We zijn op weg naar duurzaamheid

HomeExchange

De impact van ons bedrijf komt vooral tot uiting in het gedrag van onze leden die aan verantwoord toerisme toerisme. We proberen de verandering te zijn die we in de wereld willen zien, en zijn dan ook betrokken bij duurzame ontwikkeling.

We bevorderen onze groei met duurzame productie- en consumptiemethoden die de levensomstandigheden verbeteren

We zetten ons in voor een verantwoord aankoopbeleid waarbij onder meer goede arbeidsomstandigheden worden gerespecteerd, wordt gekozen voor milieuvriendelijke producten van lokale leveranciers, een bewust en doordacht afvalbeperkingsbeleid wordt gevoerd, maar ook hulpmiddelen worden aangereikt die iedereen in staat stellen bewust, doordacht en verantwoord te handelen en te werken. We werken ook samen met de NEA-groep, een Franse naamloze vennootschap met coöperatieve vorm die onze IT-leverancier is. De groep is gecertificeerd als een "aangepast bedrijf" in het kader van een overeenkomst met de overheid, en stelt een groot aantal gehandicapte werknemers tewerk in aangepaste werkomstandigheden. Ten slotte staan we dicht bij onze gemeenschap, doen we ons best om hen de beste service te bieden en een langdurige vertrouwensrelatie op te bouwen.

 

We houden van en geven veel om onze werknemers, en proberen hen dan ook de werkplek te bieden die zij verdienen

HomeExchange kan worden omschreven als een op vrijheid gerichte onderneming, waar vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerking de kern vormen van ons organisatiemodel. We stimuleren de samenhorigheid in onze teams met verschillende activiteiten en zijn gericht op welzijn op het werk. We bevorderen een gezond evenwicht tussen werk en privéleven en bouwen aan een langetermijnperspectief met onze werknemers. We denken dat diversiteit bijdraagt tot een succesvolle onderneming; daarom erkennen en bevorderen we alle talenten en creëren we voorwaarden voor een inclusieve organisatie, door te zorgen voor aanwerving op basis van vaardigheden zonder enige discriminatie, door de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen (meer dan 50% van onze managers zijn vrouwen) en door een internationaal en multicultureel team te vormen. Ten slotte moedigen we ons team aan om een bijdrage te leveren aan de wereld waarin wij leven, door middel van een vrijwilligersprogramma.

De aarde is de thuis van ieder van ons, en daarom beschermen we haar

We zijn ons bewust van de impact van bedrijven op het milieu en proberen ons best te doen en altijd op zoek te gaan naar betere initiatieven om onze impact te verkleinen. We berekenen elk jaar onze ecologische voetafdruk, proberen die te verkleinen en dragen bij tot wereldwijde CO2-neutraliteit met de GoodPlanet Foundation door te investeren in sociale en milieuprojecten. Elke werknemer wordt op de hoogte gebracht van de milieuvriendelijke acties in het bedrijf. Op ons kantoor in Parijs hebben wij ook een strikt afvalbeleid dat wordt verzorgd door "Les Joyeux Recycleurs", waarbij elk voorwerp dat op het werk wordt gebruikt, gerecycled wordt. Bovendien wordt onze elektriciteit voorzien door Enercoop, een Frans energiebedrijf dat uitsluitend hernieuwbare energiebronnen gebruikt.

 

Ondernemingsbestuur met een duurzame visie

Bestuurspraktijken spelen een belangrijke rol bij het verzekeren van een rooskleurige toekomst voor de onderneming en de samenleving. Onze statuten bevatten een uitdrukkelijke verwijzing naar het feit dat onze Raad van Bestuur rekening moet houden met de sociale en milieueffecten van zijn besluiten. Onze grootste aandeelhouder is MAIF Avenir, een “benefit company” ofwel een onderneming die niet alleen winst wil maken maar ook haar missie wil vervullen.

We zijn een solidaire gemeenschap

Voorgaand
HomeExchange