Legal notice

Denne nettsiden forvaltes av selskapet HomeExchange INC. Nettiden som helhet og alt materiale på denne nettsiden, samt "HomeExchange" og "Guest Points" varemerke, eies og registreres av HomeExchange INC. et selskap med registrert kontor i 45 Prospect Street, Cambridge, MA 02139

Alle varemerker og logoer, enten registrert eller ikke, som vises på nettsiden, inkludert men ikke begrenset til varemerket "HomeExchange", samt de andre karakteristikkene som er knyttet til HomeExchange og reprodusert på nettsiden, er og forblirden eksklusive eiendom til HomeExchange INC.

Director of the publication: Emmanuel Arnaud
Site Host: AWS Amazon Web Services, Inc. - 410 Terry Ave North - Seattle, WA 98109-5210, US.
Tax number: 205/5926/7715

Ved å bruke HomeExchange nettsiden, godtar du Vilkårene for bruk (heretter kalt «Vilkår for bruk»). Ved å akseptere Vilkårene for bruk, bekrefter du at du har lest og forstått dem. Brukervilkårene gjelder, fra og med mottak av brukeren av nettsiden.

For å kontakte oss vennligst send oss en e-post til contact@homeexchange.com