskjed om bedrageri og ulovlige aktiviteter

Vi har en legitim interesse av å verifisere mistenkelige brukeradferder på HomeExchange og utføre verifikasjoner av informasjon for å bekjempe bedrageri (identitetstyveri) misbruk (opprettelse av falske kontoer) og all ulovlig aktivitet (pirateri) eller mot offentlig orden. Vi skal ta i betraktning at du med rimelighet kan forvente at vi skal effektuere disse operasjonene, og at de ikke skader dine rettigheter og friheter.

Vi vil sannsynligvis opprette automatiserte deteksjonssystemer og humant verifisere relevansen av mistanker som oppdages av våre systemer.

Denne behandlingen er nødvendig for å bevare medlemmer av HomeExchange og beskytte dem mot forsøk på bedrageri som utgjør en legitim interesse

3.8 analysere bruken av våre tjenester

Vi analyserer oppførselen til gjester på vår internettside (interaksjoner på sider, bruk av funksjoner, søkte termer) for å videreutvikle, forbedre relevansen til forslag angående søk, modifisere våre interface og våre brukerveier når vi oppdager at de ikke er intuitive nok for gjestene.

Dessuten, sender vi regelmessig til alle eller til en del av våre medlemmer spørreskjemaer for å bedre forstå deres bruk av vårt nettsted og for å hjelpe oss å forbedre den. Deltakelsen i disse studiene er opsjonelle, og vi presiserer hver gang formålet med studien, samt behandlingen som vil bli gjort av innsamlete data.

Denne behandlingen er nødvendig for å gi deg en bedre tjeneste og for å tillate våre team å gjøre vårt nettsted mer attraktiv for å fasilitere din navigasjon som utgjør en legitim interesse.

3.9 motta dine betalinger eller overføre til deg de innsamlete summene til din konto

Denne behandlingen er nødvendig for utførelsen av våre respektive kontraktsmessige obligasjoner.

3.10 konservere journaler over innlogging

For eksempel:

- IP-adresse

- type navigatør brukt

- operativsystem

- konsulterte sider

- sidenes opprinnelse, timene

- datoer for besøk på nettstedet

Denne behandlingen er basert på en rettslig obligasjon å konservere journalene for innlogging på HomeExchange for en tidsperiode på et år.

3.11 utføre profileringsoperasjoner

Profileringen består av for eksempel å evaluere personlige aspekter, forutsi en adferd eller preferanser.

Vi effektuerer flere typer av profilering: en har det formålet å anbefale hus som kan potensielt behage våre brukere, en annen for å forbedre rekkefølgen på husene som vises i vår søkemotor, og til slutt kalkulerer vi et bilde av likhet mellom husene.

Denne behandlingen er basert på den legitime interessen for å forsterke og personalisere tjenestetilbudet etter dine sentrale interesser.

3.12 delta i studier og forskning

På grunn av vår posisjonering og vår aktivitet deltar vi i universitetsstudier og forskning, for eksempel på boligbyttemarkedet og i den kollaborerte økonomien. Alle våre data er anonymiserte innenfor rammen av disse studiene, og brukes bare statistiske formål.

Denne behandlingen er anonymisert.

3.13 dele dine fotoer i vår støtte

Vi vil sannsynligvis ta noen husfotoer for å bruke dem i kommunikasjonstøtte til selskapet (nyhetsbrev, blogg, publisitet ...). Disse fotoene er anonymiserte og avslører ikke noen element av ditt privatliv og tas i respekt til retten av imaget.

Vilkår for bruk: Du kan imidlertid velge bort  denne opsjonen og be oss om å ikke bruke mediene hvis du ikke ønsker å dele dem.

For behandlinger som er utført på basis av samtykket ditt, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved selv å trekke ut informasjonene fra kontoen din. Vår prosess av samtykkeinnsamling er for tiden under modifisering for å korrespondere til obligasjoner for beskyttelse av personlige data.

4. Oppbevaringstid på dine data

Oppbevaringstiden av dine informasjoner er avhengig av type av data og finalitet som vi trengte for å samle dem inn.

Generelt sett, engasjerer vi oss å bevare de inneholdte informasjonene i din profil for en tidsperiode på 3 år som regnes fra vår siste kontakt med deg (for eksempel din siste innlogging på HomeExchange). Utover denne tidsperioden på 3 år, vil vi automatisk slette din konto og alle tilknyttede data. Dette prosjektet er i fremdrift innenfor vår struktur.

Imidlertid :

For å være mer spesifikk, når du utøver dine rettigheter anerkjent av forskriften om beskyttelse av personlige data, kan vi konservere en kopi av dine identitetsdokumenter for en maksimal tidsperiode på ett år for dine forespørsler om rett til tilgang og rektifikasjon og en tidsperiode på tre år for forespørsler om rettigheter for opposisjon.

5. Mottakere av våre data

5.1. Til medlemmene HomeExchange som du utfører utvekslinger med

Når du utfører et boligbytte med et annet medlem av HomeExchange, vil dere begge motta informasjon fra hverandre: Det handler om relative informasjoner til din identitet, din kontaktinformasjon og adressen til din bolig.

5.2. Til andre selskaper som tilhører vår gruppe

Dine informasjoner kan bli behandlet av våre forskjellige tjenester (Service Marketing, Service Relation Client, Service Informatique) så vel som forskjellige selskaper som består av vår gruppe (Tukazza Adriatica (Kroatia), Tukazza Inc. (USA), Home Exchange (USA)).

5.3. Til forretningspartnere eller tredjepartsleverandører

Vi jobber med tredjeparts selskaper som medfører at vi kommuniserer visse informasjoner om deg, og som er:

6. Lagringen av dine informasjoner

Vi privilegerer så mye som mulig å lagre dine informasjoner innenfor Den europeiske unionen. For eksempel, befinner våre servere seg innenfor Den europeiske unionen.

Vi kan imidlertid henvende oss til leverandører som behandler informasjonene som vi oppgir til dem utenfor Den europeiske unionen. Når dette skjer, overvåker vi på forhånd at denne mottakeren tilbyr tilstrekkelige garantier for å behandle dine informasjoner på et nivå av beskyttelse som er minst tilsvarende til beskyttelsen som retten i Den europeiske unionen tilbyr deg.

7. Overføringen av dine data

Som en generell regel, strever vi etter å konservere dine personlige data innenfor Den europeiske unionen.

Imidlertid, i den grad hvor noen av våre filialer befinner seg i land utenfor Den europeiske unionen, som er tilfellet med USA, overfører vi noen av disse dataene til USA. I dette tilfellet, overvåker vi at denne overføringen er effektuert i samsvar med gjeldende forskrifter og garanterer det tilstrekkelige beskyttelsesnivået som er påkrevd av sistnevnte.

For mer informasjon, kan du henvende deg til vår dpo (dpo@homeexchange.com) slik at vi kan tilby deg mer informasjon angående disse overføringene.

8. Vår bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler så vel som grafplottere av forskjellige grunner:

8.1 Tekniske informasjonskapsler

Vi trenger å sette inn disse informasjonskapslene slik at du kan bruke basiske funksjoner på vårt internettsted og tilby deg forbedrede og personaliserte funksjoner.

For eksempel, tekniske informasjonskapsler kommer til å tillate oss å få vite at du har logget inn, å tilby deg ditt utvalgte språk, å vise internettstedet i henhold til dine presentasjonspreferanser, å bedre håndtere belastningen på våre servere osv.

8.2 Informasjonskapsler til måling av publikum

Vi setter inn disse informasjonskapslene for bedre å forstå måten som du navigerer på vårt internettsted, hvilket annet internettsted du kommer fra, innhold som fanger din oppmerksomhet, de mest regelmessige sidene som du besøker osv. Dette tillater oss å forbedre vår tjeneste.

8.3 Informasjonskapsler til promotering

Vi setter inn informasjonskapsler for reklame for å vise sannsynlig publisitet som interesserer deg. Disse kampanjefremmende informasjonskapslene samler inn dine navigasjonsvaner på vårt internettsted og/eller på andre internettsteder på hvilke disse informasjonskapslene også er til stede og består av en profil på dine sentrale interesser. Disse informasjonskapslene (tredjepart) er selv redigerte etter regler for reklame.

For disse informasjonskapslene for reklame, kan du også indikere din opposisjon til informasjonskapsler grafplottere Your Online Choices : http://www.youronlinechoices.com/nor/dine-valg, tilbys av profesjonelle digitale reklamefolk gruppert innenfor den europeiske foreningen EDAA (European Digital Advertising Alliance).

8.4 Informasjonskapsler sosiale nettverk / tredjepart

Vi bruker informasjonskapsler sosiale nettverk for å tillate deg for å dele innhold på prinsipale sosiale nettverk. Disse informasjonskapslene (tredjepart) er selv redigerte av sosiale nettverk.

9. Hvordan kan jeg gå imot bruken av informasjonskapsler?

Du kan gå imot bruken av informasjonskapsler på flere måter.

Ved å konfigurere din navigatør:

Du har flere rettigheter på dine informasjoner som vi besitter:

Rett til tilgang

Du kan be oss om å få tilgang til all informasjon som vi er i besittelse av.

Rett til rektifikasjon

Du kan be oss om å korrigere dine informasjoner.

Mesteparten av tiden kan du gjøre det selv når du er innlogget på vårt internettsted.

Rett til opposisjon

Du kan be oss om å stoppe og bruke dine informasjoner når vi gjør det på grunn av en legitim interesse.

Du kan også be oss om å stoppe å motta meldinger om prospektering / direkte marketing. Du kan lett gjøre det når du er logget inn på vårt internettsted ved å gå til taben «Min Profil» deretter « Parametere» eller ved å utmelde deg ved å klikke på lenken oppgitt nederst på våre e-poster.

Rett til å trekke tilbake samtykket

Når du har gitt oss ditt samtykke for å bruke dine informasjoner til en presis bruk, kan du når som helst bestemme å trekke tilbake ditt samtykke og vi skal deretter stoppe å bruke dine informasjoner for bruken det dreier seg om.

Du kan lett gjøre det når du er logget inn på vårt internettsted ved å gå til taben «Min Profil» deretter « Parametere»

Rett til sletting

Du kan be oss om, via e-post til vår delegat for databeskyttelse, å slette dine informasjoner eller at vi stopper å bruke dem.

Vi kan bare gjøre det når det er mulig: noen ganger trenger vi dine informasjoner for å respektere loven eller rett og slett for å levere våre tjenester til deg.

Rett til begrensning

Du kan via e-post be om at vår delegat for databeskyttelse låser bruken av dine informasjoner det vil si å midlertidig konservere dem men opphøre å bruke dem.

Rett til bærbarhet

Du kan kontakte vår delegat for databeskyttelse for å be om en eksport av dine informasjoner i et gjenbrukbart format.

Rett til å reise en klage

Du kan klage til myndigheten som er ansvarlig for å beskytte personlige data (i Frankrike, CNIL www.cnil.fr) hvis du føler at dine rettigheter ikke er blitt respektert.

11. Utøve dine rettigheter

For å utøve dine rettigheter, kontakt vår delegat for databeskyttelse (DPO) i for kontaktinformasjon som står i punkt 12 i Erklæringen.

Vi skal gjøre vårt ytterste for å svare innen en måned.

Eventuelle avslag på forespørsel blir dokumentert og forklart.

Et identitetsbevis er påkrevd for eventuell forespørsel om utøvelse av rettighet (unntatt spesielle unntak).

12. Din kontakt DPO

Beskyttelsen av dine informasjoner er viktig for oss. Det er derfor vi har opprettet en delegat for databeskyttelse. Det er denne personen som er best i stand til å svare på eventuelle relative spørsmål om personlige data.

Du kan kontakte oss på flere måter:

HomeExchange.com Inc. Prospect St., Cambridge, MA 02139
Tel. : +33 (0)1 82 83 49 30
DPO contact: dpo@homeexchange.com