Nätverket HomeExchange

Den viktigaste ingrediensen för ett lyckat hembyte är tilltro. Vårt nätverk består av lojala och engagerade medlemmar i HomeExchange och det är tack vare dessa medlemmar vi nu kan resa över hela världen och välkomnas som vänner. Därför belönar vi denna lojalitet med exklusiva förmåner, reserverade för HomeExchanges årsmedlemmar.

Service Plus and verification included

Exklusiva erbjudanden

Då lojalitet är viktigt för nätverket HomeExchange, tackar vi våra årsmedlemmar genom fördelaktiga förmåner som är reserverade för dessa. Upptäck dem under ditt medlemskonto!

Save money

Grupper endast för dig

Som medlem i Optimum har du tillgång till våra Facebook-grupper reserverade för våra årsmedlemmar. Dela dina tankar, be om råd eller möt andra medlemmar!

Loyalty program

Berättelser som tar dig ännu längre

Är du en lojal medlem i HomeExchange? Har du upplevt minnesvärda hembyten? Du kan berätta om dem på vår blogg: de bästa berättelserna belönas med GuestPoints.

Upptäck hur mycket du kan spara som lojal medlem och hitta all din medlemsinformation under “Mitt medlemskap”.

Frågor? Funderingar? Idéer? Skriv till oss!

Jag blir en Optimum medlem