Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring (hierna: „verklaring“) is van de onderneming die de website HomeExchange.com publiceert (hierna: „wij/ons“):

HomeExchange.com Inc. 625 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming: dpo@homeexchange.com

Als verwerkingsverantwoordelijke hecht HomeExchange INC. veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren wij uw privacy.

Met deze verklaring willen wij u informeren over onze werkwijze met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze website HomeExchange, die toegankelijk is op het volgende adres www.homeexchange.com (hierna: „HomeExchange “).

Wij verzoeken u uit deze verklaring, die van toepassing is wanneer u gebruik maakt van HomeExchange, zorgvuldig door te lezen zodat u op de hoogte bent van onze werkwijze met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens die wij beheren en dat u uw rechten kent en begrijpt.

Deze verklaring is vanaf 03/12/2019 van kracht en kan te allen tijde worden gewijzigd. In geval van substantiële wijzigingen stellen wij u daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte en, indien nodig, vragen we, voordat de wijzigingen van kracht worden, opnieuw om uw toestemming.

Vorige versie (19/12/2019): https://www.homeexchange.com/nl/p/privacy

 

Samenvatting

      2.1. De verplichte informatie die u ons rechtstreeks toestuurt

      2.2. Aanvullende en optionele informatie die u ons kunt toesturen

      2.3. De informatie die we automatisch verzamelen

      5.1. De HomeExchange-leden met wie je va accommodatie twisselt

      5.2. Andere bedrijven die deel uitmaken van onze groep

      5.3. Zakenpartners of externe dienstverleners

      8.1 Technische cookies

      8.2 Cookies voor het meten van het aantal bezoekers

      8.3 Reclamecookies

      8.4 Cookies van sociale netwerken/derden

1. Doel van deze verklaring

Om u optimaal gebruik te laten maken van de diensten van HomeExchange, kunnen wij enkele gegevens van u verzamelen en gebruiken. Deze verklaring heeft tot doel u te informeren over onze werkwijze en de reden ervan, om zo transparantie naar onze gebruikers toe te garanderen.

Wij verbinden ons ertoe uw informatie te gebruiken in overeenstemming met de wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

2. De informatie die we verzamelen

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

2.1. De verplichte informatie die u ons rechtstreeks toestuurt

Afhankelijk van het gebruik van onze diensten op HomeExchange, moet u bepaalde informatie verstrekken, dit zijn de gegevens die u ons rechtstreeks toestuurt.

Deze informatie moet u verstrekken, bijvoorbeeld om uw account aan te maken of om communicatie tot stand te brengen tussen de gasten van uw accommodatie en uzelf. We hebben deze gegevens nodig om u de desbetreffende dienst te kunnen verlenen.

Daarom leggen we uit waarom we deze gegevens nodig hebben.

 •     2.1.1 Informatie over uw identiteit en contactgegevens, zoals uw achternaam, voornaam, e-mail en wachtwoord. Deze informatie is vereist wanneer u uw HomeExchange-account aanmaakt.
 •     2.1.2 Informatie over uw accommodatie, zoals de aard van uw accommodatie (appartement of huis, hoofd- of tweede woning), de ligging, het oppervlak, het aantal slaapkamers en badkamers, het aantal bedden, apparatuur en ten minste één foto van uw accommodatie. We hebben deze informatie nodig om op HomeExchange te plaatsen.
 •     2.1.3 Informatie over uw agenda, zoals data en beschikbaarheid van uw accommodatie. We hebben deze informatie nodig wanneer u uw accommodatie wilt delen met de HomeExchange-community.
 •     2.1.4 Bankgegevens, zoals uw creditcardnummer, visueel cryptogram, geldigheidsdatum. We hebben deze informatie nodig wanneer u online voor een dienst betaalt. Deze gegevens worden met uitzondering van de geldigheidsdatum rechtstreeks door onze betalingsprovider verzameld en verwerkt en worden nooit door ons opgeslagen. We slaan de geldigheidsdatum op zodat we u kunnen informeren wanneer deze verloopt en moet worden vernieuwd.
 •     2.1.5 Noodzakelijk bewijs voor garanties, zoals bewijs van annulering of van door u geleden schade. Deze gegevens kunnen we doorgeven aan onze financiële partners.

2.2. Aanvullende en optionele informatie die u ons kunt toesturen

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten op HomeExchange, kunnen we u vragen ons extra categorieën informatie te verschaffen om u zo een optimale gebruikerservaring te bieden. Deze informatie is optioneel, zoals bijvoorbeeld:

 •     2.2.1 Aanvullende informatie over uw profiel, zoals uw foto, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, een beschrijving die u van uzelf op uw profiel zet, welke talen u spreekt, sommige van uw voorkeuren, de verschillende sociale netwerken waar u bent ingeschreven.
 •     2.2.2 Aanvullende informatie over uw accommodatie, zoals foto's van uw accommodatie, een beschrijving die u van uw accommodatie geeft, uw buurt.
 •     2.2.3 Bewijs van identiteit, zoals een kopie van uw identiteitskaart, paspoort, bewijs van accommodatie die u op HomeExchange heeft geplaatst. Met deze informatie kunnen we verifiëren dat de verstrekte informatie juist is en kunnen we de HomeExchange-community zekerheid bieden en onze leden tegen fraude beschermen.
 •     2.2.4 Publicaties, vriendenlijsten en andere sociale interacties, zoals de groepen en clubs die u opricht of waar u lid van bent, de vrienden die u toevoegt, de commentaren die u schrijft en de beoordelingen die u achterlaat.
 •     2.2.5 Privé-berichtendiensten. We verzamelen ook privé-berichten die u met andere leden uitwisselt, maar we behandelen ze als vertrouwelijke privé-correspondentie overeenkomstig de geldende regelgeving.

2.3. De informatie die we automatisch verzamelen

Gegevens kunnen automatisch worden verzameld. Ook verzamelen we automatisch bepaalde categorieën van informatie zoals:

 •     2.3.1 Informatie die door uw gebruik van onze HomeExchange-diensten wordt gegenereerd, zoals de pagina's die u bezoekt, de huizen die u toevoegt aan uw favorieten, de zoekopdrachten die u opslaat, de voorwaarden van uw zoekopdrachten, welke accommodaties u ruilt, de GuestPoints die u verdient of gebruikt, uw tarief en reactietijd op vragen die door andere leden worden gesteld, uw laatste inlogdatum.
 •     2.3.2 Informatie over uw computer waarmee u toegang hebt tot HomeExchange, zoals uw internetbrowser, schermresolutie, versie van uw besturingssysteem, IP-adres.
 •     2.3.3 Aanmeldingslogs die overeenkomen met de logbestanden van onze servers. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, uw besturingssysteem, de bekeken pagina's, de pagina's waar u vandaan komt.
 •     2.3.4 Cookies. We maken ook gebruik van cookies waarmee we automatisch bepaalde informatie kunnen verzamelen. Voor meer informatie, zie punt 8 Cookies van deze verklaring.

3. Het gebruik van de gegevens die we verzamelen

We gebruiken de gegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:

DOELEINDEN RECHTSGROND
3.1 om de overeenkomsten tussen u en ons of tussen onze commerciële partners en ons uit te kunnen voeren en om u de gevraagde diensten te leveren
Bijvoorbeeld:
- Betaling van de borgsom: hiervoor hebben wij uw incassomachtiging nodig
- Verificatie: om uw status als geverifieerd lid te bevestigen hebben wij uw identiteitsbewijs en een adresbewijs nodig
- Waarborgen: in geval van een probleem moeten we weten of u gekozen hebt voor Service Plus en hebben we een bewijs nodig om een dossier op te kunnen maken. Dit moet worden bewaard tot het dossier is afgehandeld (foto's, medisch bewijs, offerte voor reparatie en/of vervanging enz.)
We moeten deze gegevens verwerken om onze verplichtingen op basis van de respectieve overeenkomsten uit te voeren, overeenkomstig onze algemene gebruiksvoorwaarden, die u heeft aanvaard bij het aanmaken van uw account en tijdens gebruik van HomeExchange.
3.2 om u de mogelijkheid te bieden uw profiel te personaliseren en meer informatie te delen met de HomeExchange-community, contacten te onderhouden en om de andere HomeExchange-leden zekerheid te bieden wanneer ze u in hun accommodatie ontvangen of wanneer u hen in uw accommodatie ontvangt.
Bijvoorbeeld:
- De beschrijving die u van uzelf geeft, de talen die u aangeeft te spreken, de foto die u op uw account hebt geplaatst
Deze gegevens verwerken we op basis van uw toestemming.
3.3 om uw identiteit te verifiëren en uw ledenaccount te certificeren zodat u van het vertrouwen van andere leden van de HomeExchange-community kunt genieten Deze gegevens verwerken we op basis van uw toestemming.
3.4 om uw vragen te beantwoorden en u bij u verzoeken te helpen
Bijvoorbeeld: 
- Verzoeken over de wijze waarop u van onze diensten gebruik kunt maken
- Informatie over een geschil dat u met een ander lid heeft
- Een klacht of een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen
We moeten deze gegevens verwerken om onze respectieve contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren.
3.5 om u nieuwsbrieven en berichten te sturen over nieuws uit de HomeExchange-community en om u te informeren wanneer er zich een activiteit op uw account voordoet
Bijvoorbeeld:
- Een lid wil vrienden met u worden
- Een lid heeft op uw berichten gereageerd
- Een lid heeft uw accommodatie aan zijn favorieten toegevoegd
Deze gegevens verwerken we op basis van uw toestemming.
U kunt echter bezwaar maken en ons verzoeken deze e-mails niet langer toe te sturen. Dit kunt u aangeven in uw persoonlijke ruimte (Als u ingelogd bent, klikt u op „Mijn profiel“ en vervolgens op „Instellingen“) of u kunt zich uitschrijven via de link onderaan onze e-mails.
3.6 om u e-mails en marketingboodschappen sturen Deze gegevens verwerken we op basis van uw toestemming.
3.7 om fraude en onwettige activiteiten te voorkomen
Wij hebben rechtmatig belang bij het verifiëren van bepaald verdacht gedrag van gebruikers op HomeExchange en om informatie te verifiëren, teneinde fraude (identiteitsdiefstal), misbruik (het aanmaken van valse rekeningen) en elke onwettige activiteit (piraterij) of inbreuk op de openbare orde te bestrijden. Wij zijn van mening dat u redelijkerwijs van ons mag verwachten dat wij deze handelingen uitvoeren en dat deze geen inbreuk maken op uw rechten en vrijheden.
We zullen waarschijnlijk geautomatiseerde detectiesystemen implementeren en het geval dat onze systemen iets verdachts detecteren dit door mensen laten controleren.
We moeten deze gegevens verwerken om de leden van HomeExchange te beschermen en hen te behoeden tegen pogingen tot fraude, hetgeen een rechtmatig belang is.
3.8 om het gebruik van onze diensten analyseren
We analyseren het gedrag van de bezoekers op onze website (interacties op de pagina's, gebruik van functies, zoektermen) om deze verder te ontwikkelen, de relevantie van zoeksuggesties te verbeteren, onze interfaces en onze gebruikersroutes aan te passen wanneer we ontdekken dat ze niet intuïtief genoeg zijn voor bezoekers.
Daarnaast sturen we regelmatig vragenlijsten naar al onze leden of een deel ervan om meer inzicht te krijgen in de manier waarop ze de site gebruiken, zodat we de site kunnen verbeteren. Deelname aan deze onderzoeken is optioneel en we specificeren telkens het doel van de onderzoek, evenals de manier waarop we de verzamelde gegevens zullen verwerken.
We moeten deze gegevens verwerken om u beter van dienst te kunnen zijn en om onze teams in staat te stellen onze site aantrekkelijker te maken, zodat u makkelijker kunt surfen, hetgeen een rechtmatig belang is.
3.9 om uw betalingen te innen of geld door te sturen dat we voor u hebben geïnd We moeten deze gegevens verwerken om onze respectieve contractuele verplichtingen te kunnen uitvoeren.
3.10 om aanmeldingslogs op te slaan
Bijvoorbeeld:
- IP-adres
- browsertype
- besturingssysteem
- paginaweergaves
- pagina's van herkomst, tijdstippen
- data waarop u de site bezoekt
Deze gegevens verwerken we op basis van een wettelijke verplichting om aanmeldingslogs op HomeExchange voor een periode van één jaar te bewaren.
3.11 ten behoeve van profilering
Profilering bestaat bijvoorbeeld uit het evalueren van persoonlijke aspecten, het voorspellen van gedrag of voorkeuren.
We voeren verschillende soorten profilering uit: om accommodaties aan te bevelen die bij onze gebruikers in de smaak zouden kunnen vallen, of om de volgorde van accommodaties in onze zoekmachine te verbeteren, en tot slot om te berekenen hoeveel gelijkenis er tussen de accommodaties bestaat.
We verwerken deze gegevens op basis van een rechtmatig belang om het dienstenaanbod te verbeteren en te personaliseren zodat ze betger aansluiten op uw interesses
3.12 om deel te nemen aan studies en onderzoek
Vanwege onze positionering en onze activiteit nemen we deel aan universitaire studies en onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van de home swappingmarkt en de deeleconomie. Voor deze studies worden al uw gegevens geanonimiseerd en ze worden enkel gebruikt voor statistische doeleinden.
Voor deze verwerking worden de gegevens geanonimiseerd.
3.13 om uw foto's op onze media te delen
We zullen waarschijnlijk een aantal accommodatiefoto's overnemen om ze te gebruiken in de communicatie-uitingen van ons bedrijf (nieuwsbrieven, blogs, reclame ...). Deze foto's zijn anoniem en laten niets zien van uw privé-aangelegenheden. Ze worden overgenomen met inachtneming van het recht op de afbeelding.
Contract gebasseerd (terms of use): Je kunt dit afmelden en ons vragen je gegevens niet voor media doeleinden te gebruiken

Bij verwerking op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door de informatie zelf van uw account te verwijderen. Momenteel wordt onze procedure voor het verzamelen van toestemming aangepast aan de verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

4. Termijnen voor het bewaren van gegevens

Hoe lang we uw gegevens bewaren hangt af van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor we ze moesten verzamelen.

In het algemeen verbinden wij ons ertoe de gegevens uit uw profiel te bewaren gedurende een periode van 3 jaar vanaf de laatste keer dat we contact met u hadden (bijvoorbeeld de laatste keer dat u zich op HomeExchange hebt aangemeld). Na deze periode van 3 jaar verwijderen wij automatisch uw account en alle bijbehorende gegevens. Dit wordt momenteel binnen onze structuur opgezet.

Echter:

 •     voor wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen mogen we bepaalde gegevens maximaal 10 jaar bewaren vanaf hun datum van aanmaak (commerciële verjaringstermijn);
 •     om redenen van bewijskracht: gegevens die zijn verzameld voor doeleinden van beheer en technische bijstand mogen niet langer dan vijf jaar vanaf de datum van verzameling worden bewaard (civielrechtelijke verjaringstermijn);

Wanneer u uw rechten uitoefent, zoals bepaald door de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunnen wij gedurende maximaal één jaar een kopie van uw identiteitsbewijs bewaren vanwege uw recht op inzage en rectificatie en gedurende maximaal drie jaar vanwege uw verzoeken om recht van bezwaar uit te oefenen.

5. Wie ontvangen onze gegevens

5.1. De HomeExchange-leden met wie je va accommodatie twisselt

Wanneer u een accommodatie uitwisselt met een ander HomeExchange-lid, ontvangt u informatie van elkaar: dit gaat om gegevens met betrekking tot uw identiteit, uw contactgegevens en het adres van uw accommodatie.

5.2. Andere bedrijven die deel uitmaken van onze groep

Uw gegevens kunnen door meerdere afdelingen binnen ons bedrijf worden verwerkt (afdeling marketing, afdeling klantenrelaties, IT-afdeling) en door verschillende bedrijven die deel uitmaken van onze groep (Tukazza Adriatica (Kroatië), Tukazza Inc. (VS), Home Exchange (VS).

5.3. Zakenpartners of externe dienstverleners

We werken samen met externe bedrijven met wie we een deel van uw informatie delen, namelijk:

 •     5.3.1 Onze dienstverleners: wij maken enkel gebruik van een dienstverlener in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of voor het verlenen en/of verbeteren van onze diensten (bijvoorbeeld in verband met betalingen aan HomeExchange, of voor het beheren van nieuwsbrieven);

Doordat u bij ons een schade- en annuleringsverzekering heeft afgesloten, zijn wij verplicht om uw gegevens door te geven aan onze verzekeringspartners, met als enig doel het nakomen van hun contractuele verplichtingen.  Deze gegevens zijn:

 •   Identiteitsgegevens (voornaam, naam ...)
 •   Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer ...)
 •       Overzicht van uw relatie met HomeExchange (aantal jaren lid, aantal gedane uitwisselingen ...)

 

 •     5.3.2 Onze commerciële partners: we maken gebruik van commerciële partners die reclame kunnen maken voor onze diensten en op wier aanbiedingen u zich kunt abonneren;
 •     5.3.3 Sociale netwerkplatforms: wij bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van HomeExchange en verbinding te maken via sociale netwerken. Hiervan kunnen wij gebruik maken om u de beste aanbiedingen te doen.

6. Opslag van uw gegevens

Wij geven er de voorkeur aan uw gegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie op te slaan. Onze servers bevinden zich bijvoorbeeld binnen de Europese Unie.

We kunnen echter wel gebruik maken van providers die de gegevens die we aan hen verstrekken, buiten de Europese Unie verwerken. Wanneer dit gebeurt, zorgen we er eerst voor dat de ontvanger passende waarborgen biedt om uw gegevens te verwerken met een beschermingsniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming die het recht van de Europese Unie u biedt.

7. Doorgifte van uw gegevens

In het algemeen streven wij ernaar uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie te bewaren.

Maar aangezien sommige van onze dochterondernemingen in landen buiten de Europese Unie zijn gevestigd, in dit geval de Verenigde Staten, geven wij een deel van deze gegevens door aan de Verenigde Staten. In dat geval zien wij erop toe dat deze doorgifte plaatsvindt met inachtneming van de geldende regelgeving en dat er wordt voldaan aan het beschermingsniveau dat door onze regelgeving is vereist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (dpo@homeexchange.com) zodat we u meer informatie kunnen geven over deze doorgiften.

8. Ons cookiegebruik

We maken om verschillende redenen gebruik van cookies en trackers:

8.1 Technische cookies

We moeten deze cookies plaatsen zodat u gebruik kunt maken van de basisfuncties van onze website en we u betere en gepersonaliseerde functies kunnen aanbieden.

Met technische cookies kunnen we bijvoorbeeld achterhalen wanneer u verbonden bent, u de taal van uw keuze aanbieden, de website weergeven volgens uw weergavevoorkeuren, de belasting van onze servers beter te beheren enz.

8.2 Cookies voor het meten van het aantal bezoekers

Wij plaatsen deze cookies om meer inzicht te krijgen hoe u op onze website surft, van welke andere website u komt, welke inhoud uw aandacht trekt, welke pagina's u het meest bezoekt enz. Hiermee kunnen we onze diensten verbeteren.

8.3 Reclamecookies

Wij plaatsen reclamecookies om advertenties weer te geven die interessant voor u kunnen zijn. Deze reclamecookies verzamelen uw surfgedrag op onze website en/of op andere websites waarop deze cookies ook aanwezig zijn om een profiel van uw interesses te creëren. Deze cookies (derden) worden door de reclamebureaus zelf gepubliceerd.

Voor deze reclamecookies kunt u ook aangeven dat u bzwaar maakt tegen trackingcookies op Your Online Choices: http://youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/, aangeboden door de digitale reclameprofessionals verenigd in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance).

8.4 Cookies van sociale netwerken/derden

We plaatsen cookies van sociale netwerk zodat u inhoud op belangrijke sociale netwerken kunt delen. Deze cookies (derden) worden door de sociale netwerken zelf gepubliceerd.

9. Hoe kan ik het gebruik van cookies tegengaan?

U kunt op verschillende manieren het gebruik van cookies tegengaan.

Via de instellingen van uw browser:

10. Uw rechten

U hebt meer rechten op uw gegevens dan wij.

Recht op inzage

U kunt inzage vragen in alle gegevens die wij over u hebben.

Recht op rectificatie

U kunt ons vragen uw gegevens te corrigeren.

Meestal kunt u dit zelf doen wanneer u ingelogd bent op onze website.

Recht van bezwaar

U kunt ons vragen uw gegevens niet langer te gebruiken als we dit op basis van rechtmatig belang doen.

U kunt ons ook vragen om te stoppen met het versturen van direct marketing. U kunt dit gemakkelijk doen wanneer u op onze website bent aangemeld. Ga naar het tabblad „Mijn profiel“ en vervolgens naar „Instellingen“, of meldt u af via de link onderaan onze e-mails.

Recht om uw toestemming in te trekken

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor een specifiek doel, kunt u te allen tijde besluiten uw toestemming in te trekken. Hierna zullen we uw gegevens niet meer voor dat doel gebruiken.

U kunt dit gemakkelijk doen wanneer u op onze website bent aangemeld. Ga naar het tabblad „Mijn profiel“ en vervolgens naar „Instellingen“

Recht op vergetelheid

U kunt via een e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming vragen om uw gegevens te verwijderen of om ze niet meer te gebruiken.

Dit kunnen we alleen doen als dat mogelijk is: soms hebben we uw gegevens nodig om aan de wet te voldoen of gewoon om u te voorzien van onze diensten.

Recht op beperking

U kunt via een e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming vragen om het gebruik van uw gegevens te blokkeren, d.w.z. ze tijdelijk te bewaren, maar ze niet meer te gebruiken.

Recht op overdraagbaarheid

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om uw gegevens in een herbruikbaar formaat te laten exporteren.

Recht om een klacht in te dienen

U kunt een klacht indienen bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens www.cnil.fr) als u denkt dat uw rechten niet worden gerespecteerd.

11. Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het adres dat vermeld staat in punt 12 van deze verklaring.

Wij zullen ons best doen om binnen een maand te reageren.

Een eventuele afwijzing van een verzoek wordt gedocumenteerd en toegelicht.

Voor alle verzoeken tot uitoefening van rechten (behalve in speciale uitzonderingen) hebben we een identiteitsbewijs nodig.

12. Uw contact met de functionaris voor gegevensbescherming

We vinden het belangrijk dat uw gegevens beschermd zijn. Daarom hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die het beste al uw vragen over persoonsgegevens kan beantwoorden.

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

HomeExchange.com Inc. 625 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139

DPO contact: dpo@homeexchange.com

13. De ‘California Consumer Privacy Act’ (CCPA)

De ‘California Consumer Privacy Act’ (Californische Wet op de Privacy van Consumenten) beschermt de gegevensrechten van inwoners van de staat Californië, VS.

 

HomeExchange voldoet aan geen enkel van de 3 criteria die zijn vastgelegd in de Wet, dus we zijn niet wettelijk verplicht om ons aan zijn regels te houden. Uw privacy is echter belangrijk voor ons; we hebben daarom een hoge standaard voor onszelf opgesteld met betrekking tot gegevensbescherming, en ons Privacybeleid volgt de meeste van de vereisten van de CCPA of gaat zelfs nog verder.

 

De CCPA vereist dat bedrijven een link moeten plaatsen voor een “Verkoop Mijn Persoonsgegevens Niet”, die gebruikers in staat stelt om zich af te melden van het verkopen van hun gegevens aan derden. In ons geval verkopen we NOOIT gegevens van de leden aan derden. Uw woning en uw informatie zijn veilig bij ons.

 

Als u in Californië woont en u wilt meer zicht krijgen op ons Privacybeleid in vergelijking met de CCPA, neem dan gerust contact op met onze Medewerker Gegevensbescherming: dpo@homexchange.com