Voorwaarden en details van de garanties van HomeExchange

Laatst bijgewerkt: 03.11.2019

Vorige versie (19.12.2018): https://www.homeexchange.com/nl/p/service-plus-termsofuse-nl

(i) Definities

De volgende definities zullen van toepassing zijn op deze voorwaarden:

“Inboedel” betekent huishoudelijke artikelen, kunst, antiquiteiten, verzamelstukken, sieraden, edelstenen, horloges, bont, geweren, kleding en andere persoonlijke eigendom dat toebehoort aan een hostlid in een woning (en in het geval van sieraden, edelstenen, horloges, bont en geweren die veilig achter slot en ontoegankelijk zijn voor gastleden of bewoners), maar slaat niet op contant geld, bankbiljetten en geldbiljetten, cheques, creditcards, postwissels, reischeques, betaalopdrachten, gekruiste bankoverschrijvingen, huidig bruikbare postzegels, nationale spaarzegels en certificaten, nationale verzekeringszegels, cadeaubonnen, verzilveringsbonnen van klanten, reistickets, maaltijdbonnen, dieren, planten, bomen, struiken of gebouwen.

“Maximumbedrag” betekent £ 1.000.000.

"Schade aan eigendom” betekent de schade aan een permanent gebouw, inclusief armaturen en fittingen, in de woning van het hostlid die veroorzaakt zijn door accidentele of kwaadwillige schadelijke handelingen of nalatigheden van een gastlid of de bewoners van de woning tijdens de uitwisseling.

Alle andere gedefinieerde termen die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis die ze gekregen hebben in de Gebruiksvoorwaarden, die hier gevonden kunnen worden.

Het is belangrijk om op te merken dat betalingen door HomeExchange onder deze garanties ofwel aan een hostlid of een gastlid geen lid zal vrijstellen of ontheffen van aansprakelijkheid of die aansprakelijkheid zal verminderen voor schade of letsels die door dat lid of een andere persoon veroorzaakt zijn of waarvoor dat lid verantwoordelijk is.

Het is ook belangrijk om op te merken dat naast de specifieke uitsluitingen in elke sectie van deze garanties de verplichting van HomeExchange om betalingen te doen ook onderhevig is aan de algemene uitsluitingen in sectie (xii) hieronder.

De totale aansprakelijkheid van HomeExchange onder de secties (ii), (iii) en (iv) zal in geen enkel geval het maximumbedrag overschrijden.

(ii) Bedrag en voorwaarden van de dekking in het geval van schade aan eigendom:

Met betrekking tot schade aan eigendom, zal HomeExchange het volgende betalen:

(a) de kosten van het opnieuw bouwen of de reparaties aan de gebouwen naar een staat die gelijk is aan de staat van toen die nieuw waren, maar die er niet beter of uitgebreider dan is.

(b) de volgende nodige en redelijke kosten en uitgaven die opgelopen zijn bij het opnieuw bouwen of repareren na schade door een gast die verzekerd is in deze sectie:

(i) de kosten voor het verwijderen van puin uit de ruimten van het gebouw of het gebied dat er direct naast ligt;

(ii) de kosten voor het ontmantelen, slopen, versterken of stutten van de delen van de gebouwen;

(iii) de kosten voor de naleving van wettelijke eisen of eisen van een lokale overheid met betrekking tot het beschadigde deel van de gebouwen, tenzij de kennisgeving van een dergelijke eis in ontvangst genomen is voordat de schade door de gast zich voordeed en op voorwaarde dat de gebouwen oorspronkelijk gebouwd zijn in overeenstemming met de voorschriften van de nationale en lokale overheden die op dat moment van kracht waren;

(iv) de honoraria van architecten, landmeters of adviserende ingenieurs; en

(v) de honoraria en uitgaven van de verzekeringsexperts,

tot het bedrag van de huisverzekering van het hostlid van de woning of het maximumbedrag, hetgeen er het kleinst is.

De compensatie voor schade aan eigendom omvat de volgende zaken niet:

(a) alternatieve accommodatie voor het gastlid of een bewoner; of

(b) om het even welk resulterend verlies van gebruik van de woning door een gastlid of een bewoner.

Het hostlid zal compensatie ontvangen op voorwaarde dat hij of zij de schade binnen de tien dagen na het vertrek van het gastlid aangeeft bij HomeExchange en op voorwaarde dat hij de volgende items voorlegt aan HomeExchange:

 • bewijs van schade (verklaring en foto’s indien van toepassing);
 • originele facturen, indien mogelijk;
 • prijsopgaven of schattingen voor de vervanging/reparatie; en
 • indiening van zijn of haar eigen huisverzekering voor schade boven de £ 5000.

De compensatie zal enkel betaald worden nadat we van het hostlid een bevredigend bewijs ontvangen hebben van de van toepassing zijnde limiet van de onderliggende verzekering.

Het hostlid gaat ermee akkoord dit eigendom te verzekeren voordat de uitwisseling plaatsvindt en is er volledig verantwoordelijk voor.

Na schade aan het eigendom of schade aan de inboedel zullen we ook betalen voor een geschikte en soortgelijke alternatieve accommodatie voor het hostlid voor een periode tot maximum 6 maanden, indien de woning van het hostlid onbewoonbaar geworden is.

(iii) Bedrag en voorwaarden van de dekking in het geval van schade aan de inboedel:

In het geval van schade aan de inboedel die veroorzaakt is door accidentele of kwaadwillige schadelijke handelingen of nalatigheden van een gastlid of bewoner, zal HomeExchange naar eigen keuze aan het hostlid de kosten van de vervanging of reparatie betalen of een betaling in contanten uitvoeren voor de verloren of beschadigde inboedel waarbij er rekening wordt gehouden met de waardevermindering tot het bedrag van de inboedelverzekering van het hostlid van de woning of £ 100,000, hetgeen er het kleinst is. Het maximumbedrag van de restitutie in het geval van schade aan de inboedel mag de waarde van de inboedel die aan de verzekering verklaard is voor de woning van het hostlid echter niet overschrijden.

De compensatie zal enkel betaald worden nadat we van het hostlid een bevredigend bewijs ontvangen hebben van de van toepassing zijnde limiet van de onderliggende verzekering.

(iv) Bedrag en voorwaarden van de dekking in het geval van diefstal:

In het geval van schade aan eigendom of schade aan de inboedel veroorzaakt door diefstal of gepoogde diefstal die veroorzaakt is of mogelijk gemaakt is door handelingen of nalatigheden van een gastlid of bewoner van de woning van het hostlid, zal de geleden schade worden terugbetaald door HomeExchange tot het maximumbedrag onder de dekking voor schade aan eigendom of £ 100.000 onder de dekking voor schade aan inboedel (zoals er van toepassing is).

Het maximumbedrag van de restitutie in het geval van diefstal mag de waarde van de inboedel die aan de verzekering verklaard is voor de inboedel of de woning van het hostlid niet overschrijden. Het hostlid heeft recht op compensatie op voorwaarde dat hij of zij de volgende zaken indient:

 • de originele facturen van de gestolen items;
 • de diefstalaangifte;
 • een prijsopgave of schatting voor de vervanging/reparatie;
 • een met de hand geschreven verklaring op eer van de gastheer; en
 • daar waar dat van toepassing is, de vereffende facturen voor de vervanging van de gestolen voorwerpen.

Het hostlid gaat ermee akkoord dit eigendom te verzekeren voordat de uitwisseling plaatsvindt en is er volledig verantwoordelijk voor.

(v) Bedrag van eigen risico dat te betalen is door het gastlid in het geval van accidentele schade aan eigendom of inboedel

In het geval van accidentele schade die onder deze garanties gedekt is, zal het gastlid aansprakelijk blijven voor het eigen risico dat zal worden afgetrokken van de borgsom.

Het bedrag van het eigen risico is een eenmalig bedrag en bedraagt [€ 100] per schade.

(vi) Bedrag van eigen risico dat te betalen is door het gastlid in het geval van opzettelijk toegebrachte schade aan eigendom of inboedel

In het geval van opzettelijk toegebrachte schade of schade die veroorzaakt is door abnormaal gedrag van het gastlid of de bewoners en door de niet-naleving van de levensstijlregels die door het hostlid voor de uitwisseling gespecificeerd zijn, zal er een bedrag van maximum de kosten van de aangebrachte schade afgetrokken worden van de borgsom. Als de schade meer bedraagt dan het bedrag van de borgsom, zal de volledige borgsom worden afgeschreven en zal het gastlid het verschil verschuldigd blijven aan HomeExchange. De schade die door het hostlid geleden is, zal verwerkt worden in overeenstemming met de dekking voor de schade aan eigendom.

(vii) Bedrag en voorwaarden van de dekking in het geval van annulering door het hostlid:

In het geval van annulering door het hostlid en indien HomeExchange niet in staat is een vervangingswoning te vinden waarvan de basisvoorzieningen (zie (x)) gelijk zijn aan die van de woning van de geannuleerde uitwisseling, heeft het gastlid recht op financiële compensatie tot € 100/nacht als dekking voor de kosten van de noodaccommodatie (na indiening van de facturen voor de betaling van de vervangingsaccommodatie op dezelfde datums van de geannuleerde uitwisseling), tot een maximum van 1500€ per ruil

Als de geannuleerde uitwisseling bijvoorbeeld voor vier nachten was, heeft het gastlid recht op een maximumrestitutie van € 400 voor de kosten van de noodaccommodatie.

(viii) Bedrag en voorwaarden van de garanties in het geval van ondermaatse of incorrecte woningen:

In het geval van een ondermaatse of incorrecte woning en indien HomeExchange niet in staat is een vervangingswoning te vinden waarvan de basisvoorzieningen (zie (x)) gelijk zijn aan die van de geannuleerde uitwisseling, heeft het gastlid recht op:

 • financiële compensatie tot € 100/nacht voor de nieuwe accommodatie (na indiening van de facturen voor de betaling van de vervangingsaccommodatie op dezelfde datums als die van de geannuleerde uitwisseling); tot een maximum van 1500€ per ruil, of
 • financiële compensatie tot €100/nacht voor de restitutie van de niet-restitueerbare uitgaven die rechtstreeks verband houden met de geannuleerde uitwisseling (na indiening van de facturen waarvan het onvermogen voor restitutie op een andere manier bewezen wordt - vliegtickets, treinticket, etc.),
  tot een maximum van 1500€ per rui.

Als de geannuleerde uitwisseling bijvoorbeeld voor vier nachten was, heeft het gastlid recht op een maximumrestitutie van € 400 voor dergelijke niet-restitueerbare vervoersbewijzen.

(ix) Criteria voor een ondermaatse of incorrecte woning om te kunnen genieten van de garantie:

Een woning wordt als ondermaats of incorrect beschouwd wanneer hij over een van de volgende karakteristieken beschikt, maar anderszins voldoet aan de criteria van de advertentie. Het gastlid heeft geen recht op om het even welke compensatie als hij ervoor kiest niet in een woning te verblijven die voldoet aan alle vereiste criteria. 

1) voor om het even welke woning:

 • geen elektriciteit;
 • geen stromend water;
 • geen warm water;
 • geen koelkast of een kapotte koelkast;
 • geen werkend kookelement (oven, kookplaat of magnetron);
 • aanzienlijke aanwezigheid van een plaag (ratten, kakkerlakken, etc.);
 • geen toilet;
 • geen werkende badkuip of douche;
 • onmogelijkheid om een deur of venster op de begane grond die uitkijkt op een openbare plek (straat, gebouw of binnenplaats) te sluiten;
 • kapot dak waardoor het interieur van de woning niet beschermd is tegen regen;
 • minder slaapruimte dan het aantal gasten dat vermeld staat in de advertentie.

2) wanneer er expliciet vermeld is dat het volgende aanwezig is:

 • verwarming in de bezette kamers die het behoud van een temperatuur boven 18 °C niet toelaat;
 • airconditioning in de kamers die het behoud van een temperatuur lager dan 35 °C niet toelaat;
 • onbruikbaar zwembad (zonder water of met een waterkwaliteit die het zwemmen onmogelijk maakt);
 • geen wifi of kapotte wifi;
 • er stond aangegeven dat er toegang voor gehandicapten was, maar die was niet aanwezig voor een van de volgende kamers: slaapkamer, keuken, badkamer, toilet, lounge; of
 • Geen lift of een kapotte lift als de woning zich hoger dan de derde verdieping bevindt.

(x) Basisvoorzieningen voor een vervangingswoning in het geval van een annulering door het hostlid of bij een ondermaatse of incorrecte staat

De basisvoorzieningen van een vervangingswoning zijn de volgende:

1) voor om het even welke aanbieding:

 • slaapruimte die overeenkomt met het aantal gasten;
 • voorziening van warm en koud water;
 • stroomvoorziening;
 • koelkast;
 • badkamer; en
 • kookelement.

2) wanneer er expliciet vermeld is dat het volgende aanwezig is:

 • zwembad;
 • wifi;
 • toegang voor gehandicapten;
 • lift.

3) Locatie:

Bovendien moet de vervangingswoning zich bevinden in hetzelfde stadsgebied indien de oorspronkelijke woning zich bevond in het stadscentrum, minder dan 5 km van een strand als de oorspronkelijke woning zich minder dan 5 km van een strand bevond en minder dan 50 km verwijderd van de oorspronkelijke woning in alle andere gevallen.

(xi) Bedrag en voorwaarden voor de dekking voor wettelijke aansprakelijkheid

HomeExchange zal het hostlid compenseren voor zijn wettelijke aansprakelijkheid als bewoner en eigenaar van de woning om schadevergoedingen en kosten aan anderen te betalen die voortvloeien uit een enkelvoudige gebeurtenis die zich tijdens de uitwisseling heeft voorgedaan en die geleid heeft tot:

(a) accidenteel overlijden, ziekte, aandoeningen of accidentele fysieke letsels aan een gastlid of een bewoner;

(b) schade aan aanpalende eigendommen van derden die veroorzaakt is door een gastlid of een bewoner,

tot het maximumbedrag met toevoeging van de verweerkosten die door HomeExchange schriftelijk zijn goedgekeurd.

Er zal geen compensatie worden betaald aan het hostlid voor

(a) items die het bezit zijn van of de wettelijke verantwoordelijkheid zijn van het hostlid; 

(b) letsels, overlijden, ziekte of aandoeningen aan het hostlid of zijn vertegenwoordiger; 

(c) aansprakelijkheid die voortvloeit uit de tewerkstelling, handel, het beroep of de zaken van het hostlid die verschillen van die van zijn hoedanigheid als bewoner of eigenaar van de woning; 

(d) aansprakelijkheid die voortvloeit uit het overlijden van het hostlid door een ziekte of virus; 

(e) aansprakelijkheid die voortvloeit uit het eigenaarschap of het gebruik van een motorvoertuig, ongeacht of het mag worden gebruikt op de openbare weg; 

(f) aansprakelijkheid die aanvaard is door het hostlid onder een overeenkomst, tenzij er ook sprake is van aansprakelijkheid zonder die overeenkomst; of

(g) aansprakelijkheid die voortvloeit uit een ander contract.

(xii) Algemene uitsluitingen

HomeExchange zal onder deze garantie geen betaling uitvoeren aan een hostlid of gastlid voor de volgende zaken: 

(a) verlies of schade die zich heeft voorgedaan voordat de woning het onderwerp was van de recentste uitwisseling;

(b) verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven van om het even welke aard die rechtstreeks of niet-rechtstreeks veroorzaakt zijn door ioniserende stralingen of radioactieve contaminatie van nucleaire brandstof of afval die afkomstig zijn van het verbranden van nucleaire brandstof of van de radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van nucleaire machines of een onderdeel ervan;

(c) verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven van om het even welke aard die rechtstreeks of niet-rechtstreeks veroorzaakt zijn door een oorlog, invasie of een revolutie;

(d) verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven van om het even welke aard die rechtstreeks of niet-rechtstreeks veroorzaakt zijn door drukgolven van een vliegtuig;

(e) verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven van om het even welke aard die rechtstreeks of niet-rechtstreeks veroorzaakt zijn, voortvloeien uit of verband houden met een terroristische daad. Voor het doeleinde van deze uitsluiting betekent ‘terrorisme’ het gebruik van biologische, chemische en/of nucleaire middelen of contaminatie of de bedreiging die te gebruiken door een persoon of personen, ongeacht of zij alleen handelen of in verband met (een) organisatie(s) of een overheid of overheden, die uitgevoerd worden voor politieke, religieuze, ideologische of soortgelijke doeleinden, waaronder de intentie om een overheid of overheden te beïnvloeden of een deel van het publiek angst in te boezemen;

(f) verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven van om het even welke aard die rechtstreeks of niet-rechtstreeks veroorzaakt zijn door of voortvloeien uit slijtage, virussen, ziekten, corrosie, oxidatie, vocht, insecten, ongedierte, schimmel, condensatie, vervaging, bevriezing of iets wat geleidelijk aan gebeurt, reinigingen, verfbeurten, reparaties, wijzigingen, renovaties of restoraties;

(g) verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven van om het even welke aard die veroorzaakt zijn door of voortvloeien uit een slecht of defect ontwerp, vakmanschap of materialen;

(h) verlies of schade die veroorzaakt is als een gevolg van het feit dat het hostlid de gebouwen gebruikt voor illegale activiteiten;

(i) claims of uitgaven van om het even welke aard die rechtstreeks of niet-rechtstreeks veroorzaakt zijn door of voortvloeien uit vervuiling of contaminatie;

(j) verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven van om het even welke aard die veroorzaakt zijn door verrotting;

(k) verlies of schade die veroorzaakt is door apparatuur die data die een datum voorstelden niet herkend heeft zodat het niet goed naar behoren werkt of helemaal niet werkt of door computervirussen.

(l) juridische kosten, legale voordelen en/of aansprakelijkheid die rechtstreeks of niet-rechtsreeks voortvloeien uit apparatuur die er niet in geslaagd is data die een datum voorstelden te herkennen, zodat het niet naar behoren werkt of helemaal niet werkt of door computervirussen. Om alle twijfel te vermijden zijn alle claims voor juridische kosten/legale voordelen om compensatie te verkrijgen voor persoonlijke letsels niet uitgesloten.

Voor de bovenstaande doeleinden (k) en (l):

 • Apparatuur omvat computers en alle andere apparatuur die een microchip bevat en die verzekerd is onder deze polis.
 • Computers omvatten hardware, software, data, verwerkingsapparatuur voor elektronische data en andere computer- en elektronische apparatuur die gekoppeld is aan een computer.
 • Microchips omvatten geïntegreerde circuits en microcontrollers.
 • Computervirussen omvatten alle programma’s of software die een besturingssysteem, computerprogramma of software verhinderen naar behoren of gewoon te werken.

HomeExchange kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de betaling onder die garantieaanbiedingen die:

(a) economische, financiële of handelssancties zouden overtreden die opgelegd onder de wet van het land waarin deze polis afgegeven is of waarin hij anderszins dekking zou bieden; of

(b) economische, financiële of handelssancties zouden overtreden die opgelegd zijn door Canada, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika.

(xiii) Niet-gedekt geografisch gebied

Elke woning die op de website geplaatst is, komt in aanmerking voor dekking voor schade aan eigendom, tenzij de woning zich bevindt in een land waarvan het Britse Ministerie van Buitenlandse en Gemenebestzaken bepaald heeft dat het niet voor reizen geschikt is.