Privacybeleid

Dit privacybeleid (hierna het "beleid" genoemd) is dat van het bedrijf dat de website HomeExchange.com uitgeeft (hierna "wij" genoemd):

HomeExchange.com Inc. 625 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139

Contactpersoon gegevensbescherming (DPO): dpo@homeexchange.com

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking hecht HomeExchange Inc veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens en het respecteren van uw privacy.

Het doel van dit Beleid is om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van de informatie die u aan ons verstrekt wanneer u onze HomeExchange-website gebruikt, die toegankelijk is via www.homeexchange.com/nl (hierna "HomeExchange" genoemd).

We raden u aan dit Beleid, dat van toepassing is wanneer u HomeExchange gebruikt, zorgvuldig te lezen om onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten te kennen en te begrijpen.

Dit Beleid zal in werking treden vanaf  03/03/2023. Het kan te allen tijde worden gewijzigd; in geval van substantiële wijzigingen zullen we u binnen een redelijke termijn informeren en, indien nodig, uw toestemming opnieuw vragen voordat deze van kracht wordt. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat we een up-to-date, actief en bereikbaar e-mailadres van u hebben, en dat u regelmatig onze Website en dit privacybeleid bezoekt om eventuele wijzigingen te controleren.

Vorige versies:

03/12/2019: https://www.homeexchange.com/nl/p/privacy-policy

Inhoudstafel 

o   2.1. Vereiste informatie die u rechtstreeks aan ons doorgeeft

o   2.2. Extra en optionele informatie die u ons kan sturen

o   2.3. De informatie die we automatisch verzamelen

o   5.1. HomeExchange-leden met wie u in gesprek bent

o   5.2. Andere bedrijven die tot onze groep behoren

o   5.3. Zakelijke partners of externe dienstverleners

o   8.1 Technische cookies

o   8.2 Cookies voor publieksmetingen

o   8.3 Reclamecookies

o   8.4 Cookies voor sociale media / derden


1. Doel van het Beleid

Om u in staat te stellen optimaal gebruik te maken van onze HomeExchange-dienst, is het mogelijk dat we enkele van uw gegevens verzamelen en gebruiken. Dit Beleid heeft tot doel u te informeren over onze praktijken en de redenen daarvoor, om transparantie voor onze gebruikers te garanderen.

We verbinden ons ertoe uw gegevens te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.


2. De informatie die we verzamelen

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

2.1. Vereiste informatie die u rechtstreeks aan ons doorgeeft

Afhankelijk van het gebruik van onze diensten op HomeExchange moet bepaalde informatie worden verstrekt. Dit is de informatie die u rechtstreeks aan ons doorgeeft.

Deze informatie is bijvoorbeeld nodig om uw account aan te maken of om communicatie tussen uw gasten en uzelf tot stand te brengen. Deze gegevens zijn nodig om u de desbetreffende dienst te kunnen leveren.

We leggen dan ook uit waarom we het nodig hebben.

 •       2.1.1 Informatie over uw identiteit en contactgegevens, zoals uw naam, voornaam, e-mailadres en wachtwoord. Deze informatie is nodig wanneer u uw HomeExchange-account aanmaakt.
 •       2.1.2 Informatie over uw woning, zoals de aard van uw woning (appartement of huis, hoofd- of tweede verblijfplaats), de ligging, de oppervlakte, het aantal slaapkamers en badkamers, het aantal bedden, de voorzieningen en ten minste één foto van uw woning. Deze informatie is nodig om uw woning toe te voegen aan HomeExchange.
 •       2.1.3 Informatie over uw kalender, zoals de data en periodes dat uw woning beschikbaar is. Deze informatie is nodig wanneer u uw huis wilt uitwisselen met de HomeExchange-gemeenschap.
 •       2.1.4 Bankgegevens, zoals uw creditcardnummer, CVC-code, vervaldatum. Deze informatie is nodig wanneer u online voor onze dienst betaalt. Deze gegevens, met uitzondering van de vervaldatum, worden rechtstreeks door onze betalingsdienstaanbieder verzameld en verwerkt en worden nooit door ons opgeslagen. We houden de vervaldatum bij, zodat we u kunnen meedelen wanneer de geldigheidsduur afloopt en uw kaart dus vernieuwd moet worden.
 •       2.1.5 Bewijsstukken die nodig zijn voor garanties, zoals een bewijs van annulering of schade die u heeft geleden. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze financiële partners.

2.2. Extra en optionele informatie die u ons kan sturen

Wanneer u onze diensten op HomeExchange gebruikt, kan u, om te genieten van een verbeterde gebruikerservaring, worden gevraagd om extra categorieën informatie aan ons te verstrekken, waarvan de verstrekking optioneel is, zoals:

 •       2.2.1 Aanvullende informatie over uw profiel, zoals uw foto, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, een beschrijving van uzelf op uw profiel, de talen die u spreekt, enkele van uw voorkeuren, de verschillende sociale media waarop u actief bent.
 •       2.2.2 Aanvullende informatie over uw woning, zoals foto's van uw woning, een beschrijving van uw woning en van uw buurt.
 •       2.2.3 Identiteitsbewijs, zoals een kopie van uw identiteitskaart, paspoort en een bewijs van woonst die u op HomeExchange heeft geüpload. Deze informatie kan ons in staat stellen te verifiëren of de verstrekte informatie klopt om de HomeExchange-gemeenschap gerust te stellen en onze leden te beschermen tegen fraude.
 •       2.2.4 Publicaties, vriendenlijsten en andere sociale interacties, zoals de groepen en clubs die je aanmaakt of waar je lid van wordt, de vrienden die je toevoegt, de commentaren die je schrijft en de beoordelingen die je geeft.
 •       2.2.5 Privéberichten. We verzamelen ook de privéberichten die u met andere leden uitwisselt, maar behandelen deze als vertrouwelijke privécorrespondentie in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

2.3. De informatie die we automatisch verzamelen

Gegevens kunnen automatisch worden verzameld wanneer u op onze Website surft. We verzamelen ook automatisch bepaalde categorieën informatie zoals:

 •       2.3.1 Informatie die voortkomt uit uw gebruik van onze HomeExchange-diensten, zoals de pagina's die u bezoekt, de huizen die u toevoegt aan uw favorieten, de zoekopdrachten die u opslaat, uw zoektermen, de uitwisselingen die u doet, de GuestPoints die u verdient of gebruikt, uw reactiepercentage en -tijd met betrekking tot verzoeken van andere leden, uw laatste inlogdatum.
 •       2.3.2 Informatie over uw apparatuur om toegang te krijgen tot HomeExchange, zoals uw internetbrowser, schermresolutie, versie van het besturingssysteem en IP-adres.
 •       2.3.3 Logboeken van verbindingen die overeenkomen met de logbestanden van onze servers. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, het gebruikte type browser, uw besturingssysteem, de bekeken pagina's en de pagina's waar u vandaan kwam.
 •       2.3.4 Cookies. We gebruiken ook cookies waarmee we automatisch bepaalde informatie kunnen verzamelen. Voor meer informatie, zie punt 8 (Ons gebruik van cookies) van dit Beleid.


3. Het gebruik van de informatie die we verzamelen

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Doel Wettelijke grondslag

3.1 om overeenkomsten tussen u en ons of tussen onze zakenpartners en ons uit te voeren en u de gevraagde diensten te leveren

Bijvoorbeeld:

- Betaling van de waarborg: we hebben uw toestemming nodig om het geld automatisch in te houden

- Verificatie: we hebben uw identiteitsbewijs en een bewijs van woonst nodig om u de status van geverifieerd lid te kunnen geven.

- Garanties: in geval van een incident moeten we weten of u Service Plus hebt gekozen en hebben we elk bewijs nodig in verband met de vorming van een dossier, dat moet worden bewaard tot het dossier is opgelost (foto's, medische bewijzen, ramingen van reparaties en/of vervanging, enz.)

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen, in overeenstemming met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, die u heeft aanvaard bij het aanmaken van uw account en het gebruik van HomeExchange.

3.2 om u in staat te stellen uw profiel aan te passen om meer informatie te delen met de HomeExchange-gemeenschap, sociaal te zijn en andere HomeExchange-leden gerust te stellen die u in hun huis willen verwelkomen of bij u thuis verwelkomd willen worden.

Bijvoorbeeld:

- Uw beschrijving van uzelf, de talen die u spreekt, de foto die aan uw account is toegevoegd

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen.

3.3 om uw identiteit te verifiëren en uw ledenaccount te bevestigen om het vertrouwen van de andere leden van de HomeExchange-gemeenschap te krijgen

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen.

3.4 om uw vragen te beantwoorden en u te helpen met uw verzoeken

Bijvoorbeeld : 

- Vragen over hoe onze diensten te gebruiken

- Om ons te informeren over een geschil met een ander lid

- Om een klacht in te dienen of een verzoek in te dienen om uw rechten uit te oefenen

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen.

3.5 om u nieuwsbrieven en mededelingen met nieuws over de HomeExchange-gemeenschap te sturen en u op de hoogte te stellen wanneer er activiteit is op uw account

Bijvoorbeeld :

- Een lid die vriend wil worden met u

- Een lid die op uw berichten heeft gereageerd

- Een lid die uw huis toegevoegd heeft aan hun favorieten

Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming indien u nog geen gebruiker bent van HomeExchange. Als u al klant bent, kan deze verwerking plaatsvinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

U kunt zich echter afmelden en ons vragen geen e-mails meer te sturen door uw keuze kenbaar te maken in uw persoonlijke ruimte (klik, eenmaal ingelogd, op “Mijn profiel” en vervolgens op “Instellingen”) of door u af te melden via de link onderaan onze e-mails.

3.6 om u e-mails en marketingberichten te sturen

Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming indien u nog geen gebruiker bent van HomeExchange. Als u al klant bent, kan deze verwerking plaatsvinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

3.7 om fraude en illegale activiteiten te voorkomen

We hebben er een legitiem belang bij om bepaalde verdachte gedragingen van gebruikers op HomeExchange te controleren en informatie te verifiëren, teneinde fraude (identiteitsdiefstal), misbruik (aanmaken van valse accounts) en eventuele illegale activiteiten (hacken) of activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde te bestrijden. We zijn van mening dat u redelijkerwijs van ons kunt verwachten dat we deze transacties uitvoeren en dat ze geen inbreuk maken op uw rechten en vrijheden.

We zullen waarschijnlijk geautomatiseerde detectiesystemen implementeren en de relevantie van de verdenkingen die onze systemen opsporen handmatig verifiëren.

Deze verwerking is noodzakelijk om leden van HomeExchange te beschermen tegen pogingen tot fraude, wat een legitiem belang is.

3.8 om het gebruik van onze diensten te analyseren

We analyseren het gedrag van de bezoekers van onze website (interacties op de pagina's, gebruik van functies, zoektermen) om deze te ontwikkelen, de relevantie van de zoeksuggesties te verbeteren, onze interfaces en onze gebruikerspaden aan te passen wanneer we vaststellen dat deze niet intuïtief genoeg zijn voor de bezoekers.

Bovendien sturen we regelmatig vragenlijsten naar alle of een deel van onze leden om hun gebruik van de site beter te begrijpen en ons te helpen de site te verbeteren. Deelname aan deze enquêtes is facultatief, en we specificeren telkens het doel van de studie en de verwerking van de verzamelde gegevens.

Deze verwerking is noodzakelijk om u beter van dienst te kunnen zijn en om onze teams in staat te stellen onze website aantrekkelijker te maken om uw navigatie te vergemakkelijken, wat een legitiem belang is.

3.9 om uw betalingen in ontvangst te nemen of de voor u ontvangen bedragen aan u over te maken

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen.

3.10 om verbindingslogboeken op te slaan 

Bijvoorbeeld :

- IP-adres

- soort gebruikte browser

- besturingssysteem

- bekeken pagina's

- pagina's van herkomst, tijden

- data van het bezoek aan de site

Deze verwerking is gebaseerd op een wettelijke verplichting om logboeken van verbindingen met HomeExchange bij te houden voor een periode van één jaar.

3.11 om profileringsbewerkingen uit te voeren 

Profilering bestaat bijvoorbeeld uit het evalueren van persoonlijke aspecten, het voorspellen van gedrag of voorkeuren.

We doen verschillende soorten profilering: één om huizen aan te bevelen die onze gebruikers zouden kunnen interesseren, een andere om de volgorde van huizen die in onze zoekmachine verschijnen te verbeteren, en tenslotte berekenen we een bepaalde gelijkenis tussen huizen.

Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang om het dienstenaanbod te versterken en te personaliseren op basis van uw belangen.

3.12 om deel te nemen aan studies en onderzoek

Vanwege onze positionering en onze bedrijfsactiviteit nemen we deel aan universitaire studies en onderzoeken, bijvoorbeeld naar de huizenruilmarkt en de deeleconomie. Al uw gegevens worden ten behoeve van deze studies geanonimiseerd en uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt.

Deze verwerking is anoniem.

3.13 om uw foto's te delen in onze media

We kunnen bepaalde huisfoto's gebruiken in het communicatiemateriaal van het bedrijf (nieuwsbrief, blog, reclame, enz.). Deze foto's zijn anoniem en onthullen geen privé-elementen en worden genomen met inachtneming van de beeldrechten.

Contractgebaseerd (gebruiksvoorwaarden). U kunt zich echter afmelden en ons vragen uw media niet meer te gebruiken als u ze niet wilt delen.

3.14 om commerciële prospectieberichten te ontvangen van bedrijven uit onze groep

De bedrijven van onze groep kunnen u berichten sturen om u nieuwe diensten voor te stellen die interessant voor u kunnen zijn.

We zullen uw e-mailadres alleen met deze bedrijven delen.

Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Voor verwerking op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door de informatie zelf uit uw account te verwijderen. Onze procedures voor het verzamelen van toestemming worden momenteel aangepast aan de verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Als het lid zijn/haar voorkeuren op het gebied van privacy wil wijzigen, kan hij dat doen via zijn/haar account, in het onderdeel "Instellingen".


4. Bewaartermijnen van informatie

We zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens op te slaan tijdens de duur van het gebruik van onze HomeExchange-dienst. Indien u heeft gevraagd om uw profiel te wissen, archiveren we uw persoonsgegevens voor een periode van 3 maanden voor het geval u uw profiel gedurende deze periode zou willen herstellen. We kunnen uw account wissen na een periode van inactiviteit van 3 jaar.

Na deze bewaartermijnen slaan we alleen informatie op:

 •       voor wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen: we mogen bepaalde informatie maximaal 10 jaar vanaf de datum bewaren (commerciële verjaringstermijn);
 •       voor bewijsdoeleinden: informatie die voor doeleinden op het gebied van beheer en technische bijstand is verzameld, mag maximaal vijf jaar na de datum ervan worden bewaard (civiele verjaringstermijn);
 •       voor commerciële doeleinden: we kunnen bepaalde informatie bewaren gedurende maximaal 3 jaar vanaf ons laatste contact met u, behalve in het geval dat u zich uitschrijft voor dergelijke berichten.

Aan het einde van de hierboven opgesomde bewaartermijnen verwijderen we al uw persoonsgegevens om uw vertrouwelijkheid voor de komende jaren te garanderen.

De verwijdering van uw persoonlijke gegevens is onomkeerbaar en we zullen u ze daarna niet meer kunnen meedelen. We kunnen hooguit anonieme gegevens bewaren voor statistische doeleinden.

Houd er ook rekening mee dat we in geval van een geschil verplicht zijn alle gegevens die op u betrekking hebben te bewaren voor de duur van de verwerking van het dossier, zelfs na het verstrijken van de hierboven beschreven bewaartermijnen.

 

5. De ontvangers van onze gegevens

5.1. HomeExchange-leden met wie u communiceert

Wanneer u met een ander HomeExchange-lid van accommodatie ruilt, ontvangt u informatie van elkaar: dit omvat informatie over uw identiteit, uw contactgegevens en het adres van uw accommodatie.

5.2. Andere bedrijven die tot onze groep behoren

We delen uw gegevens alleen met personen die gemachtigd zijn deze te gebruiken voor de uitvoering van onze diensten. Dit kan ons personeel zijn dat belast is met de uitvoering van de diensten, de boekhouding, de marketing of zelfs de beveiliging van onze gebouwen. We kunnen uw gegevens ook doorgeven aan bepaalde leden van onze groep of aan technische dienstverleners (bv. hosting) om onze dienst te laten functioneren.

5.3. Zakelijke partners of externe dienstverleners

We werken samen met derden met wie we sommige van uw gegevens delen:

 •       5.3.1 Onze dienstverleners: we gebruiken een dienstverlener alleen in verband met de uitvoering van een contract tussen u en ons of om onze diensten te leveren en/of te verbeteren (bijvoorbeeld in verband met betalingen die worden gedaan op HomeExchange, of voor nieuwsbriefbeheer);

Doordat u bij ons een schade- en annuleringsverzekering heeft afgesloten, zijn we verplicht om uw gegevens door te geven aan onze verzekeringspartners, met als enig doel het nakomen van hun contractuele verplichtingen.  Deze gegevens zijn:

 •       Identiteitsgegevens (voornaam, naam ...)
 •       Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer ...)
 •       Overzicht van uw relatie met HomeExchange (aantal jaren lid, aantal gedane uitwisselingen ...)
 •       5.3.2 Onze zakenpartners: we hebben zakenpartners die reclame kunnen maken voor onze diensten en waarvan u de advertenties kunt accepteren;
 •       5.3.3 Socialemediaplatforms: we bieden de mogelijkheid om HomeExchange te gebruiken en verbinding te maken via sociale media en kunnen deze gebruiken om u de beste aanbiedingen aan te bieden.

6. Opslag van uw informatie

We geven er de voorkeur aan uw gegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie op te slaan. Onze servers bevinden zich bijvoorbeeld in de Europese Unie.

We kunnen echter gebruik maken van dienstverleners die de informatie die we hun verstrekken buiten de Europese Unie verwerken. Wanneer dit gebeurt, zorgen we er eerst voor dat de ontvanger passende garanties biedt om uw gegevens te verwerken met een beschermingsniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming die de wetgeving van de Europese Unie u biedt.


7. Overdracht van uw gegevens

Tenzij strikt noodzakelijk en op uitzonderlijke basis, geven we uw gegevens nooit door buiten de Europese Unie en worden uw gegevens altijd gehost binnen de Europese Unie. Bovendien stellen we alles in het werk om alleen dienstverleners te gebruiken die uw gegevens binnen de Europese Unie hosten.

Mochten onze dienstverleners uw persoonsgegevens toch doorgeven buiten de Europese Unie, dan zien wij er nauwlettend op toe dat zij passende beveiligingsmaatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en bescherming van uw gegevens te waarborgen, zoals door de Europese Commissie opgestelde modelcontractbepalingen of een adequaatheidsbesluit.


8. Ons gebruik van cookies

We gebruiken cookies en trackers om verschillende redenen:

8.1 Technische cookies

We moeten deze cookies opslaan zodat u de basisfuncties van onze website kunt gebruiken en om u verbeterde, gepersonaliseerde functies aan te bieden.

Technische cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om te weten dat u verbonden bent, om u de taal van uw keuze aan te bieden, om de website weer te geven volgens uw weergavevoorkeuren, om de belasting van onze servers beter te beheren, enz.

8.2 Cookies voor publieksmetingen

We plaatsen deze cookies om beter te begrijpen hoe u op onze website surft, van welke andere website u komt, welke inhoud uw aandacht trekt, welke pagina's u het vaakst bezoekt, enz. Dit helpt ons om onze service te verbeteren.

8.3 Reclamecookies

We plaatsen reclamecookies om advertenties weer te geven die voor u interessant kunnen zijn. Deze reclamecookies verzamelen uw surfgedrag op onze website en/of op andere websites waarop deze cookies ook aanwezig zijn om een profiel op te stellen met uw interesses. Deze cookies van derden worden geproduceerd door de reclamebureaus zelf.

Voor deze reclamecookies kunt u ook uw bezwaar tegen het bijhouden van cookies aangeven op Your Online Choices: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren, aangeboden door de digitale reclameprofessionals gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance).

8.4 Cookies voor sociale media / derden

We plaatsen cookies voor sociale media om u in staat te stellen inhoud te delen op de belangrijkste sociale media. Deze cookies van derden worden geproduceerd door de sociale media zelf.


9. Hoe kan ik het gebruik van cookies voorkomen?

U kunt het gebruik van cookies op verschillende manieren blokkeren. U kunt het type en het gebruik van de cookies controleren via de volgende link: https://www.homeexchange.com/nl/p/our-cookies. Om cookies te blokkeren, scrolt u naar de onderkant van de pagina en klikt u op de knop "Cookiesinstellingen" en selecteert u de cookies die u wilt blokkeren.

 

10. Uw rechten

Afhankelijk van uw rechtsgebied kunt u verschillende rechten hebben met betrekking tot uw informatie waarover wij beschikken:


Recht op toegang

U kunt ons vragen om toegang tot alle informatie die wij van u hebben.


Recht op rectificatie

U kunt ons vragen uw gegevens te corrigeren.

Meestal kunt u zelf correcties aanbrengen wanneer u verbonden bent met onze website.


Recht van bezwaar

U kunt ons vragen te stoppen met het gebruiken van uw gegevens wanneer we dit doen vanwege een legitiem belang.

U kunt ons ook vragen u geen directe marketing-/prospectieberichten meer te sturen. U kunt dit gemakkelijk doen wanneer u verbonden bent met onze website door naar het tabblad “Mijn profiel” te gaan en dan naar “Instellingen” of door u af te melden door te klikken op de link onderaan onze e-mails.


Recht op intrekking van toestemming

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken, kunt u te allen tijde besluiten uw toestemming in te trekken; we zullen dan stoppen met het gebruik van uw gegevens voor dat doel.

U kunt dit gemakkelijk doen wanneer u verbonden bent met onze website door naar het tabblad “Mijn profiel” te gaan en dan naar “Instellingen”.


Recht op verwijdering of recht om te worden vergeten

U kunt ons via een e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming vragen uw gegevens te wissen of niet langer te gebruiken.

We kunnen dit alleen doen wanneer dat mogelijk is: soms hebben we uw gegevens nodig om aan de wet te voldoen of gewoon om u onze diensten te kunnen leveren.


Recht op beperkte verwerking

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per e-mail vragen om het gebruik van uw gegevens te blokkeren, d.w.z. om ze tijdelijk op te slaan maar ze niet langer te gebruiken.


Recht op overdraagbaarheid

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om een export van uw informatie in een herbruikbaar formaat aan te vragen.


Recht om een klacht in te dienen

U kunt een klacht indienen bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens als u van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd.
11. Uitoefening van uw rechten

Een verzoek kan alleen in aanmerking worden genomen als het rechtstreeks door u wordt ingediend op dpo@homeexchange.com. Elk verzoek dat niet op deze wijze wordt gedaan, kan niet in behandeling worden genomen.

Verzoeken kunnen niet door iemand anders dan u worden gedaan. Bij twijfel over de identiteit van de aanvrager kunnen we u daarom om een identiteitsbewijs vragen. 

We zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst, op uw verzoek reageren. Het verzoek kan maximaal 3 maanden in beslag nemen als het verzoek technisch complex is of als we veel verzoeken tegelijk ontvangen. 

Gelieve er rekening mee te houden dat we altijd kunnen weigeren in te gaan op overdreven of ongegronde verzoeken, vooral als het om herhaalde verzoeken gaat.

Als u van mening bent dat uw rechten op grond van de gegevensbeschermingsregelgeving zijn geschonden, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Franse toezichthoudende autoriteit, de CNIL of bij uw lokale autoriteit als u zich niet in Frankrijk bevindt.

In Frankrijk bij de CNIL.

Deze klacht bij de CNIL kan worden ingediend via:

- De website van de CNIL: https://www.cnil.fr/en/plaintes

- Via de post naar het volgende adres: CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

 

12. Uw DPO-contactpersoon

De bescherming van uw informatie is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Hij of zij is de beste persoon om al uw vragen over persoonsgegevens te beantwoorden.

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

Via e-mail naar: dpo@homeexchange.com

HomeExchange.com Inc. 625 Massachusetts Ave, Cambridge, MA 02139


13. Privacyrechten in Californië

De California Consumer Privacy Act (CCPA) beschermt de gegevensrechten van inwoners van de staat Californië, VS.

Op dit moment valt HomeExchange niet onder de CCPA. Uw privacy is echter belangrijk voor ons; daarom stellen we hoge eisen aan de gegevensbescherming en gaat ons privacybeleid verder dan veel van de vereisten van de CCPA.

De CCPA vereist dat bedrijven een link plaatsen dat zegt “Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet” zodat gebruikers ervoor kunnen kiezen hun gegevens niet aan derden te verkopen. Wij verkopen NOOIT gegevens van leden aan derden. Uw woning en uw gegevens zijn veilig bij ons.

Als u in Californië woont en meer zicht wilt hebben op hoe ons privacybeleid zich verhoudt tot de CCPA, neem dan gerust contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@homeexchange.com De "Shine the Light"-wet van Californië (Civil Code Section § 1798.83) staat gebruikers van onze Website die in Californië wonen toe om bepaalde informatie op te vragen over onze bekendmaking van persoonsgegevens aan derden voor hun direct marketing-doeleinden. Voor een dergelijk verzoek kunt u een e-mail sturen naar [contact@homeexchange.com] of ons schrijven op: [ Home exchange Boston, VSA: 625 Mass Ave., Cambridge, MA 02139, Verenigde Staten van Amerika


14. Kinderen jonger dan 15

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 15 jaar. Niemand onder de 15 jaar mag persoonsgegevens verstrekken aan of op de Website. We verzamelen niet doelbewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 15 jaar. Als u jonger bent dan 15 jaar, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze Website of via de functies ervan. Als we vernemen dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 15 jaar zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie van of over een kind onder de 15 jaar hebben, neem dan contact met ons op via [contact@homeexchange.com].


15. Gegevensbeveiliging

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen toevallig verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. De veiligheid en beveiliging van uw informatie hangt echter ook van u af. Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze Website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u uw wachtwoord met niemand te delen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie die naar onze Website wordt verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonlijke informatie is op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Website.